BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RB022784835VN 1900-01-15 FE CREDIT Tạ Mỹ Linh khối 13 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
2 RB022784733VN 1900-01-15 FE CREDIT Tôn Quang Sơn yên phúc B hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
3 RB022644501VN 1900-01-14 FE CREDIT Bùi Quang Bá tân phúc hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
4 RB022644104VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê Văn Long số nguyễn sỹ sách hưng dũng 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
5 RB022608606VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê Thị Dung khối 6 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
6 RB022608610VN 1900-01-14 FE CREDIT Vi Văn hà yên sơn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Điện thoại không liên lạc được , hỏi không ai biết
7 RB022444111VN 1900-01-13 FE CREDIT Nguyễn công hùng khối hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
8 RB022845622VN 1900-01-13 FE CREDIT Đặng Thị Thảo khối 2 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
9 RB022569045VN 1900-01-14 FE CREDIT Đặng Đình Trung yên vinh hưng phúc vinh 11 ghi số thư địa chỉ thiếu
10 RB022644546VN 1900-01-14 FE CREDIT Nguyễn Thị Mai Phương khối 2 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Từ chối nhận
11 RB022644308VN 1900-01-14 FE CREDIT Trần Thị Thanh Thùy trung hòa hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
12 RB022683519VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê anh Tuấn p410 chung cư lê lợi hà huy tập 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
13 RB022683916VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê viết Hùng yên toàn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
14 RB022912389VN 1900-01-15 FE CREDIT Lê anh Tuấn yên toàn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
15 RG461179167VN 1900-01-17 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Lê Thị Cúc Tân Thành Tân phú TP HCM 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
16 RG460239006VN 2017-10-03 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Lê Tiến Bình khối 14 bến thủy vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
17 RG461187747VN 2015-10-03 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Lê bá Thành khối 2 hồng sơn vinh 40 ghi số thư Địa chỉ thiếu
18 RG461215712VN 2017-10-03 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Phạm Thị Hương xóm 15 nghi long nghi lộc 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
19 RG460239831VN 1900-01-28 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Phamh Văn chung hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
20 RG461179604VN 1900-01-21 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Nguyễn Thị Lợi khối 3 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
21 RG460239690VN 1900-01-28 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Trần Thị Cúc xuân thái khối 6 quán bàu vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
22 RG461214442VN 1900-01-28 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Nguyễn Thị ánh Mai hải thanh nghi hải cửa lò 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
23 RG461215125VN 2017-10-02 Tòa án nhân dân tỉnh Tống Thu Bắc giáp bát hoàng mai hà nội 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
24 RG461215160VN 2017-10-02 Tòa án nhân dân Chu Thị Loan liên tân thạch kim lộc hà hà tĩnh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
25 RG461211389VN 2017-09-02 Tòa án nhân dân tỉnh Hồ Sỹ Biên khu phố 2 bửu long biên hòa 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
26 RM732348737VN 1900-01-25 Cty TNHH Thiên Bình VN Lê Thị cẩm Thạch khối 11 ngõ 7 d hà huy tập vinh 30 ghi số thư Địa chỉ thiếu
27 RB022046636VN 2017-05-03 FE CREDIT Phan Danh Hòa yên vinh hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
28 RB022047614VN 2017-05-03 FE CREDIT trương thị lý bình phúc hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
29 RP715988593VN 1900-01-17 FE CREDIT Hồ Thị Giang yên vinh hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
30 RB123151390VN 1900-01-20 thương mại đông dương Nguyễn Ngọc nam phúc lộc bùi huy bích hưng lộc 20 ghi số thư Địa chỉ thiếu
31 RA022812540VN 2017-04-03 FE CREDIT Trần Đình thiện khối 14 hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
32 RA022452206VN 2017-04-03 FE CREDIT Phan văn huyền yên toàn hà huy tập 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
33 RA022194277VN 2017-03-03 FE CREDIT Phan cảnh quân khối 2 hà huy tập 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
34 RA022190607VN 2017-03-03 FE CREDIT Tô bá quang hà huy tập 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
35 RA022192086VN 2017-03-03 FE CREDIT Trần Thị Thu Thủy yên sơn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
36 RP716430228VN 1900-01-28 FE CREDIT Phạm Thị Tâm khối 11 Hà Huy Tập vinh 11 ghi số thư có số không tên
37 RP716430554VN 1900-01-28 FE CREDIT Dương Thị Linh yên toàn hà huy tập 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
38 RP716657584VN 1900-01-28 FE CREDIT Lê Thị Phượng khối 12 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
39 RP716355028VN 1900-01-28 FE CREDIT Nguyễn Thị Phương Dung khối 11 Hà Huy Tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
40 RP716355014VN 1900-01-28 FE CREDIT Vũ Quang Mạnh khối 11 Hà Huy Tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
41 RP716370325VN 1900-01-28 FE CREDIT Nguyễn an bình khối 3 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Đến không có nhà
42 RP716370419VN 1900-01-28 FE CREDIT Trần Quốc Văn yên sơn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
43 RP716430611VN 1900-01-28 FE CREDIT Nguyễn Thị Huê an vinh hưng phúc 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
44 RP715988633VN 1900-01-17 FE CREDIT Hoàng Thanh Bình khối 17 hà huy tập 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
45 RP715989041VN 1900-01-17 FE CREDIT Đào Quyết Chiến khối 16 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
46 RP715988182VN 1900-01-17 FE CREDIT Trần Thị Minh Huệ khối 6 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
47 RP715988845VN 1900-01-17 FE CREDIT Đặng Thị Phương yên sơn hà huy tập vinh 11 ghi số thư có số không tên
48 RP715989452VN 1900-01-17 FE CREDIT Hồ Thị Loan khối 15 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
49 RP715989347VN 1900-01-17 FE CREDIT Nguyễn mạnh Hùng trung hòa hà huy tập 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
50 RP716302762VN 1900-01-20 FE CREDIT Nguyễn Hồng Cầu khối 8 hà huy tập vinh 11 ghi số thư có số không tên