BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RP716391657VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Duy Nam K3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RP716468634VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tiến Lâm k10 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
3 RA022194144VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hải Dương k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RP716589102VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Thanh Tùng k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RA022191443VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RA022451934VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Minh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
7 RA022450766VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
8 RA022191854VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Văn Hiếu k10 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
9 RA022190669VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Văn Mạnh vinh tân 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RA022194294VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Bảo Trung k14 bến thủy 11 ghi số thư Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RA022191222VN 2017-03-03 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thư Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 EJ128631441VN 2017-03-09 Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thái Hà Hà Nội Nguyễn Công Trung Xóm 2 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 22 ems fri Không tìm thấy người nhận
13 EJ128649632VN 1900-01-13 phòng pháp lý bộ phận xử lý nợ xấu công ty homedit Nguyễn Mạnh Hùng (05/10/1994) Khối 4a tt Anh Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 14 ems thư Không tìm thấy người nhận
14 EJ128720212VN 1900-01-20 CTy tài chính HOMECREDIT Nguyễn Vân Thành 05 bạch liêu 15 EMS thư k có ngõ 5 , ads thiếu
15 EJ128646698VN 1900-01-14 CTy tài chính HOMECREDIT Đặng Văn Thắng 12b/5 vương thúc mậu 12 EMS thu k có ngõ 5 , ads thiếu
16 EJ128581776VN 2017-03-10 CTy tài chính HOMECREDIT Nguyễn Vân Thành 05 bạch liêu 14 EMS thu địa chỉ thiếu , k có số 5 bạch liêu
17 EJ128579295VN 2017-03-10 CTy tài chính HOMECREDIT Ngô Thị Huyên k15 bến thủy 14 EMS thu địa chỉ thiếu , hủy theo yc người gửi
18 EJ128558928VN 2017-03-06 CTy tài chính HOMECREDIT Nguyễn Vân Thành 05 bạch liêu 16 EMS thư địa chỉ thiếu , k có số 5 bạch liêu
19 EJ128552647VN 2017-03-07 CTy tài chính HOMECREDIT Phan Hải Tuấn cù chính lan trung đô 13 EMS thư đi tù bố k nhận hộ
20 RP716093083VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Đặng Sáng k1 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RQ739042371VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thị lương k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
22 RQ739044409VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đinh Thị thu Hiền k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
23 RP715700241VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng hồ Văn Sơn k8 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RP716204677VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Xuân Bách k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RQ738241835VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Việt nga k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
26 RP715572321VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị hằng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RQ738241787VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đặng Trong Tiến k11 bến thủy 11 ghi số thu Đi không để lại địa chỉ, hủy theo yc người gửi
28 RP715700745VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Cao thị Thủy k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RP715571578VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Bùi Huy Thuần K3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
30 RP715700502VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Đình Hùng k7 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RM722946483VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Duy toàn k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
32 RP715571051VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Mai Thế Song 180 nguyễn du 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , có số k tên
33 RQ739044315VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Trọng Hòa hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RP715700136VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Dương Xuân Đức k5 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 RP715699375VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Thị liễu k9 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RQ737976455VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Hiền k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RQ737895712VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Võ Duy Trung k11 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
38 RQ737896655VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Mai Tuấn Hải k5 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
39 RQ737896077VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Hằng Nga k8 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
40 RQ737896810VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Thùy linh k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 RQ737896196VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Nam Giang bến thủy 11 ghi số thu có số không tên, điện thoại không liên lạc
42 RQ737896165VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Hoàng Anh k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
43 RQ737895774VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Ngọc Hiếu k10 bến thủy 11 ghi số thu không có ngõ 68
44 RQ737950475VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Ngô thị Nghĩa k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RQ737895859VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Viết Bình trà lân trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
46 RQ738572262VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hoàng thị thịnh k7 trung dô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RQ738572801VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Minh Trọng k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RQ738573461VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Viết Hiếu k4 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RQ738574609VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Thúy k11 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
50 RQ738574325VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đặng thị Quỳnh Nga k6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu