BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RM755503721VN 1900-01-16 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Hiền k15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RN703671450VN 2017-03-03 Cty tnhh CATALOGUE SHOPPING Phan Văn Cảnh cao bá quát trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
3 RN716044343VN 1900-01-14 Cty tnhh Thiên Bình VN Lê Tuấn Anh hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RM732348771VN 2017-03-03 Cty tnhh Thiên Bình VN Phạm Sương phong định cảng hưng bình 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
5 RB022106900VN 1900-01-14 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Thanh Thủy k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RB022025755VN 2017-03-03 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Thanh Thủy k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
7 RB022683862VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Văn Hiếu k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
8 RB022938678VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Tạ Thiên Hà k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
9 RB022442892VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Duy Long k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RB022968184VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Ngô Thị Tâm K15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RB022683712VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Văn Hùng k9 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 RB022443717VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hồng Hà k15 bến thủy 11 ghi số thu có số không tên
13 RB022958200VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Văn Chiến k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
14 RB022683902VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Viết Hùng k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
15 RB022683893VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Thu Trang k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
16 RB022443941VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Công Độ k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
17 RB022845534VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần lê Quang k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
18 RB022958037VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lữ Thị Bích Phương k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
19 RB022045984VN 2017-05-11 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Minh Trọng k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
20 RB022046485VN 2017-05-10 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RB022046790VN 2017-05-09 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
22 RB022045732VN 2017-05-08 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hải Dương k7 trung đô 11 ghi số thu không số
23 RB022048019VN 2017-05-07 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Thịnh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RB022046137VN 2017-05-06 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Dương xuân hoài k13 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RB022047543VN 2017-05-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
26 RB022046335VN 2017-05-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RB022048455VN 2017-03-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
28 RP716550543VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Tuấn Anh K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RP716550883VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Huyền k5 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
30 RP716629124VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Vi Hoàng Hiệp k16 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RP716657496VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Ánh Hiền k12 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RG818234144VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Bách Thắng 02 trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, đã chuyển đi nơi khác
33 RP716657377VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trương Tuấn Dũng k13 bến thủy 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RP716430320VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hồng Nga k11 bến thủy 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
35 RP716628804VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Vân Anh k15 bến thủy 43 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RP716628733VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Việt Haỉ k13 bến thủy 44 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RP716657465VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Anh Tuấn bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RP716551036VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Trần Kiên k2 bến thủy 13 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RP716657451VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hải hà k8 bến thủy 13 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RP716430758VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hà k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 RP716550945VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Duy k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 RP716629019VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Đình Dũng k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
43 RA022451174VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Đặng Thị Quỳnh Nga k6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
44 RA022451157VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RP716588645VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Xuân Thùy k13 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
46 RA022450284VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RA022451775VN 2017-03-04 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thị Hoài Thanh k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RP716468617VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bùi Xuân lâm k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RP716588915VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Quang Đông k1 bến Thủy 11 ghi số thu có số không tên
50 RP716391609VN 1900-01-28 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Thạch Xuân Hoa k16 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu