BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - w

w

Tải tải liệu

2 - 2

2

Tải tải liệu

3 - 1

1

Tải tải liệu

4 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

5 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RC022324604VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Thị hồng Thúy k8 trung đô 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
2 RC022244923VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Thị Thu Trang k9 bến thủy 28 ghi số thu Đã chuyển đi nơi khác
3 RC022241184VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Đình Luân k8 bến thủy 28 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RB022206275VN 1900-01-30 DAI-ICHI LIFE Võ Thị Châu k13 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RC022574655VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Thái Bá Lương K12 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RC022574690VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Nữ Lê Na k11 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
7 RD022232125VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
8 RD022232205VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thiết Dũng k6 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
9 RD022228231VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Dương Thị Huyền k6 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
10 RD022229585VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
11 RD022229271VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
12 RD022229546VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
13 RD022232103VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
14 RD022229475VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
15 RD022232094VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Bảo Trung k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
16 RD022232196VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trịnh Tuấn Anh k5 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
17 RD022232151VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Thị Thúy Dung k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
18 RC022759019VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Vũ Trọng Thạch k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
19 RC022674110VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Minh k12 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
20 RC022674401VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thế Kiện k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
21 RC022721415VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Thị Lam k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
22 RD022228302VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Thịnh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
23 RD022229648VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Công K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
24 RC022475768VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Bách k13 bến thủy 11 ghi số thu có số không tên
25 RC022540736VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thị Kim Liên k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
26 RC022540855VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Ngô Thị Hương Ly k12 trung đô 11 ghi số thu có số k tên
27 RC022606168VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Minh k12 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
28 RC022574814VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thế Kiện k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
29 RC022834995VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bạch thị liệu k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
30 RC022835126VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Quốc Tiến k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RC022796263VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Sỹ Thọ k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RC022864184VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hồng Linh k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
33 RC022834987VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Mai Hiền k5 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RC022834783VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bùi Đại Dương k13 trường thi 11 ghi số thu có số không tên, điện thoại không liên lạc
35 RC022834899VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Xuân Trường k14 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RC022796215VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Văn Quyền nguyễn kiệm trường thi 11 ghi số thu không có ngõ 68
37 RC022674211VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Nữ Lê Na k11 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RC022721398VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Duy Hoàn nguyễn du bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RC022759243VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung phong định cảng 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RC022758835VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Thu Oanh k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 EÉ742612475VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn thị Quỳnh Huế k15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 ES742612626VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Anh 35 nguyễn văn trỗi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
43 RN716000444VN 1900-01-23 Cty tnhh Thiên Bình VN Nguyễn Thị Hằng K8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
44 RN716056409VN 1900-01-20 Cty tnhh Thiên Bình VN Lê Tuấn Anh hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RN715982794VN 1900-01-20 Cty tnhh Thiên Bình VN Phan Văn Hiếu phường bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
46 RB022784937VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Tuấn Anh hưng hòa 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RC022101173VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị An K6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RB022045595VN 2017-03-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Công K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RC022101403VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lô Thị Bằng phong định cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
50 RB022784906VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Ngân k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu