BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - w

w

Tải tải liệu

2 - 2

2

Tải tải liệu

3 - 1

1

Tải tải liệu

4 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

5 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 CB461370102VN 2017-04-01 Hoa Thị Loan Võ Thị Thu - Huyen Cukuin Dak Lak 3039 BK HH loan. . Số GT:
2 RD022806513VN 2017-04-01 Ngân hàng VN Thịnh Vượng Lê Trung Quyền - Cửa Lò 11 T Thư Không tìm được người nhận
3 RD022806399VN 2017-04-01 Ngân hàng VN Thịnh Vượng Hoàng Văn Hải - Cửa Lò 11 T Thư Không tìm được người nhận
4 RD022806337VN 2017-04-01 Ngân hàng VN Thịnh Vượng Nguyễn Đình Nga - Cửa Lò 11 T Thư Không tìm được người nhận
5 RE067429777VN 2017-09-09 FE CREDIT lưu thị thu-k tân yên hưng bình 11 ghi số thư địa chỉ thiếu
6 RE067046976VN 2017-09-05 FE CREDIT nguyễn quang hiếu -khối 9 lê lợi 11 ghi số thư địa chỉ thiếu
7 RE066818767VN 2017-09-01 FE CREDIT nguyễn văn nhiên -yên khang hưng đông 11 ghi số thư đã chuyển đi nơi khác
8 RE066817829VN 2017-09-01 FE CREDIT đỗ xuân cường -khối 9 lê lợi 11 ghi số Thư địa chỉ thiếu
9 CB461925836VN 2017-04-28 Huỳnh Tiên Nguyên Thu Trang - Xuân Trương Nam Dinh 83 BK GN 7.Không thể liên lạc được/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/LIÊN LẠC LẠI LÚC 8H KHÁCH HÀNG KO NGHE MÁY
10 RQ737728697VN 2017-01-10 Ngân hàng VN Thịnh vượng Võ Văn Đức, xóm 4 Thành Sơn 11 GS TL NTO từ chối
11 RC848238105VN 2017-02-18 Cty Pou hung vietnam Lê Thị Bình, Thành sơn Anh Sơn 7 GS TL không tìm thấy NTO.
12 RQ736980887VN 2017-01-10 Ngân hàng VN Thịnh vượng Võ văn Trung, xóm 4 Thành Sơn 11 GS TL NTO từ chối
13 RQ736829425VN 2017-01-09 Ngân hàng VN Thịnh vượng Hoàng Anh Thủy, Cẩm Sơn Anh Sơn 11 GS TL NTO đã chết
14 RB022045919VN 2017-03-05 Ngân hàng VN Thịnh vượng nguyễn thị hạnh 11 GS TL Thay đổi ADS
15 RB022046905VN 2017-03-05 Ngân hàng VN Thịnh vượng đạng thị ngọc quỳnh 11 GS TL Thay đổi ADS
16 RA022450514VN 2017-03-04 Ngân hàng VN Thịnh vượng trần đình an 11 GS TL Thay đổi ADS
17 RA022452719VN 2017-03-04 Ngân hàng VN Thịnh vượng nguyễn thị hạnh 11 GS TL Thay đổi ADS
18 RA022193943VN 2017-03-03 Ngân hàng VN Thịnh vượng lưu đình trung 11 GS TL Thay đổi ADS
19 RP715167292VN 1900-01-13 Ngân hàng VN Thịnh vượng nguyễn công đào 11 GS TL Thay đổi ADS
20 RQ738799332VN 1900-01-13 Ngân hàng VN Thịnh vượng nguyễn công hoan 11 GS TL Thay đổi ADS
21 RI127958323VN 2017-01-07 trung tâm thương mai đông d nguyễn văn hòa 11 GS TL Thay đổi ADS
22 RE464967296VN 1900-01-19 bảo việt nhân thọ lê thọ năm 15 GS TL Thay đổi ADS
23 RQ737729542VN 2017-01-10 DATAPOST HCM Nguyễn Thị Nhàn- Xóm 3 Hùng Sơn 11 GS TL Không tìm thấy người nhận
24 RP715165929VN 1900-01-13 DATAPOST HCM Nguyễn Thị Tuyết - Thôn 12 Tường Sơn 11 GS TL Không tìm thấy người nhận
25 RC022505155VN 1900-01-26 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đặng Thị Thuỷ Thôn 2 Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
26 RC022101655VN 1900-01-15 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đinh Hồng Dũng Khối 4 P.Nghi Tân Anh Sơn T.Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
27 RB022443456VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Văn Hữu Xóm Long Thành Xã Tam Hợp Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
28 RH206771215VN 2017-03-10 Trường Cao Đẳng Nghề Than - Khoáng Sản Việt Nam Phân hiệu đào tạo Cẩm Phả Km 11 P. Quang Hanh TP Cẩm Phả Quảng Ninh Nguyễn Thị Vinh Xóm 15 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
29 RB022047384VN 2017-03-05 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Đình Lâm Xóm 10 Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
30 RB022047061VN 2017-05-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
31 RA022192214VN 1900-01-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Đình Lâm Xóm 10 Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
32 RA022193974VN 1900-01-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Thị Thu Cúc Xóm 5 Hoan Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
33 RP716092817VN 1900-01-17 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lương Văn Thiên Bản Cáp Chảng Yên Tĩnh Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
34 RQ739342685VN 1900-01-14 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Thị Thu Cúc Xóm 5 Hoan Sơn Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
35 RP715167037VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lê Thị Ngoan Đội 12/09 XN chè Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
36 RP715167045VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Văn Sự Đội 12/9 XN chè Long Sơn H. Anh Sơn . Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
37 RQ738574042VN 2017-02-11 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
38 RQ737435185VN 2017-01-11 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
39 RQ737728666VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lộc Thị Thảo Phúc Sơn H. Anh Sơn T Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
40 RQ737730789VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Hữu Phúc Xóm 9 ĐỨc Sơn H. Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
41 RQ737020400VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lê Thị Ngoan Đội 12/09 XN chè Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
42 RE464039212VN 1900-01-22 Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An Số 45 đường V.I.Lê Nin TP Vinh Nghệ An Phạm Thị Khuơng Khối 4b TT Anh Son H. Anh Sơn T. Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
43 RE464045629VN 1900-01-23 Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An Số 45 đường V.I.Lê Nin TP Vinh Nghệ An Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
44 RQ735029627VN 2016-10-12 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Trần Thị Mến Thương Thôn 4 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
45 RC022383430VN 1900-01-30 SACOMBANK Hà Thị Hiên K14 trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
46 RC022431427VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Doãn Tú k6 trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
47 RC022395000VN 1900-01-30 SACOMBANK Đàm Anh Tài bến thủy 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
48 RC022319581VN 1900-01-30 SACOMBANK Hoàng Mạnh Tường vinh tân 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
49 RC022407555VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Mai Hương hồng sơn 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
50 RC022430894VN 1900-01-30 SACOMBANK Phạm Thị Nga trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu