BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RP715431995VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn THị Tú Oanh k12 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RP715432165VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Công Vũ k15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
3 RP715432117VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Trọng Khôi khách sạn bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, đã chuyển đi nơi khác
4 RP715432810VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Hồng k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RQ738117569VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Lý k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RP715432845VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phạm Thị Duyên k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
7 RQ738179563VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hà Thị Minh Châu k8 trung đôn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
8 RP715858837VN 1900-01-18 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Duy Long bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
9 RQ739042734VN 1900-01-15 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lương văn Thủ 46 phượng hoàng 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
10 RP716093295VN 1900-01-17 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Văn Tuấn k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RP716204941VN 1900-01-17 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lục thị Kim Oanh k7 trung đô 11 ghi số thư Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 RQ739042310VN 1900-01-15 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phùng Thị Quỳnh Trang k13 trung đô 11 ghi số thư Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
13 RC022270557VN 1900-01-24 Sacombank nguyễn thị lợi BIDV nghệ an 15 ghi số thu Có số k tên
14 RC022284499VN 1900-01-24 Sacombank hồ thị hiên NHNO và PTNT nghệ an 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
15 RC022286265VN 1900-01-24 Sacombank nguyễn thị tâm ngân hàng Nno tỉnh nghệ an 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
16 RC022363262VN 1900-01-25 Sacombank nguyễn thị minh quý xóm yên vinh, p hưng phúc, vinh 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
17 RC022325255VN 1900-01-24 Sacombank nguyễn ngọc linh p hà huy tập vinh 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
18 RC022242635VN 1900-01-24 Sacombank nguyễn hữu thịnh số 9 nguyễn sỹ sách, vinh, 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
19 RC022314880VN 1900-01-24 Sacombank võ thị thu hằng khối 8 hà huy tập, vinh 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
20 RC022606256VN 1900-01-26 FE CREDIT nguyễn công huấn 32 nguyễn phong sắc , hưng dũng vinh 11 ghi số thu Có số k tên
21 RC022540435VN 1900-01-26 FE CREDIT phan thị quỳnh trang yên toàn hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
22 RC022628747VN 1900-01-26 FE CREDIT hoàng thị hải xóm 6, nghi phú , vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
23 RC022505102VN 1900-01-26 FE CREDIT lê viết tiến xóm 11 nghi phú vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
24 RC022606503VN 1900-01-26 FE CREDIT phạm ngọc phú xóm 11 nghi phú, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
25 RC022574686VN 1900-01-26 FE CREDIT nguyễn sỹ vinh khối bình phúc, p hưng phúc, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
26 RC022475710VN 1900-01-26 FE CREDIT nguyễn thị thu hương ngũ lộc hưng lộc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
27 RC022185244VN 1900-01-21 Cty CP quản lý q1 TPHCM Cao Thị Dậu Trường phúc hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
28 RG462058908VN 1900-01-20 Cty Bảo việt nhân thọ Hồ Thị Lý Thuận an bình dương 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
29 RC022574880VN 1900-01-26 FE CREDIT Nguyễn văn Dương văn tiến hưng dũng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
30 RC022475754VN 1900-01-26 FE CREDIT Lê văn thái văn tiến hưng dũng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
31 RC022504977VN 1900-01-26 FE CREDIT Cao Hồng Sơn tân hòa hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
32 RG462732505VN 1900-01-23 Bảo việt nhân thọ vinh Nguyễn Thị Hà số 8 ly tự trọng hà huy tập vinh 11 ghi số thư có số không tên
33 RB022114490VN 1900-01-16 FE CREDIT Nguyễn Thị Thúy sn 8 ngõ 120 lý tự trọng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
34 RG461654648VN 1900-01-21 bảo việt nhân thọ Mai Thị Hồng Vinh số2 ngõ 51 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
35 RG461654311VN 1900-01-21 Bảo việt nhân thọ Trần Thị Liệu khối 8 lê lợi vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
36 RG461218890VN 1900-01-20 Bảo việt nhân thọ Trần Văn Hoa Xóm 14 nghi kim vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
37 RG461654784VN 1900-01-21 Bảo việt nhân thọ Nguyễn Xuân Thạch khối 3 trung đô vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
38 RG461215200VN 2017-10-03 Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bường hồng tiến phổ yên thái nguyên 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
39 RB022716693VN 1900-01-15 FE CREDIT Nguyễn Thị Thanh nhànvăn tiến hưng dũng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
40 RB022716438VN 1900-01-15 FE CREDIT Nguyễn nam hùng 55 đông lâm nguyễn viết xuân hưng dũng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
41 RC022101831VN 1900-01-15 FE CREDIT Nguyễn Đức Quang khối 6 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Không tìm thấy
42 RB022733246VN 1900-01-15 FE CREDIT Phạm anh cường khối 10 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
43 RB022784680VN 1900-01-15 FE CREDIT tạ thị anh lộc yên sơn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
44 RB022784835VN 1900-01-15 FE CREDIT Tạ Mỹ Linh khối 13 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
45 RB022784733VN 1900-01-15 FE CREDIT Tôn Quang Sơn yên phúc B hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
46 RB022644501VN 1900-01-14 FE CREDIT Bùi Quang Bá tân phúc hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
47 RB022644104VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê Văn Long số nguyễn sỹ sách hưng dũng 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
48 RB022608606VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê Thị Dung khối 6 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
49 RB022608610VN 1900-01-14 FE CREDIT Vi Văn hà yên sơn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Điện thoại không liên lạc được , hỏi không ai biết
50 RB022444111VN 1900-01-13 FE CREDIT Nguyễn công hùng khối hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu