BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - w

w

Tải tải liệu

2 - 2

2

Tải tải liệu

3 - 1

1

Tải tải liệu

4 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

5 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RZ066498144VN 2018-07-10 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Phạm Viết Thành thanh long 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
2 RX068303150VN 2019-05-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Chu Quang Lạng thanh thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
3 RY067666232VN 2019-06-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Lâm Quang Thăng thanh thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
4 RA062129121VN 2018-08-29 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Lê Văn Hiệp Thanh Thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
5 RA062610982VN 2018-09-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Thị Thu thanh tủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
6 RI816245144VN 2018-09-16 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Trần Thị Phương thanh an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
7 RI818474405VN 2018-09-24 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Trần Thị Phương thanh an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
8 RX066263308VN 2019-04-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Hoàng Văn Giang thanh hà 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
9 RX068309515VN 2019-05-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Đoàn Tiến Bắc thanh hà 10 T Thư thiếu thôn xóm
10 RA062127562VN 2018-08-29 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Thị Hòe thanh Khê 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
11 RZ067350153VN 2018-07-27 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Phan Văn Thành thanh khê 10 T Thư thiếu thôn xóm
12 RX067666215VN 2019-04-28 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Phan Văn Thành thanh khê 10 T Thư thiếu thôn xóm
13 ri815604129vn 2019-04-08 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai VÕ Thị Sáu thanh thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
14 Rw066266105VN 2019-03-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Lê Văn Hiệp thanh thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
15 RX066268795VN 2019-04-14 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Lê Thị Thươngng Thanh hà 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
16 RX066267755VN 2019-04-13 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Thị Vânthanh thủy 10 T Thư thiếu thôn xóm
17 RX066263170VN 2019-04-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Lê Thị thương thanh hà 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
18 Rw067543750VN 2019-03-28 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT hoàng văn Trường thanh long 10 T Thư thiếu thôn xóm
19 rw067543627vn 2019-03-28 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT nguyễn sỹ tuấn thanh thủy 10 T Thư người nhận chuyển đi nơi khác
20 RU068321895VN 2019-01-30 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT nguyễn thị hiền thanh thủy 10 T Thư người nhận chuyển đi nơi khác
21 RV066573786VN 2019-02-17 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT nguyễn thị thảo thanh khê 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
22 RZ067349827VN 2018-07-27 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT kha thị luân trảng bàng xã ngọc lâm 10 T Thư người nhận chuyển đi nơi khác
23 RI813310759VN 2018-08-27 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Lưu Thị Lợi thanh khai thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
24 RI819907045VN 2018-09-11 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Lưu Thị Lợi thanh khai thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
25 RA062127616VN 2018-08-29 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Lê Vưn Hải xóm 4 xuân tường thanh chương nghệ an 10 T thư Không tìm thấy người nhận
26 RI813312953VN 2019-05-09 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Lưu Thị Lợi thanh khai thanh chương nghệ an 10 T thư Không tìm thấy người nhận
27 RI814166090VN 2019-06-27 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Nguyễn Thị Thuận xuân tường thanh chương nghệ an 10 T thư Không tìm thấy người nhận
28 RY068742125VN 2019-06-27 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Trần Thị Nga xóm 2 thanh lương t thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
29 RI814163969VN 2019-06-18 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Nguyễn Thị Hà xuân tường thanh chương nghệ an 10 T thư Không tìm thấy người nhận
30 RY067663531VN 2019-09-06 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Phùng Thông xuân tường thanh chương nghệ an 10 T thư Không tìm thấy người nhận
31 RY067047203VN 2019-06-06 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Duy Tuân yên long thanh yên thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
32 RY066803087VN 2019-05-30 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Đinh Bạt Nghĩa thanh yên thanh chương nghệ an 10 T thư Không tìm thấy người nhận từ chối
33 RY066804255VN 2019-05-30 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Võ Hồng Lĩnh Xã thanh lương thanh chương nghệ an 10 T thư Không tìm thấy người nhận từ chối
34 RI814162950VN 2019-06-13 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Nguyễn Thị Hà xuân tường thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
35 RE465781721VN 2019-06-13 Công Ty Luật Mtv Đại Hưng Mst 0314783009 /Phòng 101 Tầng 1 Số 204 Đường 3/2 Phường 12 Quận 10 Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hòa thanh xuân thanh chương nghệ an 10 T Thư người gửi đã hủy
36 RW066266423VN 2019-03-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Đinh Bạt Nghĩa yên bình thanh yên thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
37 RE461706345VN 2019-06-13  Công Ty Luật Mtv Đại Hưng Mst 0314783009 / hà nội Chu Văn Lạng thanh thủy thanh chương nghệ an 10 T Thư người gửi đã hủy
38 RE465781704VN 2019-06-13  Công Ty Luật Mtv Đại Hưng Mst 0314783009 / hà nội Lê Văn Hiệp thanh thủy thanh chương nghệ an 10 T thư người gửi đã hủy
39 RX067963010VN 2019-11-05 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Võ Đức xóm 2 thanh lương thanh chương nghệ an 10 T thư Người nhận đã đi khỏi địa phương không để lại địa chỉ
40 RN063335632VN 2019-05-11 Cty luật phương đông hà nội Bùi Thị Yến xóm 13 thanh lương thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
41 RM063918412VN 2019-03-05 Cty luật phương đông hà nội Nguyễn Thị Loan xuân tường thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
42 RX067269196VN 2019-04-28 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Quachs Thị Kiều xóm 6 Thanh lương thanh chương nghệ an 10 T Thư Địa chỉ thiếu ,không tìm thấy người nhận
43 RW067546067VN 2019-03-28 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Đặng Thị Huệ yên bình thanh yên thanh chương nghệ an 10 T thư Người nhận đi khỏi địa phương ,không để lại địa chỉ
44 RW067546552VN 2019-03-28 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Thị Bảy xóm 4 thanh lương thanh chương nghệ an 10 T Thư Người nhận đã đi khỏi địa phương không để lại địa chỉ
45 RJ703958245VN 2019-10-04 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MANULIFE VN 75 HOÀNG VĂN THÁI P TÂN PHÚ Q7 TP HCM/ Nguyễn Thị Thủy hùng thịnh thanh khai thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
46 RL063217851VN 2019-03-27 Cty luật phương đông hà nội Bùi Thị Yên xóm 13 thanh lương thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
47 RW066645196VN 2019-03-27 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Thị Hoài x10 thanh lương thanh chương 10 T Thư Không còn ở địa phương
48 RJ704237752VN 2019-03-27 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MANULIFE VN 75 HOÀNG VĂN THÁI P TÂN PHÚ Q7 TP HCM/ Văn Thị Nguyệt hùng thịnh thanh khai thanh chương nghệ an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
49 RQ068275480VN 2019-05-31 DAICH LAI hồ thị thuật tân thắng 10 GHI S? thư ads thiếu
50 RQ067679620VN 2018-11-05 VBANK trần thị ly quỳnh thắng 10 GHI S? thư ads thiếu