BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RN062567839VN 2020-10-12 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG xóm 1,,,Xã Diễn Lâm,Diễn Châu,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO ĐI XA KHÔNG AI NHẬN HỘ. HỦY THEO QUY ĐỊNH TRÊN BP
2 RP113304887VN 2020-08-11 CTY LUẬT TNHH FBI HÀ NỘI CON TRAI NGƯỜI NHẬN:CAO VĂN VINH0977582765, CAO VĂN BẢY, XÓM 16, XÃ DIỄN ĐOÀI, H.DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 16 BPBĐ TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto từ chối nhận. báo quỳnh cho hủy thưu
3 RM062279996VN 2020-08-13 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Xã Diễn Cát Diễn Châu Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 2.Địa chỉ thiếu/không rõ ràng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/địa chỉ thiếu xóm.
4 RC060011779VN 2020-10-12 CTY LUẬT TNHH FBI -HÀ NỘI Xóm 4 - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An - - - Nghệ An 14 BPBĐ TL 4.Người nhận đi vắng thường xuyên hoặc trong một thời gian /5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RZ650843545VN 2020-09-11 CTY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP -KHÁNH HÒA Số 5 Klk, Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 13 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/BCP CẬP NHẬT RÕ THÔNG TIN PHÁT KTC TRÊN HT VÀ HUỶ TẠI BCP . KÍNH BÁO
6 RJ762408173VN 2020-07-16 KHL PHAN ĐĂNG LƯU -hcm XÓM 2 DIỄN KHÁNH DIỄN CHÂU NGHỆ AN - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 RZ650820733VN 2020-08-15 CTY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP -KHÁNH HÒA Chung Cư Mường Thanh Diễn Châu, Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 13 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Tìm không ra nto, hỏi không ai biết, số điện thoại không có anh TÀI bcg yc hủy tại bcp.Trân Trọng
8 RZ650801586VN 2020-08-12 CTY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP -KHÁNH HÒA Khối 4 Số 10 Tầng 8 Chung Cư Mường Thanh . Thị Trấn Diễn Châu Diễn Châu Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 12 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Tìm không ra nto, hỏi không ai biết, số điện thoại không có anh TÀI bcg yc hủy tại bcp.Trân Trọng
9 RM062149917VN 2020-08-14 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG . . xóm 7 Xã Diễn Phúc Diễn Châu TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo chỉ dẫn
10 RM062760960VN 2020-09-13 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Thị trấn Diễn Châu Diễn Châu Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 RZ650804904VN 2020-08-13 CTY CỎ PHẦN THU HỒI NỢ HP -KHÁNH HÒA Xóm Nghĩa Trung, 0, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ads này ở diễn châu không có, thiếu số điện thoại không có , c,OANH bcg yc Hủy tại bcp
12 RL062544529VN 2020-07-11 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ., ., ., DIỄN THÀNH, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL PPF_Không có địa chỉ nhận_không có tầng, lầu/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/lưu theo quy định _HỦY theo chỉ dẫn
13 RZ650926585VN 2020-11-14 CTY LUẬT TNHH MTV HPDR-KHÁNH HÒA Xóm 7,, , H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 16 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ads nto không có xã, không có điện thoại không thể phân hướng bưu tá đi phát được,anh Tài yc hủy
14 RO062033366VN 2020-11-11 TP BANK 0 0, THỊ TRẤN, DIỄN CHÂU, Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
15 RO062331855VN 2020-11-13 TP BANK KHỐI 5, THỊ TRẤN DIỄN CHÂU, DIỄN CHÂU, Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
16 RZ650865414VN 2020-09-21 CTY LUẬT TNHH MTV HPDR-KHÁNH HÒA Xóm 7,, , H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 13 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RC060134336VN 2020-11-06 CTY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI HOA THÀNH, -, DIỄN HỒNG, H.DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 12 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/gọi điện người nhận nhiều lần không nghe máy hủy 13/11/2020
18 RC060086091VN 2020-11-06 CTY LUẬT TNHH IMF -HÀ NỘI XÓM XUÂN BẮC, X. DIỄN VẠN, H. DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 13 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/người nhận đi làm ăn xa không về người nhà từ chối nhận
19 RO062381030VN 2020-11-17 TP BANK XÓM BẮC HỒNG, XÃ DIỄN HỒNG, DIỄN CHÂU, Nghệ An - - - Nghệ An 13 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
20 RN062432275VN 2020-10-10 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG . XÓM HỒNG THỊNH . XÃ DIỄN HỒNG Diễn Châu TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 10 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) không tìm thấy người nhận gọi điện không nghe máy
21 RA060263843VN 2020-09-07 CTY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG ĐÔNG -HÀ NỘI 01 - Xã Diễn An - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 14 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hỏi k ai biết
22 RP117917545VN 2020-09-08 CTY LUẬT TNHH ĐẠI KIM-HÀ NỘI XÓM 8, DIỄN TÂN, DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 28 BPBĐ TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/chị duyên yêu cầu hủy
23 RP117282334VN 2020-09-18 CTY LUẬT TNHH NAM DƯƠNG HÀ NỘI 7, DIỄN PHÚ, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 10 BPBĐ TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO ĐI LÀM XA . BỐ MẸ Từ CHỐI NHẬN . CHỊ HẠNH YÊU CẦU HỦY .
24 RP117221180VN 2020-10-09 CTY LUẬT TNHH FBT HÀ NỘI XÓM 11, XÃ DIỄN PHÚ, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/anh công yêu cầu hủy
25 RP117218251VN 2020-10-09 CTY LUẬT TNHH FBI HÀ NỘI XÓM 7, XÃ DIỄN PHÚ,DIỄN CHÂU,TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/anh công yêu cầu hủy
26 RT101949165VN 2020-12-09 công Ty Luật Tnhh Nam Dương XÓM 8, DIỄN PHÚ, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 BPBĐ TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/ĐT CẢ NHÀ Ở MIỀN NAM . BÁO CHỊ HẠNH YÊU CẦU HỦY
27 RY062161250VN 2021-10-26 FECREDIT Nguyễn Thị Ât 10 BPBĐ Thư Không liên lạc được
28 RV062396428VN 2021-06-24 FECREDIT Nguyễn Phùng Lợi xóm 9 xuân tường thanh chương nghệ an 10 BPBĐ Thư Người nhận đã chuyển đi nơi khác
29 RE060483610VN 2021-05-10 Công ty luật hợp danh phương đông Nguyễn Đình An xóm 3 thanh dương thanh chương nghệ an 10 BPBĐ Thư Không liên lạc được
30 RS062220125VN 2021-03-24 Công ty cổ phần chứng khoán FPT Nguyễn Trọng Tùng Xóm dương tâm thanh dương thanh chương nghệ an 35 BPBĐ Thư Không liên lạc được
31 RE060679466VN 2021-03-16 FPT Hà nội Nguyễn Hữu Thắng thanh dương thanh chương nghệ an 35 BPBĐ Thư Người nhận từ chối nhận
32 RC060933203VN 2021-03-08 Công ty luật hợp danh phương đông Nguyễn Thị Huyền Trang Xóm 4 thanh lương thanh chương nghệ an 10 BPBĐ thư Không tìm thấy người nhận
33 RC060887968VN 2021-03-05 Công ty luật hợp danh phương đông Nguyễn Thị Dung xuân tường thanh chương nghệ an 10 BPBĐ Thư Không tìm thấy người nhận
34 RK463147710VN 2021-02-21 Trung tâm kinh doanh vnpt-cn cửa lò Nguyễn Ba vỹ xuân tường thanh chương nghệ an 10 BPBĐ Thư Người nhận không có nhà
35 RC060799866VN 2021-01-09 Công ty luật hợp danh phương đông Nguyễn Thị Huyền Trang xóm 4 thanh lương thanh chương nghệ an 10 BPBĐ Thư Không tìm thấy người nhận
36 RC060416969VN 2021-10-26 cty luật hợp danh phương đông Hoàng Thanh Huyền xóm 10 xuân tường thanh chương nghệ an 10 BPBĐ Thư Không tìm thấy người nhận
37 RO062803285VN 2021-06-24 Cty tài chính tnhh một thành viên việt nam thịnh vượng Võ Hồng Quân xã thanh lương thanh chương nghệ an 10 BPBĐ Thư Không tìm thấy người nhận
38 RH707390596VN 2021-03-05 PHÒNG PHÁP LÝ MB Trần Tuấn Anh Thanh Khê 10 BPBĐ mon Không tìm thấy người nhận
39 RY062161008VN 2021-02-20 FECREDIT Phan Thị Mỹ Hạnh Thanh Thủy 10 BPBĐ sun Không tìm thấy người nhận
40 RY062161095VN 2021-01-09 FECREDIT Phan Thị Oanh Thanh Long 10 BPBĐ sat ,Không tìm thấy người nhận
41 RH712265123VN 2021-01-07 THƯ MỜI HỌP CĐ Trần Văn Toàn Thanh Long 10 BPBĐ fri Không tìm thấy người nhận
42 RJ815569909VN 2020-12-12 CTY VIET VINH Phạm Văn Việt Thanh Khê 10 BPBĐ thu Không tìm thấy người nhận
43 RS062510525VN 2021-04-13 CTY TNHH MTV Trần Văn Đồng Xóm 6 Thanh Hà 10 BPBĐ thư Đi khỏi địa phương
44 RV062917716VN 2021-05-17 CTY TNHH MTV Phạm Văn Anh Thanh Khê 10 BPBĐ thư Không tìm thấy người nhận
45 RV062635397VN 2021-06-25 TP BANK Nguyễn Văn Trung Xóm 2 Thanh chi 10 BPBĐ thư Không tìm thấy người nhận
46 RV062396649VN 2021-06-24 FECREDIT Trần Văn Hợp Thanh Hà 20 BPBĐ thư Không tìm thấy người nhận
47 RS062301685VN 2021-04-02 TMCD-KHL Nguyễn Đức Thịnh Thôn 3 Thanh An 20 BPBĐ thư Đi khỏi địa phương
48 RP062523223VN 2021-01-12 DATAPOST HCM nguyễn cảnh châu xã thanh xuân 10 BPBĐ thư ,Không tìm thấy người nhận
49 RS062982428VN 2021-05-14 FECREDIT trần thị tuyết nhung xóm xuân quỳnh thanh xuân 10 BPBĐ thư Không tìm thấy người nhận
50 RS062981440VN 2021-05-14 FECREDIT nguyễn văn thân xóm xuân sơn 2 thanh xuân 10 BPBĐ thư Không tìm thấy người nhận