BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RH068357983VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN VĂN MÙI., ., ., ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
2 RH068124003VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN THỊ THANH HÀ., XÓM 2, ., XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 RH068123263VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN ĐÌNH PHÁP., ., XÓM 4, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thư 23.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/ĐẾN NHIỀU LẦN KO CÓ Ở NHÀ CAE GĐ
4 RH066379487VN 2018-07-08 fe credit VƯƠNG THỊ SỸ., XÓM 4, ., TRUNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RN063048322VN 2019-06-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Nguyễn Thị XanhChi nhánh Điện Lạc Sơn, Nam Hoà - XH lạc sơn - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 RM063172713VN 2019-03-27  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Võ Văn MinhXóm 9- Thị trấn Đô lương- Nghệ an - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 RM063170482VN 2019-03-27  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Nguyễn Thuỳ DungXóm 3 - Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
8 RN063046919VN 2019-07-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Lê Đắc TúChi nhánh Điện Đô lương, Hà Huy Tập - Vinh, Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
9 RN063047463VN 2019-07-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Nguyễn Hữu SơnChi nhánh Điện Đô lương, Bến Thuỷ - Vinh, Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 RN063047790VN 2019-07-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Nguyễn T.Thuỳ DươngChi nhánh Điện Đô lương, Trung Đô - Vinh, Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 RN063047931VN 2019-07-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Nguyễn Thị CúcChi nhánh Điện Đô lương, Trường Thị - Vinh, Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 RN063048835VN 2019-07-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Nguyễn Xuân HùngĐiện lực Đô Lương - Công ty Điện lực Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 RN063047888VN 2019-07-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Nguyễn Thái PhúcChi nhánh Điện Đô lương, Đô Lương, Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
14 RN063046321VN 2019-07-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Hoàng Đình TrungP2 - ATĐ1, Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
15 RN063046247VN 2019-07-04  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực  Hoàng Trần TiệpChi nhánh Điện Anh Sơn, Xã Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An - - - Nghệ An 20 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
16 RW067545733VN 2019-03-28 fe credit NGUYỄN MINH TIẾN,,KHỐI 4,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RW067546787VN 2019-03-28 fe credit VÕ THỊ NGỌC,,KHỐI 1,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 23.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
18 RW067545866VN 2019-03-28 fe credit NGUYỄN THỊ HƯƠNG., ., KHỐI I, THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
19 RW067546420VN 2019-03-28 fe credit ĐÀO THỊ HẰNG NGA., ., XÓM 3, ĐẶNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
20 RW067870454VN 2019-03-29 fe credit PHẠM THỊ THỦY., ., KHỐI 4, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
21 RW067544327VN 2019-03-28 fe credit TRẦN MẠNH HÙNG., ., ., LẠC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
22 RW067868433VN 2019-03-29 fe credit NGUYỄN ĐÌNH HÀ., ., XÓM 5, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 23.Người nhận không có nhà/16.Người nhận đến lấy/SMP
23 RW067869059VN 2019-03-29 fe credit BÙI THỊ NGỌC., ., ., Xã Lưu Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
24 RW067960897VN 2019-03-29 fe credit NGUYỄN CÔNG HÒA., ., XÓM 3, TRUNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RW068192935VN 2019-03-04 fe credit NGUYỄN TRUNG KIÊN., ., KHỐI 7, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RW067869080VN 2019-03-29 fe credit TRẦN THỊ HUYỀN., ., XÓM I, Xã Lam Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RW067702270VN 2019-03-28 fe credit NGUYỄN THỊ THU HIỀN.,.,XÓM 4,ĐÀ SƠN,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RW068112495VN 2019-03-04 fe credit NGUYỄN NGỌC HÙNG., ., XÓM MỸ HÒA, HÒA SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RW068112190VN 2019-03-04 fe credit NGUYỄN NGỌC ĐIỆP., ., XÓM 8, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RX066268384VN 2019-12-04 fe credit NGUYỄN HUY TOÀN., ., KHỐI 4, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RX066267327VN 2019-12-04 fe credit NGUYỄN THỊ THỦY., ., XÓM 1, ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RX066268662VN 2019-12-04 fe credit NGUYỄN THỊ HOÀI9,,,Xã Xuân Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 23.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RX066266644VN 2019-12-04 fe credit ĐÀO VĂN MẠO,,XÓM LONG MINH,Xã Minh Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
34 RX066269800VN 2019-12-04 fe credit ĐẶNG NGỌC THỊNH., ., XÓM 6, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
35 RX066267636VN 2019-12-04 fe credit NGUYỄN ĐĂNG NAM., ., XÓM 3, ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
36 RX066267358VN 2019-12-04 fe credit TRẦN QUỐC NAM,,,Xã Đà Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 RX066266851VN 2019-12-04 fe credit HOÀNG THỊ CẨM LỆ,,,Xã Ngọc Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
38 RX066265860VN 2019-12-04 fe credit LÊ ĐÌNH TRANG, , ., NGỌC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 RW068691556VN 2019-04-13 fe credit PHẠM THỊ ĐÔNG., ., XÓM 8, ĐÔNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 RX066505605VN 2019-12-04 fe credit TRẦN HỮU ĐẠI, , XÓM HÒA NAM, XÃ HIẾN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
41 RW068505259VN 2019-04-13 fe credit NGUYỄN ĐÌNH PHONG. . XÓM 9, XUÂN SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
42 RW068505599VN 2019-04-13 fe credit NGUYỄN THỊ MINH. . XÓM 2 ĐÀ SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
43 RW068503805VN 2019-04-13 fe credit NGUYỄN VĂN VIỆTXÓM 1,,,Xã Trung Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
44 RX066804140VN 2019-04-20 fe credit NGUYỄN THỊ DUNG., ., ., ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
45 RX067492678VN 2019-11-05 fe credit NGUYỄN VĂN CƯỜNG., ., ., LẠC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 RX067266305VN 2019-08-05 fe credit LÊ THỊ HIỀN,,XÓM 6, KHỐI QUANG MINH,Xã Quang Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
47 RX067964911VN 2019-05-16 fe credit NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG,,KHỐI 1,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
48 RX068304725VN 2019-05-16 fe credit LƯƠNG THẾ THẮNG,,KHỐI 1,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
49 RX068307735VN 2019-05-16 fe credit NGUYỄN TRỌNG LONG, , KHỐI I, TT ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
50 RX068307885VN 2019-05-16 fe credit NGUYỄN THỊ PHƯƠNG,,,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)