BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023

Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023 (Từ tháng 9/2023 trở đi, Bưu điện Nghệ An thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023).

Tải tải liệu

2 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

3 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

4 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

5 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 EA471466940VN 2022-08-11 nguyễn văn tạo đông thượng đồng văn\ công ty thành thắng thăng long nhà máy 2 ba bà thi tân hiệp tân uyên bình dương - Tân Hiệp - Tân Uyên - Bình Dương 20 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
2 EI709518304VN 2022-08-17 hd bank hồ chí minh Thị Trấn Thanh Chương Nghệ An - Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An 26 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
3 EC465041994VN 2022-07-18 phạm minht âm đồng văn\ Số 161B, đường Nguyễn Phong Sắc - Hưng Dũng - Vinh - Nghệ An 659 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
4 EA461240487VN 2022-01-24 trần thị liên khối 3 a TỔ 4 MỸ HIỆP PHƯỜNG THÁI HÒA TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG - Thái Hoà - Tân Uyên - Bình Dương 305 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
5 EK468515345VN 2022-04-14 lê thị sương thị trấn SN 660 ẤP RẠCH BẮP AN TÂY BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG - An Tây - Bến Cát - Bình Dương 20 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
6 EA464803417VN 2022-03-22 ims hưng nguyên xóm văn long - Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
7 EP702346953VN 2021-04-07 tập đoàn hoàn quân Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An - Thanh Thủy - Thanh Chương - Nghệ An 20 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
8 EF060222764VN 2021-04-08 techcom banh hà nội Xóm 3, Thanh Hà , Thanh Chương Đống đa hà nội, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội - - Đống Đa - Hà Nội 17 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
9 EK117144222VN 2021-12-23 trung tâm thuwong mại đông dương Khối 6, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam - Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An 140 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
10 ER060170775VN 2022-04-13 công ty cổ phần đầu tư thuwong mại cfs xóm 6 -thanh tường- thanh chương- nghệ an, X. Thanh Tường, H. Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - Thanh Tường - Thanh Chương - Nghệ An 24 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
11 EF060535422VN 2021-04-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI THÔN 1 - Xã Thanh An - Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An, H. Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - - Thanh Chương - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
12 EL060329434VN 2021-11-11 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI THÔN 7 - Xã Thanh An - Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An, X. Thanh An, H. Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - - Thanh Chương - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
13 EG060461883VN 2021-07-04 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI THÔN 5 - Xã Thanh Thủy - Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An, H. Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - Thanh Thủy - Thanh Chương - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
14 EG060461659VN 2021-07-04 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI XÓM 13 - Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An, H. Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
15 EG060462583VN 2021-07-04 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI THÔN 11 - Xã Thanh An - Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An, H. Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - - Thanh Chương - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
16 EF060534444VN 2021-04-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI THÔN 2 - Thanh Thủy - Thanh Chương - Nghệ An, H. Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - Thanh Thủy - Thanh Chương - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
17 ED546051461VN 2022-04-08 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI ủy ban Nhân dân xã Thanh Đồng Thanh Chương nghệ An, Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An - Thanh Chương - Thanh Chương - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
18 EA436825592VN 2022-05-19 VIETTEL NguyỄn Văn Đức quỳnh lưu 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
19 EZ073082677VN 2022-05-07 Pháp Lý MB-MCREDIT Trần Văn Tâm x16 quỳnh lâm 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
20 EZ045566175VN 2022-04-12 Pháp Lý MB-MCREDIT Mai Văn Huệ Xóm 12 quỳnh hoa 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
21 EG440825965VN 2022-04-10 CTY Xi Măng Bỉm Sơn Ngồ Thị Thuỳ Quỳnh lưu 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
22 EP060351256VN 2022-04-08 CTY Tài Chính MBSHINSEI Võ Thị Kiên xóm 4 quỳnh hoa 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
23 EF776992336VN 2022-02-22 Sacombank K6 cầu giát 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
24 EB724729455VN 2022-02-12 Tập Đoàn Hoàng Quân Hồ Dũng Mạnh K3 cầu giát 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
25 EB724693362VN 2022-02-13 Tập Đoàn Hoàng Quân Mai Xuân Tùng Cầu giát 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
26 EY140963402VN 2021-11-12 Trung Tâm Trọng Tài Đông Phương Hoàng Thị Hồng K4 cầu giát 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
27 EL060331000VN 2021-11-11 CTY Tài Chính MBSHINSEI Mai Văn Huệ Xóm 12 quỳnh hoa 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
28 EL060330993VN 2021-11-11 CTY Tài Chính MBSHINSEI Mai Văn Huệ Xóm 12 quỳnh hoa 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
29 EL060138681VN 2021-10-12 CTY Tài Chính MBSHINSEI Nguyễn Hữu Thế Xóm 5 quỳnh văn 10 EMS thư thông báo không tìm được người nhận
30 EV779652141VN 2021-11-16 CTY ZUELLIG PHARMA VN Phạm Linh sơn quỳnh lưu 10 EMS thư thông báo k/h tc nhận
31 ED684148680VN 2022-09-05 CT xuất nhập khẩu Quảng Bình Nguyễn Thị Phương- Nghĩa Khánh 20 EMS tài liệu SDR từ chối nhận lại
32 EA568191837VN 2022-12-07 CT luật Đức Phú-0931122777 CT công nghệ xanh quốc tế Nghĩa Sơn 20 EMS tài liệu SDR từ chối nhận lại
33 EA475577566VN 2022-03-06 Trần Thị Hải Yến-0947195234 Lê Đức Hùng-Nghĩa Đức Nghĩa Đàn 15 EMS Sim Sim quá hạn bị khóa
34 EO229955945VN 2022-03-09  nguyễn văn tuấn / 0379346456 quỳnh thiện, hoàng mai, nghệ an - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
35 EO060144925VN 2022-01-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI / THÔN 10 - Xã Quỳnh Vinh - Thị Xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An, X. Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - Quỳnh Vinh - Hoàng Mai - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
36 EA436774290VN 2022-05-22 SIM V250 - VIETTEL / 0869266135 Xóm 19, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - Quỳnh Vinh - Hoàng Mai - Nghệ An 20 EMS TL Chưa phát được. 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 EJ466601236VN 2021-11-20 Nguyễn Thành công / 0942995895 Bến xe tt hồng dân hồng dân bạc liêu - Ngan Dừa - Hồng Dân - Bạc Liêu 83 EMS TL Chưa phát được. 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
38 EB715595353VN 2022-03-26 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU (VIMEXCO GAS) / CN cty cp vật tư, vận tải xi măng Hoàng Mai Khối 6 Tân Sơn, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 18 EMS TL Chưa phát được. 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 EQ060374645VN 2022-04-02  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I  Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, H. Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - - Quỳnh Lưu - Nghệ An 25 EMS TL Chưa phát được. 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 EN197659860VN 2021-12-13 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài / na quỳnh vinh quỳnh vinh Hoàng Mai nghệ an - - Hoàng Mai - Nghệ An 15 EMS TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
41 EY101878251VN 2021-11-20 Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xã Quỳnh Vinh, huyện Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An - Quỳnh Vinh - Hoàng Mai - Nghệ An 14 EMS TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
42 EK155895258VN 2021-07-26 NGUYỄN THỊ ĐƯỢC / 0868561156 Xóm 3, Xã Quỳnh Vinh ,Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An - Quỳnh Vinh - Hoàng Mai - Nghệ An 23 EMS TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
43 EE195439968VN 2021-07-05 Văn phòng luật sư Đồng Đội -, K. TÂN THÀNH , P. QUỲNH THIỆN, TX.HOÀNG MAI, NGHỆ AN - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 30 EMS TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
44 EE438687995VN 2021-08-17  Sim V199- VIETTEL NINH BINH Khối 5, P.Quỳnh Thiện, Tx.Hoàng Mai, T.Nghệ An - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 20 EMS TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
45 EV121180380VN 2021-07-05 rung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương / 0936433995 Thôn 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam - Quỳnh Vinh - Hoàng Mai - Nghệ An 100 EMS TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 EE433343035VN 2021-07-14 Sim V199- VIETTEL NINH BINH Xóm 10, Phường Quỳnh Thiện, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 20 EMS TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
47 EA470459845VN 2022-04-28 Chùa Anh Sơn ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH HƯƠNG ĐẢO NGƯ CỦA LÒ NGHỆ AN - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An 20 EMS TL Từ chối nhận lại hàng hoàn
48 EES060499787VN 2022-05-13 Công ty CFS 36 Hoàng Hoa Thám, Tp Vinh, Nghệ An, Việt Nam, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An - - Vinh - Nghệ An 20 EMS TL Từ chối nhận lại hàng hoàn
49 EA470302692VN 2022-04-16 Nguyễn Trọng Vinh xóm thành vinh 2 nghi quang nghi lộc nghệ an - Nghi Quang - Nghi Lộc - Nghệ An 15 EMS TL Từ chối nhận lại hàng hoàn
50 EA470731025VN 2022-04-20 Nguyễn Hoàng Anh 385 NGUYỄN VĂN CỪ VINH NGHỆ AN - - Vinh - Nghệ An 13 EMS TL Từ chối nhận lại hàng hoàn