BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RD022232205VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thiết Dũng k6 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
2 RD022228231VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Dương Thị Huyền k6 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
3 RD022229585VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
4 RD022229271VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
5 RD022229546VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
6 RD022232103VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
7 RD022229475VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
8 RD022232094VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Bảo Trung k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
9 RD022232196VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trịnh Tuấn Anh k5 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
10 RD022232151VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Thị Thúy Dung k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
11 RC022759019VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Vũ Trọng Thạch k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
12 RC022674110VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Minh k12 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
13 RC022674401VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thế Kiện k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
14 RC022721415VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Thị Lam k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
15 RD022228302VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Thịnh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
16 RD022229648VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Công K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
17 RC022475768VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Bách k13 bến thủy 11 ghi số thu có số không tên
18 RC022540736VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thị Kim Liên k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
19 RC022540855VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Ngô Thị Hương Ly k12 trung đô 11 ghi số thu có số k tên
20 RC022606168VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Minh k12 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RC022574814VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thế Kiện k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
22 RC022834995VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bạch thị liệu k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
23 RC022835126VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Quốc Tiến k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RC022796263VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Sỹ Thọ k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RC022864184VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hồng Linh k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
26 RC022834987VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Mai Hiền k5 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RC022834783VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bùi Đại Dương k13 trường thi 11 ghi số thu có số không tên, điện thoại không liên lạc
28 RC022834899VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Xuân Trường k14 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RC022796215VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Văn Quyền nguyễn kiệm trường thi 11 ghi số thu không có ngõ 68
30 RC022674211VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Nữ Lê Na k11 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RC022721398VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Duy Hoàn nguyễn du bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RC022759243VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung phong định cảng 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
33 RC022758835VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Thu Oanh k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 EÉ742612475VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn thị Quỳnh Huế k15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 ES742612626VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Anh 35 nguyễn văn trỗi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
36 RN716000444VN 1900-01-23 Cty tnhh Thiên Bình VN Nguyễn Thị Hằng K8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RN716056409VN 1900-01-20 Cty tnhh Thiên Bình VN Lê Tuấn Anh hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RN715982794VN 1900-01-20 Cty tnhh Thiên Bình VN Phan Văn Hiếu phường bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RB022784937VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Tuấn Anh hưng hòa 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RC022101173VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị An K6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 RB022045595VN 2017-03-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Công K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 RC022101403VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lô Thị Bằng phong định cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
43 RB022784906VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Ngân k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
44 RM755503721VN 1900-01-16 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Hiền k15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RN703671450VN 2017-03-03 Cty tnhh CATALOGUE SHOPPING Phan Văn Cảnh cao bá quát trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
46 RN716044343VN 1900-01-14 Cty tnhh Thiên Bình VN Lê Tuấn Anh hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RM732348771VN 2017-03-03 Cty tnhh Thiên Bình VN Phạm Sương phong định cảng hưng bình 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
48 RB022106900VN 1900-01-14 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Thanh Thủy k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RB022025755VN 2017-03-03 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Thanh Thủy k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
50 RB022683862VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Văn Hiếu k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu