BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RE066817829VN 2017-09-01 FE CREDIT đỗ xuân cường -khối 9 lê lợi 11 ghi số Thư địa chỉ thiếu
2 CB461925836VN 2017-04-28 Huỳnh Tiên Nguyên Thu Trang - Xuân Trương Nam Dinh 83 BK GN 7.Không thể liên lạc được/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/LIÊN LẠC LẠI LÚC 8H KHÁCH HÀNG KO NGHE MÁY
3 RQ737728697VN 2017-01-10 Ngân hàng VN Thịnh vượng Võ Văn Đức, xóm 4 Thành Sơn 11 GS TL NTO từ chối
4 RC848238105VN 2017-02-18 Cty Pou hung vietnam Lê Thị Bình, Thành sơn Anh Sơn 7 GS TL không tìm thấy NTO.
5 RQ736980887VN 2017-01-10 Ngân hàng VN Thịnh vượng Võ văn Trung, xóm 4 Thành Sơn 11 GS TL NTO từ chối
6 RQ736829425VN 2017-01-09 Ngân hàng VN Thịnh vượng Hoàng Anh Thủy, Cẩm Sơn Anh Sơn 11 GS TL NTO đã chết
7 RB022045919VN 2017-03-05 Ngân hàng VN Thịnh vượng nguyễn thị hạnh 11 GS TL Thay đổi ADS
8 RB022046905VN 2017-03-05 Ngân hàng VN Thịnh vượng đạng thị ngọc quỳnh 11 GS TL Thay đổi ADS
9 RA022450514VN 2017-03-04 Ngân hàng VN Thịnh vượng trần đình an 11 GS TL Thay đổi ADS
10 RA022452719VN 2017-03-04 Ngân hàng VN Thịnh vượng nguyễn thị hạnh 11 GS TL Thay đổi ADS
11 RA022193943VN 2017-03-03 Ngân hàng VN Thịnh vượng lưu đình trung 11 GS TL Thay đổi ADS
12 RP715167292VN 1900-01-13 Ngân hàng VN Thịnh vượng nguyễn công đào 11 GS TL Thay đổi ADS
13 RQ738799332VN 1900-01-13 Ngân hàng VN Thịnh vượng nguyễn công hoan 11 GS TL Thay đổi ADS
14 RI127958323VN 2017-01-07 trung tâm thương mai đông d nguyễn văn hòa 11 GS TL Thay đổi ADS
15 RE464967296VN 1900-01-19 bảo việt nhân thọ lê thọ năm 15 GS TL Thay đổi ADS
16 RQ737729542VN 2017-01-10 DATAPOST HCM Nguyễn Thị Nhàn- Xóm 3 Hùng Sơn 11 GS TL Không tìm thấy người nhận
17 RP715165929VN 1900-01-13 DATAPOST HCM Nguyễn Thị Tuyết - Thôn 12 Tường Sơn 11 GS TL Không tìm thấy người nhận
18 RC022505155VN 1900-01-26 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đặng Thị Thuỷ Thôn 2 Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
19 RC022101655VN 1900-01-15 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đinh Hồng Dũng Khối 4 P.Nghi Tân Anh Sơn T.Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
20 RB022443456VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Văn Hữu Xóm Long Thành Xã Tam Hợp Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
21 RH206771215VN 2017-03-10 Trường Cao Đẳng Nghề Than - Khoáng Sản Việt Nam Phân hiệu đào tạo Cẩm Phả Km 11 P. Quang Hanh TP Cẩm Phả Quảng Ninh Nguyễn Thị Vinh Xóm 15 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
22 RB022047384VN 2017-03-05 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Đình Lâm Xóm 10 Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
23 RB022047061VN 2017-05-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
24 RA022192214VN 1900-01-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Đình Lâm Xóm 10 Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
25 RA022193974VN 1900-01-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Thị Thu Cúc Xóm 5 Hoan Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
26 RP716092817VN 1900-01-17 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lương Văn Thiên Bản Cáp Chảng Yên Tĩnh Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
27 RQ739342685VN 1900-01-14 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Thị Thu Cúc Xóm 5 Hoan Sơn Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
28 RP715167037VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lê Thị Ngoan Đội 12/09 XN chè Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
29 RP715167045VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Văn Sự Đội 12/9 XN chè Long Sơn H. Anh Sơn . Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
30 RQ738574042VN 2017-02-11 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
31 RQ737435185VN 2017-01-11 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
32 RQ737728666VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lộc Thị Thảo Phúc Sơn H. Anh Sơn T Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
33 RQ737730789VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Hữu Phúc Xóm 9 ĐỨc Sơn H. Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
34 RQ737020400VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lê Thị Ngoan Đội 12/09 XN chè Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
35 RE464039212VN 1900-01-22 Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An Số 45 đường V.I.Lê Nin TP Vinh Nghệ An Phạm Thị Khuơng Khối 4b TT Anh Son H. Anh Sơn T. Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
36 RE464045629VN 1900-01-23 Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An Số 45 đường V.I.Lê Nin TP Vinh Nghệ An Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
37 RQ735029627VN 2016-10-12 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Trần Thị Mến Thương Thôn 4 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
38 RC022383430VN 1900-01-30 SACOMBANK Hà Thị Hiên K14 trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
39 RC022431427VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Doãn Tú k6 trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
40 RC022395000VN 1900-01-30 SACOMBANK Đàm Anh Tài bến thủy 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
41 RC022319581VN 1900-01-30 SACOMBANK Hoàng Mạnh Tường vinh tân 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
42 RC022407555VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Mai Hương hồng sơn 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
43 RC022430894VN 1900-01-30 SACOMBANK Phạm Thị Nga trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
44 RC022324604VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Thị hồng Thúy k8 trung đô 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
45 RC022244923VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Thị Thu Trang k9 bến thủy 28 ghi số thu Đã chuyển đi nơi khác
46 RC022241184VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Đình Luân k8 bến thủy 28 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RB022206275VN 1900-01-30 DAI-ICHI LIFE Võ Thị Châu k13 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RC022574655VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Thái Bá Lương K12 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RC022574690VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Nữ Lê Na k11 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
50 RD022232125VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu