BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RC068271050VN 2017-08-07 FE CREDIT Lê Thị Trang, xóm 7 nghi phú, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
2 RC022907891VN 2017-08-07 FE CREDIT Phạm Ngọc Diệp, yên toàn vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
3 RC068517985VN 2017-08-07 FE CREDIT Lê Thị Huệ, 30 tống duy tân, hà huy tập, vinh 14 ghi số thư Có số k tên
4 RC068273400VN 2017-08-07 FE CREDIT Nguyễn Thái Hoàn, xóm 12 nghi phú , vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
5 RC068272673VN 2017-08-07 FE CREDIT Nhuyễn Văn Lưu , khối 15 hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
6 RC068272863VN 2017-08-07 FE CREDIT Hoàng Sỹ Tân, lê văn miến , hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
7 RC022931198VN 2017-08-07 FE CREDIT Thái Thị Ngọc Hà, khối trung hòa, vinh nghệ an 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
8 RC068272320VN 2017-08-07 FE CREDIT Mai Nam Dương, khối yên hòa, hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
9 RC067948383VN 2017-08-07 FE CREDIT Trần Lê Thu Hương, khối 16 hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
10 RC067752231VN 2017-07-07 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM ĐẶNG THỊ THÚY LINH Xóm 10 Hoa Sơn H. Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
11 RC067751810VN 2017-07-07 FE CREDIT Phùng Đức Phúc - Cửa Lò 10 T Thư Từ chối
12 RN723525218VN 2017-07-07 Cty tnhh thiên bình vn Nguyễn Dình Trung, khối văn trung hưng dũng, vinh 20 ghi số thư Địa chỉ thiếu
13 RC067751341VN 2017-07-07 FE CREDIT Võ Sỹ Lành , khối yên sơn hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
14 RC067749970VN 2017-07-07 FE CREDIT Phạm Văn Minh, khối trung định, hưng dũng, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
15 RC067750828VN 2017-07-07 FE CREDIT Thái Thị Lê Na, tân phúc, hưng dũng, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
16 RC067752642VN 2017-07-07 FE CREDIT Lê Tuấn Điệp, 62 yên toàn, lý tự trọng , hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Có số k tên
17 RC067751908VN 2017-07-07 FE CREDIT Đào Duy Hảo, hưng phúc vinh nghệ an 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
18 RC067750085VN 2017-07-07 FE CREDIT Nguyễn Thị Lý, xóm 7 nghi phú, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
19 RC067750258VN 2017-07-07 FE CREDIT Nguyễn Sỹ Lâm, xóm 7 nghi phú, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
20 RC067751704VN 2017-07-07 FE CREDIT Nguyễn Danh Dũng, hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
21 RH811599661VN 2017-06-07 VAN PHONG LUAT SU LE PHUONG NAM NGUYỄN THỊ NA, Đức Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
22 RH811603613VN 2017-06-07 VP Luật sư Lê Phương Nam Nguyễn Ngọc Nhật - Nghi Hải 10 T Thư Không tìm được NTO
23 RC067560041VN 2017-06-07 FE CREDIT Nguyễn Thị Nhung, xóm mẫu đơn , hưng lộc, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
24 RC067405651VN 2017-06-07 FE CREDIT Bach Thị Điểm, mẫu đơn , hưng lộc, vinh 11 ghi số thư địa chỉ thiếu
25 RC067477313VN 2017-06-07 FE CREDIT Nguyễn Văn Thông, xóm 14 nghi phú, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
26 RC067339630VN 2017-06-07 FE CREDIT Sơn Parachh khu tập quốc tế vinh, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
27 RC067339745VN 2017-06-07 FE CREDIT Nguyễn Văn Dương xóm 10 nghi phú , vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
28 RC067559644VN 2017-06-07 FE CREDIT Nguyễn Thị Thanh Hương , xóm 14 nghi phú vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
29 RC067339572VN 2017-06-07 FE CREDIT Mai Thị Hằng, khối 12 hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
30 RC067339609VN 2017-06-07 FE CREDIT Phạm Văn Sơn , khối yên toàn, lý tự trọng, hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
31 RC067405784VN 2017-06-07 FE CREDIT Nguyễn Thị Minh Sen, khối yên toàn, hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
32 RC067559635VN 2017-06-07 FE CREDIT Nguyễn Thị Linh, 60 yên phúc nguyễn khánh toàn, hưng phúc, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
33 RC067339538VN 2017-06-07 FE CREDIT Đinh Thị Hải Yến, khối quang phúc, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
34 RC067339626VN 2017-06-07 FE CREDIT Lê Quang Hưng, khối minh phúc, hưng phúc, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
35 RN727017879VN 2017-03-07 Cty tnhh thiên bình vn Ngô Minh, số 11 hà huy tập, vinh 20 ghi số thư Địa chỉ thiếu
36 RN725004815VN 2017-01-07 Cty tnhh thiên bình vn Bùi Thị Quỳ, số 18 ngõ 2 phùng chú kiên, xóm 16 hưng lộc, vinh 36 ghi số thư Từ Chối
37 RM730744810VN 2017-02-07 Công ty Thiên Bình Hoàng Văn Tý - Nghi Hòa 37 T Thư Từ chối nhận
38 RM730528299VN 2017-01-07 Công ty Thiên Bình Kế Đình Trung - Nghi Thu 37 T Thư Không liên lạc được
39 RB068191816VN 2017-01-06 FE CREDIT Trần Anh Ngọc - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
40 RB068181500VN 2017-01-06 FE CREDIT Bùi Đình Hòa - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
41 RB068088907VN 2017-01-06 FE CREDIT Lê Thị Lan - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
42 RB068160337VN 2017-01-06 FE CREDIT Nguyễn Thị Thu - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
43 RN726118023VN 2017-01-06 Công ty TNHH Thiên Bình Bùi Thị Thanh Nghệ - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
44 RB067234740VN 2017-09-06 FE CREDIT Lê Văn Tương - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
45 RB067238083VN 2017-09-06 FE CREDIT Phùng Đức Phúc - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
46 RN726034650VN 2017-08-06 Catalogue shopping Hoàng Thị Minh - Thu Thủy 40 T Thư Không tìm được NTO
47 RB066936809VN 2017-07-06 FE CREDIT Phùng Minh Hà - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
48 RN723105312VN 2017-07-06 Catalogue shopping Hoàng Văn Tý - Nghi Hòa 40 T Thư Từ chối
49 CY738240716VN 2017-05-06 Công ty TNHH Thiên Bình Bùi Thị Thanh Nghệ - Nghi Thu 57 TL Từ chối
50 RN703239712VN 2017-03-06 Công ty TNHH Thiên Bình Hoàng Thị Minh - Thu Thủy 40 T Thư Từ chối