BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RE067905649VN 2017-12-09 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, THÔN CỒN ĐÈN, 5808, Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - - Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
2 RE067905860VN 2017-12-09 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM ĐẶNG THỊ THU DUNG, THÔN BẢN TIẾN, ., 5808, Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - - Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
3 RE067790190VN 2017-12-09 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM  NGUYỄN THỊ PHƯỢNG /THÔN 5, 5808, Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - - Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
4 RE067672533VN 2017-12-09 FE CREDIT nguyễn xuân dung -khối 12 lê lợi 11 ghi số thư địa chỉ thiếu
5 RE067672326VN 2017-12-09 FE CREDIT nguyễn duy thăng -yên vinh hưng đông 11 ghi số thư địa chỉ thiếu,hỏi không ai biết
6 EO106969966VN 2017-11-09 bộ phận xl nợ trần lê hoa- khối 1 hà huy tập 16 EMS thư Địa chỉ thiếu
7 RE067246460VN 2017-01-09 FE CREDIT lê đức anh -khối 14 lê lợi 11 ghi số thư nto từ chối nhận
8 RE067570980VN 2017-01-09 FE CREDIT đậu thành luân -khối 7 lê lợi 11 ghi số thư có số không tên ,đt sai tên
9 RE067247258VN 2017-01-09 FE CREDIT phạm thị kiều chi -khối 4 lê lợi 11 ghi số thư địa chỉ thiếu-điện thoại sai số
10 RE067245521VN 2017-01-09 FE CREDIT Hoàng Thị Quỳnh Trang - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
11 EO106974970VN 2017-09-09 bộ phận xl nợ nguyễn quang trưởng -hà huy tập 16 EMS thư Địa chỉ thiếu
12 RE067429233VN 2017-09-09 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM TRẦN VĂN NGỌC /XÓM 4, THẠCH SƠN, Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - - Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
13 RE067429383VN 2017-09-09 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM   NGUYỄN BÁ ANH ,HOA SƠN, ANH SƠN, Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
14 RE067430625VN 2017-09-09 FE CREDIT phạm ngọc tú -khối 7 lê lợi 11 ghi số thư địa chỉ thiếu
15 RE067430293VN 2017-09-09 FE CREDIT dương thị chương -xóm 2 hưng đông 11 ghi số thư địa chỉ thiếu- điện thoại sai số
16 RE067046928VN 2017-09-09 FE CREDIT trịnh đức dân -khối 13 lê lợi 11 ghi số thư địa chỉ thiếu
17 2017-08-09 CT TNHH MTV TRANG TRÍ NỘI THẤT VẠN AN CH KIM NGÂN 40 ems thư có số không tên
18 ea041586877vn 2017-08-09 CT TNHH MTV TRANG TRÍ NỘI THẤT VẠN AN CÔNG TY 986 40 ems thư có số không tên,đt nhiều lần không nghe
19 RN743824729VN 2017-08-09 Catalogue shopping Vương Kiếm Cường - Thu Thủy 40 T Thư Từ chối
20 RN743824763VN 2017-08-09 Catalogue shopping Bùi Xuân Vinh - Thu Thủy 40 T Thư Từ chối
21 RN740797423VN 2017-08-09 Catalogue shopping Phùng Bá Hùng - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
22 RN740936099VN 2017-07-09 Catalogue shopping Phùng Bá Hùng - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
23 RN740936045VN 2017-07-09 Catalogue shopping Trần Thanh Vân - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
24 RE066819688VN 2017-01-09 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM  NGUYỄN VĂN SONG , Xóm 11, Long sơn, anh sơn, Nghệ an 10 Ghi Số giấy tờ Người Nhận từ chối
25 RE066819277VN 2017-01-09 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM TRẦN THỊ NHUNG Xóm 14, Long sơn, anh sơn, Nghệ an 10 Ghi Số giấy tờ Người Nhận từ chối
26 EJ128635369VN 2017-03-09 Công ty TC Home Credit Nguyễn Trí Phong - Nghi Hải 0 EMS TL Không tìm được
27 EJ125146517VN 2017-01-09 Công ty TC Home Credit Mai Lê Toàn - Nghi Hải 0 EMS TL Không tìm được
28 RC068924627VN 2017-12-08 FE CREDIT Lê Mậu - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
29 RD067628591VN 2017-11-08 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM TRẦN VĂN NGỌC Xóm 4 Thạch Sơn H. Anh Sơn . Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
30 RD067628870VN 2017-11-08 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM NGUYỄN BÁ ANH Hoa Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
31 RD067626525VN 2017-11-08 FE CREDIT Nguyễn Văn Hoan - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
32 RD067854690VN 2017-01-08 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM PHAN VĂN SƠN Hoa Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
33 RN727930499VN 2017-07-08 Catalogue shopping Trần Thanh Vân - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
34 RN727930445VN 2017-07-08 Catalogue shopping Lê Đình Chung - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
35 RN727930539VN 2017-07-08 Catalogue shopping Lê Văn Sơn - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
36 RN727930542VN 2017-07-08 Catalogue shopping Lê Đức Cường - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
37 RD067110541VN 2017-05-08 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM NGUYỄN VIẾT DŨNG Khối 1b TT Anh Sơn T Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
38 EB306354234VN 2017-03-08 Lê Đức Duy Cao Ngọc Anh - Nghi Hương 15 EMS - COD Sim điện thoại Từ chối
39 EH900278108VN 2017-12-07 Dược Hậu Giang Phạm Thị Ca, khối tân hòa. Hà huy tập, vinh 160 EMS thư Địa chỉ thiếu
40 EH900278505VN 2017-12-07 Dược Hậu Giang Nguyễn Bùi Thiện, xóm 20 nghi phú, vinh 160 EMS thư Từ Chối
41 RN726693997VN 2017-11-07 Catalogue shopping Lê Đức Cường - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
42 RN726738588VN 2017-11-07 Catalogue shopping Võ Yến - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
43 RN726738565VN 2017-11-07 Catalogue shopping Hoàng Thị Nguyệt - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
44 RN724673884VN 2017-01-07 Cty tnhh thiên bình vn Đào Xuân Lạc, số 1/2 trung lộc, nghi phú, vinh 20 ghi số thư Từ Chối
45 RC068272228VN 2017-08-07 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM NGUYỄN MẠNH TUẤN Khối 6a TT.Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
46 RC068517265VN 2017-08-07 FE CREDIT Hoàng Thị Quỳnh Trang - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
47 RC068270726VN 2017-08-07 FE CREDIT Phạm Trọng Nghệ - Cửa Lò 10 T Thư Không tìm được NTO
48 RN724639313VN 2017-08-07 Catalogue shopping Lê Văn Sơn - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
49 RN726838820VN 2017-08-07 Catalogue shopping Trần Thanh Vân - Nghi Thu 40 T Thư Từ chối
50 RC068273064VN 2017-08-07 FE CREDIT Đặng Thái Phi, khối 12 hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu