BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RM555251925VN 2018-09-08 Công Ty Tnhh Luật Ldl Đoàn Thị ĐàoXóm 7 - Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
2 RM555251599VN 2018-10-08 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Thị ThơmKhối 10 - Đô Lương - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 RM555252033VN 2018-09-08 Công Ty Tnhh Luật Ldl Trương Công ĐôngXóm 5 - Đông Sơn - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
4 RM555251979VN 2018-09-08 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Đăng QuangXóm Yên Thế - Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RI066162255VN 2018-09-13 fe credit TRẦN THỊ HUYỀN TRANG., ., XÓM 4, VĂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 RH066661463VN 2018-10-08 fe credit NGUYỄN THỊ MINH. . XÓM 9 THÁI SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 RH066964107VN 2018-08-13 fe credit NGUYỄN THỊ NHUNG,XÓM 5,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Đông Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
8 RH066106934VN 2019-03-08 fe credit NGUYỄN ĐÌNH TUẤN., ., KHỐI 9, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
9 RH066105837VN 2019-03-08 fe credit TRẦN VĂN LÂM., KHỐI 1, ., Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 RH066106280VN 2019-03-08 fe credit TRẦN TRUNG HIẾU., ., XÓM 4, LONG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 RT068887615VN 2018-07-28 fe credit NGUYỄN THỊ PHÚC., ., XÓM 6, Xã Đại Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 RT068805085VN 2018-07-28 fe credit NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNG., XÓM 2, ., XÃ XUÂN SƠN, Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 RT068386432VN 2018-07-25 fe credit NGUYỄN THỊ HÀ., ., XÓM 8, LẠC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
14 RT068645741VN 2018-07-27 fe credit PHAN CÔNG DỤNGXÓM 1, ., ., TRÀNG SƠN , Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
15 RT068644556VN 2018-07-27 fe credit HOÀNG VĂN TUẤN., ., ., TRÀNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
16 RT068648059VN 2018-07-27 fe credit NGUYỄN ĐÌNH SỸ., ., XÓM ĐÔNG MINH , MINH SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RI067227783VN 2018-09-20 fe credit ĐOÀN VĂN MẠO., ., . . XÓM 5, TRUNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
18 RI067227465VN 2018-09-20 fe credit NGUYỄN THỊ HÀ., ., ,XÓM 10, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
19 RH068700451VN 2018-07-09 fe credit PHẠM VĂN BIÊN., ., XÓM 12, XÃ HIẾN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
20 RI066922376VN 2018-09-17 fe credit NGUYỄN THỊ HIỀN., ., xóm 6, Xã Đại Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
21 RI066361910VN 2018-12-09 fe credit THÁI ĐÌNH SƠN,xóm 2,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Hòa Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
22 RH068700394VN 2018-07-09 fe credit VƯƠNG THỊ SỸ., XÓM 4, ., TRUNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
23 RH068622604VN 2018-07-09 fe credit NGUYỄN THỊ HƯƠNG., ., KHỐI 5, THỊ TRẤN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
24 RH068622683VN 2018-07-09 fe credit NGUYỄN THỊ THỦYXÓM 12, ., TRÀNG SƠN, ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RI066361883VN 2018-12-09 fe credit TRẦN ĐĂNG NGỌC. . XÓM 5 TRUNG SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RI066362053VN 2018-12-09 fe credit TRẦN KẾ ƯỚC. . XÓM 11 VĂN SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RI066361999VN 2018-12-09 fe credit NGUYỄN BÁ CƯỜNGxóm hòa thiện,,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Hiến Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RI066921194VN 2018-09-17 fe credit BÙI PHI HOÀNG., XÓM MỸ HÒA, ., Xã Văn Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RI066361954VN 2018-12-09 fe credit ĐÀO XUÂN SƠN,khối 6,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RH068356991VN 2018-08-28 fe credit HÀ THỊ VINH., ., XÓM 2, Xã Nhân Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RH068121421VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN THỊ DẦN., ., ., NHÂN SƠN, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RH068469463VN 2018-08-30 fe credit NGUYỄN THANH TÂM., ., KHỐI 4, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RH068357878VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANGXÓM VẠN YÊN, ., ., Xã Hòa Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
34 RH067790787VN 2018-08-23 fe credit NGUYỄN THỊ CẦN., ., XÓM ĐẠI MINH, Xã Minh Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
35 RH067790053VN 2018-08-23 fe credit PHAN THANH SƠN., ., KHỒI 7, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
36 RH067519340VN 2018-08-18 fe credit TRƯƠNG THỊ TUYẾT., ., KHỐI 5, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 RH067519146VN 2018-08-18 fe credit TRẦN THỊ BÌNH., ., KHỐI 8, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
38 RH068124343VN 2018-08-28 fe credit HỒ THỊ LAN,XÓM 5,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Đại Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 RH068121925VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN CÔNG QUYẾT,XÓM 8,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Thái Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 RH068357060VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN HỮU LÝ., ., XÓM 1, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
41 RH068355713VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN VĂN QUANG., ., XÓM 9, VĂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
42 RH068124856VN 2018-08-28 fe credit PHẠM THỊ HẰNGXÓM 13, ., ., HIẾN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
43 RH068124754VN 2018-08-28 fe credit PHẠM HẢI ANXÓM 7, ., ., XÃ TRUNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
44 RH066964209VN 2018-08-13 fe credit NGUYỄN THỊ THÙYDEFAULT DEFAULT XÓM 2 LẠC SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
45 RH066379425VN 2018-07-08 fe credit MAI THỊ HOAXÓM 7, NAM SƠN, ., ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 RH068356872VN 2018-08-28 fe credit TĂNG THỊ HẰNG., ., ,KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
47 RH068121934VN 2018-08-28 fe credit NGUYỄN VĂN NGÀ,KHỐI 1,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
48 RH068121642VN 2018-08-28 fe credit VÕ THỊ NGỌC,KHỐI 1,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
49 RH068123538VN 2018-08-28 fe credit TRẦN TRỌNG LONG., ., XÓM 11, TRÀNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
50 RH068123161VN 2018-08-28 fe credit HỒ THỊ OANHXÓM 12 , ., XÃ LAM SƠN , ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)