BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - w

w

Tải tải liệu

2 - 2

2

Tải tải liệu

3 - 1

1

Tải tải liệu

4 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

5 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RY068959189VN 2019-06-27 (FE CREDIT) Tầng 2, tòa nhà REE Tower, số 09 Đoàn Văn Bơ phường 12 Quận 4 TPHCM Lê Thị Ánh BẮC THÀNH, Yên Thành, Tỉnh Nghệ An 11 gs thư Ko Tìm nto tại địa chỉ
2 RD062012128VN 2019-10-11 (FE CREDIT) Tầng 2, tòa nhà REE Tower, số 09 Đoàn Văn Bơ phường 12 Quận 4 TPHCM Phan Thị Phúc VĂN THÀNH, Yên Thành,Tỉnh Nghệ An, 10 gs thư Không liên lạc được
3 RC062957919VN 2019-10-11 (FE CREDIT) Tầng 2, tòa nhà REE Tower, số 09 Đoàn Văn Bơ phường 12 Quận 4 TPHCM Phan Văn Trung Yên Thịnh văn thành yt nghê an 10 gs thư Không liên lạc được
4 RZ066242651VN 2019-04-07 FE CREDIT TẦNG 2, TÒA NHÀ REE TOWER, SỐ 09 ĐOÀN VĂN BƠ, PHƯỜNG 12, QUẬN 4, TPHCM Nguyễn Văn Hoàng PHÚ THÀNH, Yên Thành, Tỉnh Nghệ An 11 gs thư Nto ko có mặt tại địa chỉ
5 RZ068416094VN 2019-10-08 FE CREDIT TẦNG 2, TÒA NHÀ REE TOWER, SỐ 09 ĐOÀN VĂN BƠ, PHƯỜNG 12, QUẬN 4, TPHCM Phan Xuân Đàn xóm 8 Hợp Thành yên thành nghệ an 11 gs thư Nto ko có mặt tại địa chỉ
6 RZ068152865VN 2019-10-08 FE CREDIT TẦNG 2, TÒA NHÀ REE TOWER, SỐ 09 ĐOÀN VĂN BƠ, PHƯỜNG 12, QUẬN 4, TPHCM Trần Thị Anh KHỐI 1 - (ĐỐI DIỆN TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG, ., YÊN THÀNH 10 gs thư Không tìm được nto tại địa chỉ
7 RE062233288VN 2019-12-25 FE CREDIT TẦNG 2, TÒA NHÀ REE TOWER, SỐ 09 ĐOÀN VĂN BƠ, PHƯỜNG 12, QUẬN 4, TPHCM NGUYỄN THỊ OANH , ,THÔN 3,YÊN THÀNH,Yên Thành,Tỉnh Nghệ An 13 gs thư Không tìm được nto tại địa chỉ
8 RL063210218VN 2019-09-03 Cty Luật TNHH LDL Nguyễn Thị Lương, xã Quỳnh Ngọc 10 gs thư không tìm được người nhận
9 RZ066266692VN 2019-03-07 DAI - ICHI LIFE Phạm Thế Anh, xóm 4 Quỳnh Bá 10 gs thư không tìm được người nhận
10 RG068990405VN 2019-12-05 DAI - ICHI LIFE Nguyễn Thị Hằng, xóm 4 Quỳnh Hưng 10 gs thư không tìm được người nhận
11 RM068850266VN 2018-12-15 DAI - ICHI LIFE Phan Thị Huyên, Xóm 4 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
12 RM067802834VN 2018-04-12 DAI - ICHI LIFE Phan Thị Huyên, Xóm 4 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
13 RI551473198VN 2019-01-24 Cty Luật TNHH LDL Vũ Văn Tâm ( 1978) ấp 12 Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
14 RM558375969VN 2018-11-22 Cty Luật TNHH LDL Nguyễn Văn Tiến ( 1991), Xóm 4 Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
15 RI551463315VN 2018-12-25 Cty Luật TNHH LDL Hồ Hữu Sơn ( 1976), xóm 11 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
16 RI551471705VN 2019-01-25 Cty Luật TNHH LDL Hồ Hữu Sơn ( 1976), xóm 11 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
17 RI551471682VN 2019-01-25 Cty Luật TNHH LDL Nguyễn Danh Nguyên, xã Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
18 RI551822168VN 2019-01-29 Cty Luật TNHH LDL Hồ Văn Châu ( 1984), xã Quỳnh mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
19 RI551454809VN 2018-12-23 Cty Luật TNHH LDL Nguyễn Văn Tiến ( 1991), Xóm 4 Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
20 RI551462487VN 2018-12-25 Cty Luật TNHH LDL Vũ Văn Tâm ( 1978) ấp 12 Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
21 EL063090047VN 2019-05-28 VPBank Dao Thi Hue, Khoi 4 Cau giat 10 gs thư không tìm được người nhận
22 EG063732735VN 2019-02-16 VPBank Ho Huu Bac, Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
23 EL063966333VN 2019-06-27 VPBank Nguyen Thi An, tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
24 EG063803247VN 2019-04-03 VPBank Lê Xuân Triều, Khối 9 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
25 RJ704404897VN 2019-03-28 MANULIFE Lê Thị Mộng Dung, xóm 3 Quỳnh Minh 10 gs thư không tìm được người nhận
26 RN063048469VN 2019-07-04 EVN Nguyễn Trọng Thủy, Chi nhánh điện Quỳnh Lưu 10 gs thư không tìm được người nhận
27 RY068203664VN 2019-06-17 FE Credit Đậu Thị Thực, Thôn 6 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
28 RY068422642VN 2019-06-22 FE Credit Hoàng Nguyên Thế, Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
29 RY068958872VN 2019-06-27 FE Credit Nguyễn Văn Trọng, Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
30 RY067885961VN 2019-09-06 FE Credit Đậu Đức Chi, Quỳnh Mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
31 RY067665166VN 2019-09-06 FE Credit Lê Thúy An, khối 12 Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
32 RY068898989VN 2019-06-27 FE Credit Đậu Đức Sửu, Thôn 10 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
33 RY067301002VN 2019-09-06 FE Credit Nhữ Văn Hưng, xã Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
34 RY068744894VN 2019-06-27 FE Credit Nguyễn Hồng Hà, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
35 RY067669021VN 2019-09-06 FE Credit Lê Tiến Hải, xã Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
36 RY067668423VN 2019-09-06 FE Credit Hồ Văn Minh, khối 4 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
37 RY067666643VN 2019-09-06 FE Credit Đào Hà Giang, tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
38 RX068307871VN 2019-12-05 FE Credit Lê Công Phong, xã Quỳnh Nghĩa 10 gs thư không tìm được người nhận
39 RY066806675VN 2019-05-30 FE Credit Nguyễn Thị Sâm, Tiến Mỹ Tiến Thủy 10 gs thư không tìm được người nhận
40 RX068306672VN 2019-12-05 FE Credit Trần Thị Lan, khối 4 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
41 RS066212875VN 2019-05-30 FE Credit Nguyễn Chí Công, xóm 2 Quỳnh Thạch 10 gs thư không tìm được người nhận
42 RW068112393VN 2019-03-04 FE Credit Lê Minh Mẫn, Xóm 4 Quỳnh Nghĩa 10 gs thư không tìm được người nhận
43 RW068504531VN 2019-04-13 FE Credit Hồ Văn Tuấn, xóm 8 Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
44 RX066268906VN 2019-12-04 FE Credit Lê Thị Hiệp, xóm 7 Quỳnh Thạch 10 gs thư không tìm được người nhận
45 RX066262506VN 2019-12-04 FE Credit Hoàng Hương Sen, xóm 11 Quỳnh Thạch 10 gs thư không tìm được người nhận
46 RX066265140VN 2019-12-04 FE Credit Trương Tuấn Dũng, Xóm 11 Quỳnh Thạch 10 gs thư không tìm được người nhận
47 RW068504655VN 2019-04-13 FE Credit Nguyễn Thị Thủy, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
48 RW068503071VN 2019-04-13 FE Credit Lê Tiến Hải, xã Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
49 RW066265051VN 2019-12-03 FE Credit Nguyễn Thùy Ly, Khối 2 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
50 RW066271247VN 2019-12-03 FE Credit Hồ Thị Sinh, thôn 6 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận