BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023

Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023 (Từ tháng 9/2023 trở đi, Bưu điện Nghệ An thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023).

Tải tải liệu

2 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

3 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

4 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

5 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 EB430558505VN 2022-07-19 Sim V250 Viettel Store Hà Nội  trần thị thủy Nghĩa Mỹ - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
2 EB430698017VN 2022-07-27 Sim V250 Viettel Store Hà Nội lương văn tương Hoà Hiếu - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 EB430558054VN 2022-07-19 SIM V250 - VIETTEL HỒ VĂN QUYẾT Nghĩa Tiến - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
4 EH601742601VN 2022-07-26 CTY CP ĐIỆN   ĐÀO THỊ THU HUYỀN Quang Tiến - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 EB430550807VN 2022-10-11 Sim V250 Viettel Store Hà Nội  trần thị thủy Hoà Hiếu - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 EA438321456VN 2022-07-08 SIM V250 - VIETTEL Chị Hoa Nghĩa Mỹ - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 EB430183285VN 2022-09-03 SIM V250 - VIETTEL BÙI QUỐC TÚ Quang Phong - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
8 EB430186980VN 2022-09-01 SIM V250 - VIETTEL LÊ HÙNG  Quang Tiến - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
9 EB430142459VN 2022-07-25 SIM V250 - VIETTEL nguyễn xuân trọng Hoà Hiếu - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 EA436138585VN 2022-05-11 SIM V250 - VIETTEL NGÔ TRÍ HẠNH Nghĩa Tiến - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 EA436142514VN 2022-05-09 Shop Minh Thành   HOÀNG THỊ LAN Tây Hiếu - Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 EA436909227VN 2022-05-14 SIM V250 - VIETTEL   NGUYỄN XUÂN TƯỞNG Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 EA436066764VN 2022-05-12 SIM V250 - VIETTEL  NGUYỄN XUÂN TƯỞNG Thái Hoà - Nghệ An 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
14 EA436824067VN 2022-05-18 SIM V250 - VIETTEL TRẦN THỊ HUỆ xóm Làng Đong, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa.Tỉnh Nghệ An, 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/kh huyr chowf vtn
15 EA436827196VN 2022-05-23 SIM V250 - VIETTEL CHỊ TRỊNH HÀ CHỢ HIẾU Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An, 20 EMS TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/kh huyr chowf vtn
16 EP060353138VN 2022-04-18  CÔNG TY TNHH MB SHINSEI  Hà Nội Trương Đức Anh Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 10 EMS tl 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận
17 em196828902vn 2022-05-26 SHOP GIA DỤNG file 30.11  Hà Nội Đặng Công Chiến Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 3000 EMS HH bưu phẩm thuộc hàng cẩm gửi là pháo giả tiêu hủy theo lệnh anh long phó ban dịch vụ bưu chính
18 EM196831835VN 2022-05-26 SHOP GIA DỤNG file 30.11  Hà Nội Cảnh Hoàng Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 70000 EMS HH bưu phẩm thuộc hàng cẩm gửi là pháo giả tiêu hủy theo lệnh anh long phó ban dịch vụ bưu chính
19 EP211725292VN 2022-05-26 Cao Đức Hoa Thái Bình Thanh Trần Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 1000 EMS HH bưu phẩm thuộc hàng cẩm gửi là pháo giả tiêu hủy theo lệnh anh long phó ban dịch vụ bưu chính
20 EY070083007VN 2022-05-12  CÔNG TY CP TƯ VẤN TM DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN hồ chí minh Trần ĐÌnh Dũng Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 20 EMS TL 5.Không tìm được người nhận , hủy thư tại bưu cục theo quy định 9/10
21 EB713001539VN 2022-02-24  CÔNG TY CP TƯ VẤN TM DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Phương Thảo Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 10 EMS TL 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận
22 EC713952392VN 2022-04-13 SAMCD Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 10 EMS TL Người nhận không có nhà( người nhận bỏ nhà đi rồi) hủy theo chỉ dẫn
23 EA470561459VN 2022-05-19 Công Ty Luật TNHH LD vinh nghệ an Thái Thị Quyên Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 20 EMS TL .Người nhận không có nhà ( đã bỏ nha đi ) hủy theo chỉ dẫn phát
24 EA566794300VN 2022-05-26 Công Ty Cổ Phần ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM  Nguyễn Mạnh Hùng Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 15 EMS TL  15.Không tìm được người nhận, bcp huỷ theo chỉ dẫn.
25 EA566720810VN 2022-05-26 Công Ty Cổ Phần ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM  Phạm Thị Hương Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng, hủy theo quy định
26 EY070090192VN 2022-04-19 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài hà nội Nguyễn Thị Thủy Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ AN 15 EMS TL 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
27 EA438396162VN 2022-07-20 SIM V250 - VIETTEL Viettel Store-548 hòa bình Nguyễn THị Thanh Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 20 EMS TL Từ chối nhận hàng, hủy theo chú dẫn phát trên bil
28 EA471603115VN 2022-09-10 công ty luật tnhh mtv danalaw lê văn đoàn 10 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
29 EU210584868VN 2021-12-26 đồ chơi tết -mộc châu sơn la chí công thanh lương thanh chương 1500 EMS cây tươi Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
30 EU211737959VN 2021-12-28 đồ chơi tết -mộc châu sơn la duy quân thanh khai thanh lương 1000 EMS cây tươi Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
31 EU215935447VN 2022-01-03 đồ tết - mộc châu sơn la nguyễn hữu dương - thanh lương 900 EMS cây tươi Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
32 EE040461014VN 2022-10-29 cty tnhh phần mềm fpt hà nội nguyễn doãn dũng xuân tường thanh chương 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
33 EE183236605VN 2022-10-24 tập đoàn tài chính hoàng huy hải phòng ngô thị lâm thanh lương thanh chương 20 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
34 EB209351353VN 2022-10-04 trường cao đẳng than khoáng sản quảng ninh nguyễn sỹ nam thanh lương thanh chương 20 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
35 RP743520444VN 2022-07-21 ngân hàng tpbanh tp hcm nguyễn duy trung thanh yên thanh chương 16 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
36 EW060337594VN 2022-07-08 công ty taài chính mb hà nội nguyễn thị hương xuân tường thanh chương 16 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
37 EW060337625VN 2022-07-08 công ty taài chính mb hà nội nguyễn thị quyên thanh dương thanh chương 16 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
38 EW060337634VN 2022-07-08 công ty taài chính mb hà nội nguyễn thị trang thanh lương thanh chương 16 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
39 EP060352248VN 2022-04-08 cty tài chính mb hà nội hoàng thị hạnh xuân tương thanh chương 12 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
40 EA566873841VN 2022-04-04 công ty cp đầu tư và pt việt trung nam quảng nam hoàng thị phương xuân tường thanh chương 20 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
41 ES112506596VN 2022-10-17 đoàn thị hè hà nội nguyễn sỹ hóa thanh dương thanh chương 16 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
42 EPp060352251VN 2022-04-08 công ty taài chính mb hà nội nguyễn trọng nam xuân tường thah chương 12 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
43 EP060352265VN 2022-04-08 công ty taif chính mb hà nội nguyễn thị hương xuân tường thanh chương 12 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
44 ER060904241VN 2022-04-27 công ty cp tập đoàn hòa phát nguyễn thanh nga xuân tường thanh chương 25 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
45 ER060904290VN 2022-04-27 công ty cp tập đoàn hòa phát lê thị uyên thanh lương thanh chương 25 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
46 EQ060843304VN 2022-04-04 công ty thép vn hà nội nguyễn thanh nga xuân tường thanh chương 32 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
47 EU774544397VN 2022-03-31 công ty sam tp hcm nguyễn sỹ trung thanh dương thanh chương 12 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
48 EG290535744VN 2022-03-22 cty cp locogi 14 phú thọ nguyễn thị nga thanh yên thanh chương 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
49 EU778327781VN 2022-03-16 thư mời cổ đông abc nguyễn thị phương thanh khai thanh chương 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn 
50 EP060052212VN 2022-03-09 cty tài chính mb hà nội nguyễn thị hương xuân tường thanh chương 15 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong) huyr vtn