BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023

Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023 (Từ tháng 9/2023 trở đi, Bưu điện Nghệ An thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023).

Tải tải liệu

2 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

3 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

4 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

5 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 EL060745735VN 2021-12-10  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 9N - Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An, X. Diễn Lâm, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
2 EG060087619VN 2021-06-09  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 5 - Xã Diễn Lâm - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Chờ xử lý vô thừa nhận
3 EE079474813VN 2021-08-14  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 9 - DIỄN YÊN - DIỄN CHÂU - NGHỆ AN - - - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
4 EE079352032VN 2021-08-03  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 5 XÃ DIỄN YÊN, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 120 EMS TL Phát thành công
5 EM190917405VN 2021-11-18  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 8Xã Diễn HùngHuyện Diễn ChâuTỉnh Nghệ An - Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
6 EG194930053VN 2021-07-13  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 5 XÃ DIỄN AN DIỄN CHÂU NGHỆ AN - Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
7 EB430287484VN 2022-07-31  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm 1 xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
8 EW060335925VN 2022-07-10  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 8 -Diễn Thành-Diễn Châu-Nghệ An, X. Diễn Thành, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
9 EW060506117VN 2022-07-09  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  khối 4-Thị trấn Diễn Châu-Diễn Châu-Nghệ An, TT. Diễn Châu, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
10 ED042091197VN 2022-07-22  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 8 X. DIỄN THÀNH H. DIỄN CHÂU T. NGHỆ AN - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
11 EP702980097VN 2022-03-31  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 6, Xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
12 EY070917443VN 2022-04-08  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Đội 9, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu nghệ an - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
13 EP060349805VN 2022-04-08  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  8-Xã Diễn Thành-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An, X. Diễn Thành, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
14 EP060349460VN 2022-04-08  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  KHỐI 2-Thị Trấn Diễn Châu-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An, TT. Diễn Châu, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
15 EP060477075VN 2022-04-08  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  KHỐI 3-Thị Trấn Diễn Châu-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An, TT. Diễn Châu, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
16 EQ060686949VN 2022-04-13  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 4 - Diễn Thành - Diễn Châu- Nghệ An, X. Diễn Thành, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
17 EQ060687122VN 2022-04-13  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Khối 4, thị trấn ,diễn châu, nghệ an, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
18 EQ060687238VN 2022-04-13  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 7, Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, X. Diễn Thành, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
19 ER060390334VN 2022-04-20  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm 9, Diễn Châu, Nghệ An, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
20 EB797642684VN 2022-04-04  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
21 ER060906738VN 2022-04-26  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  (ĐT 0) Xóm 4, Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, X. Diễn Thành, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
22 EA567076375VN 2022-04-13  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 8,Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An (46460-4638-46) - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
23 EU769326995VN 2022-06-04  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Diễn Châu Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
24 EG291739338VN 2021-08-20  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm bến mới diễn trung diễn châu nghệ an - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
25 EL060329465VN 2021-11-11  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm 3 - Xã Diễn An - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An, X. Diễn An, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
26 EE712938791VN 2021-09-18  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 5, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu - Nghệ An - - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
27 EZ146794619VN 2021-11-27  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 3, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam - Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
28 EK117134375VN 2021-11-10  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 3, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam - Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
29 EL060330485VN 2021-11-11 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI Nguyễn vĂN Quang - XÓM 4 - Xã Nam Giang - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An, X. Nam Giang, H. Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An 15 EMS Thư 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) đi phát nhiều lần gọi đt nto không nghe máy
30 EN197868647VN 2021-12-13 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài Giang - giang na xã nam giang nam đàn nghệ an - Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An 15 EMS Thư 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) đi phát nhiều lần gọi đt nto không nghe máy. Bcp hủy vô thừa nhận theo yc bưu gửi
31 EZ154841770VN 2022-03-09 Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương H.3 Nguyễn Thị Trà - Xóm 2, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam - Nam Thái - Nam Đàn - Nghệ An 110 EMS THÔNG BÁO HÒA GIẢI 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) không tìm được nto tại địa chỉ trên bưu gửi. Gọi điện thoại thuê bao không liên lạc được
32 EH113256427VN 2022-03-15 Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương H.4 Võ Thị Uts Thương- Xóm 5, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An 129 EMS THÔNG BÁO HÒA GIẢI 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) NTO BQARO KHOOGN ĐẶT GÌ CẢ. CHUYỂN VÔ THỪA NHẬN THEO YC CMS
33 EA464802473VN 2022-03-19 Công ty tnhh innovative manufacturing solutions việt nam Tạ Thị Thúy -xóm 7 - Nam Nghĩa - Nam Đàn - Nghệ An 30 EMS Thư 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) KHÔNG CÓ SĐT NTO ĐỂ LIÊN LẠC, KHÔNG TÌM THẤY TÊN NTO TẠI ĐỊA CHỈ TRÊN BƯU GỬI. BCP HỦY VÔ THỪA NHẬN THEO YC BƯU GỬI
34 EA464802014VN 2022-03-19 Công ty tnhh innovative manufacturing solutions việt nam Ngô Thị Bảo Thanh -xóm 5 - Nam Nghĩa - Nam Đàn - Nghệ An 30 EMS Thư 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) KHÔNG CÓ SĐT NTO ĐỂ LIÊN LẠC, KHÔNG TÌM THẤY TÊN NTO TẠI ĐỊA CHỈ TRÊN BƯU GỬI. BCP CHUYỂN HỦY VÔ THỪA NHẬN THEO YÊU CẦU BƯU GỬI
35 EA436144458VN 2022-05-05 SIM V250 - VIETTEL Hoàng Trung Thu -THÔN THUẬN MỸ XÃ NAM CÁT HUYỆN NAM ĐÀN TỈNH NGHỆ AN - Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An 20 EMS SIM 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yc ng gưởi
36 EV060493634VN 2022-06-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI Nguyễn Thị Hiền -XÓM 3-Xã Nam Giang-Huyện Nam Đàn-Tỉnh Nghệ An, X. Nam Giang, H. Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) ĐT KHÁCH BẢO KO HẢI HỦY THEO YC BC GỐC
37 EV060493648VN 2022-06-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI Phan Trọng Tình-Xóm 5 , Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An, X. Nam Giang, H. Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) ĐT KHÁCH BẢO KO PHẢI TỪ CHỐI NHẬN HỦY THEO YC BC GỐC
38 EV060493682VN 2022-06-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI Trần Văn Tuấn -xóm hồng lam - Nam Hưng - Nam Đàn - Nghệ An, X. Nam Hưng, H. Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - Nam Hưng - Nam Đàn - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy vô thừa nhận theo yc ng gửi
39 EV060493665VN 2022-06-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI Trần Văn Tuấn -XÓM TRANG ĐEN - Nam Hưng - Nam Đàn - Nghệ An, X. Nam Hưng, H. Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - Nam Hưng - Nam Đàn - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yc ng gưởi
40 RR460873315VN 2022-03-29 Công ty CP Nafoods Group No. 68, Bahe North Team, Chaoyang District, Beijing City, China - - - 30 T TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
41 EK463625216VN 2022-03-28 CTCP XD NECO2 314/117 ÂU DƯƠNG LÂN, P.3, Q.8, TPHCM - Số 3 - Quận 8 - Hồ Chí Minh 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
42 ED479947222VN 2022-03-28 CTCP XD NECO2 314/117 ÂU DƯƠNG LÂN, P.3, Q.8, TPHCM - Số 3 - Quận 8 - Hồ Chí Minh 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
43 ED479947205VN 2022-03-28 CTCP XD NECO2 28 THỂ GIAO, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI - - Hai Bà Trưng - Hà Nội 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
44 RR460873386VN 2022-03-29 Công ty CP Nafoods Group 15 fl., 67, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Korea - - - 30 T TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
45 ED479946275VN 2022-03-28 CTCP XD NECO2 28 THỂ GIAO, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI - - Hai Bà Trưng - Hà Nội 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
46 ED479946329VN 2022-03-28 CTCP XD NECO2 THÔN ĐÔNG THÁI II - TÙNG ẢNH - ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH - Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
47 ED479939504VN 2022-03-28 Công ty CP Nafoods Group TỔ 33 , KP THẮNG LỢI , TT TÂN PHÚ , H ĐỒNG PHÚ , BÌNH PHƯỚC - Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
48 ED479946451VN 2022-03-28 CTCP XD NECO2 SỐ 28, NGÕ 203, KIM NGƯU, THANH LƯƠNG, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI - Thanh Lương - Hai Bà Trưng - Hà Nội 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
49 ED479946791VN 2022-03-28 CTCP XD NECO2 SỐ NHÀ 11 - KHỐI YÊN PHÚC - P.HƯNG PHÚC - VINH - NGHỆ AN - Hưng Phúc - Vinh - Nghệ An 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)
50 ED479939708VN 2022-03-28 Công ty CP Nafoods Group ẤP 7, AN PHƯỚC, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI - An Phước - Long Thành - Đồng Nai 30 EMS TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:(DingDong)