BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023

Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023 (Từ tháng 9/2023 trở đi, Bưu điện Nghệ An thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023).

Tải tải liệu

2 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

3 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

4 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

5 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RM115018915VN 2022-05-10 HCC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TRANG THANH KHÊ 20 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
2 RM114912141VN 2022-05-13 HCC HÀ NỘI PHẠM HUY CHIẾN THANH HÀ 20 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
3 RN060629589VN 2022-09-17 CTY PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI NGUYỄN SỸ ĐỊNH THANH THỦY 20 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
4 RM060583913VN 2022-05-30 CTY TẬP ĐOÀN FIT HN NGUYỄN ĐÌNH HÀ T THỦY 10 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
5 RH740660734VN 2022-06-11 HAWHALIFE SG TRẦN XUÂN HOAN T THỦY 10 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
6 RP741380072VN 2022-05-10 TPBANK PHÚ THỌ TRẦN HUY NGỌC THANH HÀ 10 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
7  RC158644086VN 2022-07-18 CÔNG TY LUẬT ĐẠI KIM NGUYỄN THỊ THANH THẢO 18 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
8  RC158609288VN 2022-07-15 CÔNG TY LUẬT ĐẠI KIM DẶM THỊ THIỀM 18 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
9 RC159296334VN 2022-07-27 Công ty Luật Đại Kim / 0904692964 TRỊNH XUÂN TIẾN 18 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
10 RC158945333VN 2022-08-07 Công ty Luật Đại Kim / 0904692964 NGUYỄN XUÂN HIẾU 18 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
11 RK060782993VN 2022-03-16 Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực Lê Thị Bình 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
12 RK060782980VN 2022-03-16 Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực Nguyễn Phương Thắng / 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
13 RM115018147VN 2022-05-13 Công Ty CP Giao Nhận Hàng Hóa NASCO  Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
14 RM114908694VN 2022-05-16 Công Ty CP Giao Nhận Hàng Hóa NASCO NGUYỄN VĂN MINH 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
15 RH722980581VN 2022-03-29 N CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) TRẦN ĐÌNH KIÊN  15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
16 RA069787658VN 2022-02-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG NGUYỄN CAO CƯỜNG 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
17 RM060036427VN 2022-05-18 MHC Hồ Đình Tài xóm 11 quỳnh lưu 10 BPBĐ TL không tìm được người nhận
18 RH710467613VN 2022-05-18 Phòng pháp lý MCREDIT HCM Lê Thị Trường Lâm k2 Cầu Giát 10 BPBĐ TL đã chết
19 RH710530228VN 2022-05-10 Phòng pháp lý MCREDIT HCM Nguyên Xuân Dần X16 Quỳnh Tân 10 BPBĐ TL đã chuyển đi nơi khác
20 RH723327226VN 2022-04-19 Phòng pháp lý MCREDIT HCM Bùi Thị Liên Cầu Giát 10 BPBĐ TL đã chuyển đi nơi khác
21 RP738971018VN 2022-03-31 PVDRILLING HCM Hồ Đình Tài xóm 11 quỳnh lưu 10 BPBĐ TL không tìm được người nhận
22 RP738973209VN 2022-03-31 PVDRILLING HCM nguyễn ngọc hoàng cầu giát 10 BPBĐ TL không tìm được người nhận
23 RY062159667VN 2021-10-26 FE CREDIT HCM đặng ngọc năm xóm 8 quỳnh lâm 10 BPBĐ TL không tìm được người nhận
24 RH723345692VN 2022-04-20  CN CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) / THÔN 9 -Xã Quỳnh Vinh-Thị Xã Hoàng Mai-Tỉnh Nghệ An - Quỳnh Vinh - Hoàng Mai - Nghệ An 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RH718427195VN 2022-01-17 CN CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) KHỐI THỊNH MỸ - Phường Quỳnh Thiện - Thị Xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RH718432487VN 2022-01-17 CN CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) KHỐI TÂN PHONG - Phường Quỳnh Thiện - Thị Xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RP742598694VN 2022-06-08 GÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG / 0908276707 Phú Lợi 1, Quỳnh Dị, HOÀNG MAI, Nghệ An - Quỳnh Dị - Hoàng Mai - Nghệ An 13 BPBĐ TL Chưa phát được. 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/
28 RP738972628VN 2022-03-31  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ / Thị Xã Hoàng Mai, Nghệ An, Viet NamTX. Hoàng MaiTỉnh Nghệ An - - Hoàng Mai - Nghệ An 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RH723139174VN 2022-03-19 CN CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) KHỐI TÂN PHONG PHƯỜNG QUỲNH THIỆN THỊ XÃ HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RH707702325VN 2021-12-16  CN CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) / 0911818763 KHỐI TÂN PHONG - Phường Quỳnh Thiện - Thị Xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RV062774694VN 2021-07-16 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPB FC) / 0839115212 106 . KHỐI 5 NAM MỸ QUỲNH THIỆN HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN - Quỳnh Thiện - Hoàng Mai - Nghệ An 11 BPBĐ TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RH712375089VN 2021-11-17 PĐD CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÙNG VIỆT / 0969271560 Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An - - Quỳnh Lưu - Nghệ An 50 BPBĐ TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy
33 RH712374945VN 2021-11-17 VPĐD CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÙNG VIỆT / 0969271560 Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An - - Quỳnh Lưu - Nghệ An 50 BPBĐ TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/
34 EY070984607VN 2022-04-12  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm một xã diễn cát diễn châu nghệ an - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
35 EZ045821125VN 2022-03-12  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 6 XÃ DIỄN THẮNG HUYỆN DIỄN CHÂU NGHỆ AN - Diễn Thắng - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
36 EA462842381VN 2022-04-21  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  thôn phú lâm - Diễn Minh - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
37 EO473743328VN 2022-04-21  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm 2 - Diễn Minh - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
38 EY070045746VN 2022-05-09  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 2B DIỄN CÁT DIỄN CHÂUNGHỆ AN - - - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
39 EV060492608VN 2022-06-09  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm 8-Xã Diễn Cát-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An, X. Diễn Cát, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
40 EV060492625VN 2022-06-09  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  Xóm 3, Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An, X. Diễn Cát, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
41 EN197877604VN 2021-12-11  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm một xã diễn cát diễn châu nghệ an - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
42 EN197897008VN 2021-12-10  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 1 XÃ DIỄN CÁT HUYỆN DIỄN CHÂU NGHỆ AN - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
43 EM199315045VN 2021-12-09  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm 2b xã diễn cát h diễn châu nghệ an - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
44 EN197877215VN 2021-12-11  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm một xã diễn cát diễn châu nghệ an - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
45 EY046613044VN 2022-01-10  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm một xã diễn cát diễn châu nghệ an - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
46 EY042500299VN 2022-01-08  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm một xã diễn cát diễn châu nghệ an - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
47 EB724440425VN 2022-02-14  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm 5,, Xã Minh Châu, Diễn Châu, Nghệ An - - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
48 EZ045818979VN 2022-03-11  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  XÓM 2B DIỄN CÁT DIỄN CHÂU NGHỆ AN - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
49 EA466141217VN 2022-03-09  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  thôn phú lâm - Diễn Minh - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận
50 EA464801742VN 2022-03-19  Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Đông Dương  xóm 5 - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 120 EMS TL Vô thừa nhận