BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023

Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023 (Từ tháng 9/2023 trở đi, Bưu điện Nghệ An thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023).

Tải tải liệu

2 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

3 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

4 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

5 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RH707703569VN 2021-12-16 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 2B - Xã Diễn Cát - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
2 RC069469544VN 2022-02-18 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 5, DIỄN THẮNG, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ AnX. Diễn ThắngH. Diễn ChâuTỉnh Nghệ An - Diễn Thắng - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
3 RC069204697VN 2022-01-25 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / *, XÃ MINH CHÂU, DIỄN CHÂU, Nghệ AnH. Diễn ChâuTỉnh Nghệ An - - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
4 RJ739459627VN 2022-03-23 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An, Viet Nam - Diễn Bình - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
5 RH710324084VN 2022-04-21 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 2B -Xã Diễn Cát-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
6 RH723314721VN 2022-04-19 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 2B-Xã Diễn Cát-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
7 RH710393650VN 2022-05-19 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 1 Xã Diễn Cát Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
8 RH710382966VN 2022-05-18 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 2B, XÃ DIỄN CÁT, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
9 RH710561976VN 2022-05-19 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM MỘT-Xã Diễn Cát-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
10 RL060673106VN 2022-05-12 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG ĐÔNG *, Xóm 6 , Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
11 RC103981968VN 2022-08-05 Công ty Luật Đại Kim HOÀNG THỊ THU HIỀN Nghĩa Mỹ - Thái Hoà - Nghệ An 20 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
12 RM060583811VN 2022-05-24 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T  Hà Nội Phạm Văn Tiến Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 10 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
13 RN724165595VN 2022-03-28 CÔNG TY TNHH BH HANWHA LIFE hồ chí minh Bùi Huy Minh Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 15 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
14 RC069874935VN 2022-03-28 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT hồ chí minh Trần Quang Toàn Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 48 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
15 RC069930399VN 2022-03-28 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG  Hà Nội Đặng Đình Hải Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An 15 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
16 RH740660411VN 2022-06-13 CÔNG TY TNHH BH HANWHA LIFE Q. 1 TP. Hồ Chí Minh Ngô Thị Hòa Nghãi Thuận Thái Hòa Nghệ An 20 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
17 rc159257242vn 2022-07-15 Công ty Luật Đại Kim Quốc Việt Hà Nội Nguyễn Thị Nghĩa Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 18 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
18 RM114913955VN 2022-05-03 Công Ty CP Giao Nhận Hàng Hóa NASCO  Hà Nội Trương Xuân Bình Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ AN 26 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
19 RY062160807VN 2021-11-08 CT FE credit Hồ Chí Minh Lê Thị Chính Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ AN 10 BPBĐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/tc nhận, chờ xử lý vtn
20 RY062160665VN 2021-11-08 CT FE credit Hồ Chí Minh Hồ Thị Thương Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 10 BPBĐ TL 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
21 RC104386830VN 2022-07-19 Công ty Luật Đại Kim Hà Nội Nguyễn Viết Thắng Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ AN 15 BPBĐ TL 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
22 RC104225568VN 2022-08-07 Công ty Luật Đại Kim Hà Nội Đặng Văn Dũng Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 15 BPBĐ TL 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
23 RB153446631VN 2021-12-16 Công ty Luật Đại Kim Hà Nội Phạm Phúc Hải Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 15 BPBĐ TL 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
24 RT102390791VN 2021-10-25 Công ty Luật TNHH FBI Việt Nam Hà Nội Nguyễn Văn Quân Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 15 BPBĐ TL 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
25 RB150366832VN 2021-11-14 Công ty Luật TNHH FBI Việt Nam Hà Nội Lê Thị Hiền Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 15 BPBĐ TL 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
26 rb150374269vn 2021-11-14 Công ty Luật TNHH FBI Việt Nam Hà Nội Nguyễn Cảnh Tuấn Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ AN 15 BPBĐ TL 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
27 RA463776255VN 2022-09-06 trường đại học vạn xuân nghệ an phan văn đạt xuân tường thanh chương 20 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
28 RA654002099VN 2022-06-02 công ty cp sông đà nha trang khanh hòa bùi văn bình thanh yên thanh chương 45 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
29 RH710469588VN 2022-05-30 công ty cp tm và cpn hà nội nguyễn bá an thanh dương thanh chương 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
30 RH710469574VN 2022-05-30 công ty cp tm và cpn hà nội nguyễn bá an thanh dương thanh chương 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
31 RL060554214VN 2022-06-24 công ty luật hợp danh phương đông hà nội nguyễn thị hương xuân tường thanh chương 12 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
32 RC158866573VN 2022-07-19 công ty luật đại kim hà nội nguyễn duy ánh thanh lương thanh chương 16 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
33 RC158820316VN 2022-10-17 công ty luật đại kim hà nội dđặng thị thúy thanh lương thanh chương 16 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
34 RC153094020VN 2022-06-14 công ty luật tnhh đại kim hà nội nguyễn duy quang thanh lương thanh chương 16 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
35 RC069930408VN 2022-04-03 tpbank hà nội nguyễn thị tuyết xuân tường thanh chương 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
36 RA069382542VN 2022-06-07 tpbank bùi văn bắc thanh lâm 13 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
37 RJ739659950VN 2022-06-02 công ty cp sữa việt nam hcm trần thị thủy thanh xuân 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
38 RJ739774986VN 2022-05-30 công ty cp sữa việt nam hcm nguyễn thị kiểm thuần trung thanh tùng 15 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
39 RK060226664VN 2022-05-30 luật phương đông hà nội nguyễn xuân thăng xuân hiền thanh xuân 11 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
40 RM114908650VN 2022-06-24 hà nội nguyễn văn lệ thanh tùng 26 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
41 RH718321512VN 2022-07-19 mcredit hcm nguyễn văn nhuận thanh tùng 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
42 RL060567663VN 2022-06-14 công ty luật hợp danh phương đông hà nội phan thị nguyệt xuân hiền thanh xuân 11 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
43 RH710555030VN 2022-04-03 mcredit hcm nguyễn hữu mạnh t tùng 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/\10 hủy theo yêu cầu người gửi
44 RH745090742VN 2022-01-22 netco hcm nguyễn thị phượng thanh xuân 13 BPBĐ TL Chưa phát được. 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/\10 hủy theo yêu cầu người gửi
45 RC158751916VN 2022-01-27 CTY LUẬT ĐẠI KIM NGUYỄN DANH PHÚC THANH AN 10 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
46 RC158742619VN 2022-05-27 CTY LUẬT ĐẠI KIM NGUYỄN THỊ THU THANH THỦY 20 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
47 RH710146619VN 2022-06-21 TRUNG TÂM THU HỒI NỢ HCM TRẦN QUỐC BẢO THANH LONG 20 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
48 RC069840631VN 2022-05-30 CTY FPT HCM NGUYỄN CẢNH HÙNG THANH AN 30 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
49 RH723062254VN 2022-10-26 CTY MC HCM NGUYỄN THẾ CÔNG THANH CHI 10 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC
50 RM114910313VN 2022-05-10 HCC HÀ NỘI NGÔ QUANG MINH THANH THỦY 20 BPBĐ TL Chưa phát được. 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ghi chú:KO CÓ THÔN, XÓM , ĐT KO CÓ. HỦY THEO YC