BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RV067712855VN 2019-02-28 FE Credit Nguyễn Hồng Hà, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
2 RV067713140VN 2019-02-28 FE Credit Hồ Văn Lý, Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
3 RV066577139VN 2019-02-17 FE Credit Hoàng Thị Nga, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
4 RU068323582VN 2019-01-30 FE Credit Nguyễn Thị Sâm, Tiến Mỹ Tiến Thủy 10 gs thư không tìm được người nhận
5 RV066057385VN 2019-01-31 FE Credit Đậu Đức Hiền, Xóm 16 Quỳnh văn 10 gs thư không tìm được người nhận
6 RN068742709VN 2019-01-13 FE Credit Trần Văn Phúc, Quỳnh Mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
7 RN068742540VN 2019-01-13 FE Credit Trần Văn Phúc, Quỳnh Mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
8 RN068742638VN 2019-01-13 FE Credit Nguyễn Đình Sơn, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
9 RN068410128VN 2019-01-13 FE Credit Trần Mạnh Hà, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
10 RN068409270VN 2019-01-13 FE Credit Trần Mạnh Hà, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
11 RU068044795VN 2019-01-27 FE Credit Phạm Văn Hà, Khối 1 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
12 RN068407849VN 2019-01-13 FE Credit Hồ Thị Sinh, thôn 6 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
13 RN068409031VN 2019-01-13 FE Credit Phan Văn Hùng, xã Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
14 RN067944302VN 2019-10-01 FE Credit Nguyễn Thị Trúc, Khối 11 tt Cầu giát 10 gs thư không tìm được người nhận
15 RJ068345526VN 2018-10-11 FE Credit Nhữ Sỹ Tình, Xóm 1 Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
16 RJ068345279VN 2018-10-11 FE Credit Vũ Thị Thu Hương, Thôn 4 Quỳnh Mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
17 RJ068345605VN 2018-10-11 FE Credit Dương Văn Hà, Xóm 6 Quỳnh Mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
18 RJ067643055VN 2018-10-31 FE Credit Hồ Xuân Mạnh, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
19 RM066300765VN 2018-11-19 FE Credit Nguyễn Đình Việt, Xóm 10 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
20 RM066300955VN 2018-11-19 FE Credit Nguyễn Văn Thế, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
21 RJ067793942VN 2018-08-11 FE Credit Đậu Đức Chi, Quỳnh Mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
22 RN067218530VN 2018-12-28 FE Credit Lê Văn Trung, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
23 RM067102806VN 2018-11-28 FE Credit Nghiêm Thị Hương, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
24 RN066809345VN 2018-12-27 FE Credit Nguyễn Văn Huy, Khối 2 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
25 RN066812035VN 2018-12-27 FE Credit Phạm Thị Hải An, Khối 10 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
26 RN066810247VN 2018-12-27 FE Credit Tăng Thị Lý, Xóm 5 xã Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
27 RN066149356VN 2018-12-12 FE Credit Hồ Văn Tùng, khối 12 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
28 RN066148885VN 2018-12-12 FE Credit Trần Mạnh Hà, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
29 RN066149152VN 2018-12-12 FE Credit Trần Mạnh Hà, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
30 RN066149118VN 2018-12-12 FE Credit Phan Văn Hùng, xã Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
31 RN066149095VN 2018-12-12 FE Credit Hồ Thị Sơn, Hòa Đông Quỳnh Nghĩa 10 gs thư không tìm được người nhận
32 RM068063922VN 2018-10-12 FE Credit Lê Thị Hường, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
33 RM068366305VN 2019-12-10 FE Credit Nguyễn Thị Hương, Khối 3 TT Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
34 RM068201972VN 2018-10-12 FE Credit Phạm Thị Huyền, Thị trấn Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
35 RM067940455VN 2018-08-12 FE Credit Hồ Thị Châu, Xóm 9 Quỳnh hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
36 RZ068246316VN 2018-08-10 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyên Thị Đào thanh hòa 10 T Thư thiếu thôn xóm
37 RB062536350VN 2018-09-07 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyên Thị Đào thanh hòa 10 T Thư thiếu thôn xóm
38 RA062609180VN 2018-09-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Trần Thị Tuyến thanh xuân 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
39 RY067045984VN 2019-01-29 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Trần Văn Cường thanh mai 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
40 ef101520291VN 2018-07-11  CTY TNHH HOME CREDIT VN / SỐ 1+2 THÁI HÀ ĐỐNG ĐA HÀ NỘI Nguyễn Thị Ngọc Anh thanh mai 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
41 RG812848515VN 2019-03-26  Công Ty Đông Phương / Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Bùi Thị Kim thanh xuân 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
42 el063327392vn 2019-05-11 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI (Mcredit) / Tầng 12, Toà nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Trần Thị Thơm thanh thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
43 RX066804065VN 2019-04-20 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Trần Văn An xn NGỌC LÂM 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
44 RZ066498144VN 2018-07-10 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Phạm Viết Thành thanh long 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
45 RX068303150VN 2019-05-12 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Chu Quang Lạng thanh thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
46 RY067666232VN 2019-06-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Lâm Quang Thăng thanh thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
47 RA062129121VN 2018-08-29 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Lê Văn Hiệp Thanh Thủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
48 RA062610982VN 2018-09-09 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT Nguyễn Thị Thu thanh tủy 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
49 RI816245144VN 2018-09-16 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Trần Thị Phương thanh an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận
50 RI818474405VN 2018-09-24 Công Ty Đông Phương /Kcn Sông Mây Trảng Bom Đồng Nai Trần Thị Phương thanh an 10 T Thư Không tìm thấy người nhận