BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 EG043182742VN 2019-06-17  Dino - Trang sức Boutique / hà nội Nguyên Thị Tình quỳnh châu,quỳnh lưu,nghệ an 15 ems vòng tay trai tim người nhận từ chối
2 EG046263079VN 2019-06-20 PHONG THỦY PHAN GIA ( QUÀ TẶNG ),hà nội Hô thị Minh quỳnh thắng,quỳnh lưu,nghệ an 30 ems vong tay tỳ hưu người nhận từ chối
3 EG042844422VN 2019-06-14 Công ty XNK Thương Mại và Dịch Vụ Đẹp Hơn Mỗi Ngày,hn Hoàng Văn Nghĩa quỳnh châu,quỳnh lưu,nghệ an 8 ems dây chuyền mỹ ký người nhận từ chối
4 EB705934423VN 2019-03-28 NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN / 3825693- hcm Hô Thị Thanh Thủy quỳnh thắng,quỳnh lưu,nghệ an 16 ems thư Địa chỉ thiếu,đt tb
5 EC105265753VN 2019-05-24 chuyên viên xử lý nợ nguyễn văn tuấn quỳnh hậu 15 ems thư không tìm được người nhận
6 EA708033746VN 2019-04-12 suzuki trần vĩnh hoàng cầu giát 15 ems thư không tìm được người nhận
7 EV606845214VN 2019-04-15 haglgroup trịnh thị thúy nga cầu giát 15 ems thư không tìm được người nhận
8 EB705922460VN 2018-08-03 sacombank nguyễn mạnh hùng cầu giát 15 ems thư không tìm được người nhận
9 EL063419301VN 2019-05-31 công ty cổ phần đầu tư và khoảng sản flccamd hồ sỹ hồng quỳnh nghĩa 15 ems thư không tìm được người nhận
10 EC105363680VN 2019-11-06 chuyên viên xử lý nợ nguyễn văn tuấn quỳnh hậu 15 ems thư không tìm được người nhận
11 el063327517vn 2018-11-05 công ty tài chính TNHHMBshinsel ngô thị trâm quỳnh hưng 15 ems thư không tìm được người nhận
12 EL063267671VN 2018-11-05 công ty tài chính TNHHMBshinsel nguyễn thị nguyệt cầu giát 15 ems thư không tìm được người nhận
13 eg063673581vn 2018-09-01 công ty tài chính TNHHMBshinsel hồ hữu sơn quỳnh văn 15 ems thư không tìm được người nhận
14 el063231717vn 2018-11-05 công ty tài chính TNHHMBshinsel hà hải hưng cầu giát 15 ems thư không tìm được người nhận
15 ek063220056vn 2018-08-03 công ty tài chính TNHHMBshinsel thái bá đang quỳnh giang 15 ems thư không tìm được người nhận
16 ev073930435vn 2018-11-05 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày đặng hùng quỳnh hưng 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
17 ew074990639vn 2019-05-24 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày luyện hồ quỳnh nghĩa 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
18 EG042107612VN 2019-04-06 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày nhật trần ngọc sơn 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
19 EG042107419VN 2019-04-06 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày nguyễn công nho ngọc sơn 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
20 eg042211898vn 2018-08-06 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày hoàng nguyên tú quỳnh văn 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
21 eg042166258vn 2019-06-06 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày trần đào quỳnh hưng 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
22 eg042165779vn 2019-06-06 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày nguyeễn công khoa quỳnh văn 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
23 ew074964024vn 2019-05-23 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày cơn lốc nội loạn tiến thủy 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
24 eg042374233vn 2019-06-13 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày lê thị phương quỳnh tân 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
25 ew074600041vn 2019-05-27 coông ty xnktmdv đẹp hơn mỗi ngày phan quỳnh hậu 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
26 EM042836222VN 2019-06-28 phong thủy phan gia hoàng nguyên diệu quỳnh văn 15 ems vòng tay tỳ hữu k/h tc nhận
27 eg046821475vn 2019-06-20 phong thủy phan gia lê thị nguyệt quỳnh văn 15 ems vòng tay tỳ hưu k/h tc nhận
28 EM042838807VN 2019-06-28 phong thủy phan gia nguyễn duy dương quỳnh tân 15 ems vòng tay tỳ hưu k/h tc nhận
29 em042809006vn 2019-06-29 phong thủy phan gia mai thị hương ngọc sơn 15 ems vòng tay tỳ hưu k/h tc nhận
30 eg046556545vn 2019-06-13 phong thủy phan gia lê thị lan quỳnh văn 15 ems vòng tay tỳ hưu k/h tc nhận
31 eg042792226vn 2019-06-15 con yêu mẹ linh tây quỳnh nghĩa 40 ems vòng tay k/h tc nhận
32 ew074590018vn 2019-05-28 công ty xnktmdvđẹp hơn mỗi ngày sang trần quỳnh thanh 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
33 ef045320693vn 2019-03-06 dino trang sức boutique nguyenx hữu thành quỳnh thanh 15 ems lắc tay trái tim k/h tc nhận
34 eg044681758vn 2019-06-06 phong thủy phan gia bùi thị linh quỳnh yên 15 ems vòng tay tỳ hưu k/h tc nhận
35 ew074605239vn 2019-05-27 dino-3ce store hồ thanh hồng quỳnh thanh 15 ems son3ce k/h tc nhận
36 eg041432601vn 2018-10-06 dino trang sức boutique lê thị huyền quỳnh yên 15 ems lắc tay trái tim k/h tc nhận
37 ew074589876vn 2019-05-28 công ty xnktmdvđẹp hong mỗi ngày hồ hữu dũng quỳnh yên 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
38 eg043031274vn 2018-12-06 công ty xnktmdvđẹp hong mỗi ngày nghiêm dinh quỳnh thanh 15 ems dây chuyền k/h tc nhận
39 ef045320795vn 2019-03-06 dino-trang sức boutique hồ thị minh quỳnh nghĩa 15 ems lăc tay trái tim k/h tc nhận
40 ew074561918vn 2019-01-06 dino-trang sức boutique đàm huyền trang cầu giát 15 ems lăc tay trái tim k/h tc nhận
41 ef045085434vn 2019-05-30 dino-trang sức boutique trần thị hậu quỳnh hoa 15 ems lăc tay trái tim k/h tc nhận
42 eg041868250vn 2019-05-06 dino-trang sức boutique trần thị mình quỳnh hồng 15 ems lăc tay trái tim k/h tc nhận
43 ef045320543vn 2019-03-06 dino-trang sức boutique nguyễn thị thu hà quỳnh thạch 15 ems lăc tay trái tim k/h tc nhận
44 eg041750542vn 2019-06-06 dino-trang sức boutique nguyễn thế quỳnh hưng 15 ems lăc tay trái tim k/h tc nhận
45 EG043112517VN 2019-06-13 dino-trang sức boutique phạm liệu quỳnh hưng 15 ems lăc tay trái tim k/h tc nhận
46 EG041432782VN 2018-10-06 dino-trang sức boutique hồ thị hạnh quỳnh nghĩa 15 ems lăc tay trái tim k/h tc nhận
47 EG04K512171VN 2019-06-13 dino-trang sức boutique nguyễn thị thuận tiến thủy 15 ems lắc tay trái tim k/h tc nhận
48 EG041922429VN 2019-06-03 dino-stellar qùa tặng lắc tay trang sức ngô thị loan quỳnh văn 15 ems son3ce k/h tc nhận
49 EW074605199VN 2019-05-27 dino-stellar qùa tặng lắc tay trang sức chu thúy lương cầu giát 15 ems son3ce k/h tc nhận
50 EW074605582VN 2019-05-27 dino-stellar qùa tặng lắc tay trang sức lê thị an cầu giát 15 ems son3ce k/h tc nhận