BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RC022284499VN 1900-01-24 Sacombank hồ thị hiên NHNO và PTNT nghệ an 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
2 RC022286265VN 1900-01-24 Sacombank nguyễn thị tâm ngân hàng Nno tỉnh nghệ an 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
3 RC022363262VN 1900-01-25 Sacombank nguyễn thị minh quý xóm yên vinh, p hưng phúc, vinh 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
4 RC022325255VN 1900-01-24 Sacombank nguyễn ngọc linh p hà huy tập vinh 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
5 RC022242635VN 1900-01-24 Sacombank nguyễn hữu thịnh số 9 nguyễn sỹ sách, vinh, 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
6 RC022314880VN 1900-01-24 Sacombank võ thị thu hằng khối 8 hà huy tập, vinh 15 ghi số thu Địa chỉ thiếu
7 RC022606256VN 1900-01-26 FE CREDIT nguyễn công huấn 32 nguyễn phong sắc , hưng dũng vinh 11 ghi số thu Có số k tên
8 RC022540435VN 1900-01-26 FE CREDIT phan thị quỳnh trang yên toàn hà huy tập, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
9 RC022628747VN 1900-01-26 FE CREDIT hoàng thị hải xóm 6, nghi phú , vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
10 RC022505102VN 1900-01-26 FE CREDIT lê viết tiến xóm 11 nghi phú vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
11 RC022606503VN 1900-01-26 FE CREDIT phạm ngọc phú xóm 11 nghi phú, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
12 RC022574686VN 1900-01-26 FE CREDIT nguyễn sỹ vinh khối bình phúc, p hưng phúc, vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
13 RC022475710VN 1900-01-26 FE CREDIT nguyễn thị thu hương ngũ lộc hưng lộc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
14 RC022185244VN 1900-01-21 Cty CP quản lý q1 TPHCM Cao Thị Dậu Trường phúc hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
15 RG462058908VN 1900-01-20 Cty Bảo việt nhân thọ Hồ Thị Lý Thuận an bình dương 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
16 RC022574880VN 1900-01-26 FE CREDIT Nguyễn văn Dương văn tiến hưng dũng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
17 RC022475754VN 1900-01-26 FE CREDIT Lê văn thái văn tiến hưng dũng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
18 RC022504977VN 1900-01-26 FE CREDIT Cao Hồng Sơn tân hòa hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
19 RG462732505VN 1900-01-23 Bảo việt nhân thọ vinh Nguyễn Thị Hà số 8 ly tự trọng hà huy tập vinh 11 ghi số thư có số không tên
20 RB022114490VN 1900-01-16 FE CREDIT Nguyễn Thị Thúy sn 8 ngõ 120 lý tự trọng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
21 RG461654648VN 1900-01-21 bảo việt nhân thọ Mai Thị Hồng Vinh số2 ngõ 51 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
22 RG461654311VN 1900-01-21 Bảo việt nhân thọ Trần Thị Liệu khối 8 lê lợi vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
23 RG461218890VN 1900-01-20 Bảo việt nhân thọ Trần Văn Hoa Xóm 14 nghi kim vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
24 RG461654784VN 1900-01-21 Bảo việt nhân thọ Nguyễn Xuân Thạch khối 3 trung đô vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
25 RG461215200VN 2017-10-03 Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bường hồng tiến phổ yên thái nguyên 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
26 RB022716693VN 1900-01-15 FE CREDIT Nguyễn Thị Thanh nhànvăn tiến hưng dũng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
27 RB022716438VN 1900-01-15 FE CREDIT Nguyễn nam hùng 55 đông lâm nguyễn viết xuân hưng dũng vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
28 RC022101831VN 1900-01-15 FE CREDIT Nguyễn Đức Quang khối 6 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Không tìm thấy
29 RB022733246VN 1900-01-15 FE CREDIT Phạm anh cường khối 10 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
30 RB022784680VN 1900-01-15 FE CREDIT tạ thị anh lộc yên sơn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
31 RB022784835VN 1900-01-15 FE CREDIT Tạ Mỹ Linh khối 13 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
32 RB022784733VN 1900-01-15 FE CREDIT Tôn Quang Sơn yên phúc B hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
33 RB022644501VN 1900-01-14 FE CREDIT Bùi Quang Bá tân phúc hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
34 RB022644104VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê Văn Long số nguyễn sỹ sách hưng dũng 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
35 RB022608606VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê Thị Dung khối 6 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
36 RB022608610VN 1900-01-14 FE CREDIT Vi Văn hà yên sơn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Điện thoại không liên lạc được , hỏi không ai biết
37 RB022444111VN 1900-01-13 FE CREDIT Nguyễn công hùng khối hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
38 RB022845622VN 1900-01-13 FE CREDIT Đặng Thị Thảo khối 2 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
39 RB022569045VN 1900-01-14 FE CREDIT Đặng Đình Trung yên vinh hưng phúc vinh 11 ghi số thư địa chỉ thiếu
40 RB022644546VN 1900-01-14 FE CREDIT Nguyễn Thị Mai Phương khối 2 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Từ chối nhận
41 RB022644308VN 1900-01-14 FE CREDIT Trần Thị Thanh Thùy trung hòa hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
42 RB022683519VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê anh Tuấn p410 chung cư lê lợi hà huy tập 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
43 RB022683916VN 1900-01-14 FE CREDIT Lê viết Hùng yên toàn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
44 RB022912389VN 1900-01-15 FE CREDIT Lê anh Tuấn yên toàn hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
45 RG461179167VN 1900-01-17 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Lê Thị Cúc Tân Thành Tân phú TP HCM 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
46 RG460239006VN 2017-10-03 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Lê Tiến Bình khối 14 bến thủy vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
47 RG461187747VN 2015-10-03 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Lê bá Thành khối 2 hồng sơn vinh 40 ghi số thư Địa chỉ thiếu
48 RG461215712VN 2017-10-03 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Phạm Thị Hương xóm 15 nghi long nghi lộc 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
49 RG460239831VN 1900-01-28 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Phamh Văn chung hưng phúc vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu
50 RG461179604VN 1900-01-21 Bảo Việt nhân thọ nghệ an Nguyễn Thị Lợi khối 3 hà huy tập vinh 11 ghi số thư Địa chỉ thiếu