BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 EF060536025VN 2021-04-12 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội xóm 2 - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 14 EMS TL 38.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
2 EF060536048VN 2021-04-12 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 2B - Xã Diễn Cát - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 13 EMS TL 38.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 EF060536034VN 2021-04-12 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 2B - Xã Diễn Cát - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 12 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
4 EF060536079VN 2021-04-12 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 4 - Xã Diễn Lộc - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Lộc - Diễn Châu - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) KHÔNG TÌM THẤY NTO GỌI ĐIỆN THUÊ BAO ,HỦY VÔ THỪ NHẬN THEO CHỈ DẪN
5 EG776184246VN 2021-03-30 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín HN Xóm 4, Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An - - - Nghệ An 15 EMS TL 4.Người nhận đi vắng thường xuyên hoặc trong một thời gian /5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) khách dg ở nước ngoài ,hủy vô thừ nhận 2/4
6 EG776014896VN 2021-03-28 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín HN Xóm 5, Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An 15 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) không tìm thấy nto tại địa chỉ trên bưu gửi ,hủy vô thừ nhận
7 ED060067375VN 2021-02-05 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 8 - Xã Diễn Hạnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 EMS TL 38.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo y/c trên bg
8 ED060610208VN 2021-03-08 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 6 - Xã Diễn Hạnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 13 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) tc, hủy theo y/c trên bg
9 ED060610905VN 2021-03-08 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 6 - Xã Diễn Xuân - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) ko tìm thấy, hủy theo y/c trên bg
10 EF060046367VN 2021-03-29 Cty cổ phần tập đoàn PIT-Hà Nội Xóm 7, Xã Diên Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) ko tìm đc nhà, đt sai số. hủy theo y/c trên bg
11 ED060611490VN 2021-03-08 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội xóm 8 - Diễn Xuân - Diễn Châu - Nghệ An - - - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) ko tìm thấy, hủy theo y/c trên bg
12 EL107943775VN 2021-02-26 Cty TNHH MTV Tài Chính PPF Việt Nam - Home Credit VN XÓM 1, X DIỄN CÁT, DIẼN CHÂU, NGHỆ AN - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 EMS TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 EB197185665VN 2020-11-12 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài xóm 6 xã diễn mỹ h diễn châu nghệ an - - - Nghệ An 15 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
14 EA060201146VN 2020-08-08 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 8 NAM LÂM - Xã Diễn Lâm - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 EMS TL 2.Địa chỉ thiếu/không rõ ràng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/không tìm thấy nto ở địa chỉ trên. hủy vô thừa nhận theo yc trên bp
15 EA060301780VN 2020-09-17 Cty cổ phần chứng khoán BOS hà nội Xóm 4 nam lâm -xã diễn lâm -huyện diễn châu - - - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto đi làm xa, gọi báo không nhận hàng. hủy vô thừa nhận khi không phát được theo quy định trên bp
16 EA060273911VN 2020-08-30 Cty cổ phần chứng khoán BOS hà nội Xóm 4 nam lâm -xã diễn lâm -huyện diễn châu - - - Nghệ An 12 EMS TL 21.Hết thời gian lưu giữ theo quy định mà người nhận không đến nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy vô thừa nhận theo yêu cầu bưu gửi
17 EK139878446VN 2020-08-29 ĐH Duye XÓM 2,DIỄN TRƯỜNG - - - Nghệ An 12 EMS TL 38.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto tại địa chỉ tìm k đc, gọi đt k dc, hủy theo yêu cầu a việt
18 EE078639269VN 2020-09-17 ĐH Duy Tân-Đà Nẵng XÓM PHÚC NGUYÊN, DIỄN PHÚC, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 12 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Nto từ chối không nhận ,trả lời không đi học trường này c,NGÂN bcg 02363.656111 yc hủy tại bcp không chuyển hoàn về bcg
19 EA199452647VN 2020-08-18 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài XÓM 8 DIỄN THÀNH DIỄN CHÂU NGHÊ AN - - - Nghệ An 15 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/lưu theo chỉ dẫn Hủy hết t,gian lưu giữ
20 EM076086151VN 2020-07-20 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài khối 3 tt diễn châu diễn châu nghệ an - - - Nghệ An 15 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Bưu tá liên hệ phát nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nto, lưu theo quy định hủy theo chỉ dẫn trên bưu gửi.
21 EM076086704VN 2020-07-20 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài diễn thành diễn châu nghệ an - - - Nghệ An 15 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/HỦY THEO CHỈ DẪN KHI HẾT THỜI GIAN LƯU GIỮ
22 EA060075920VN 2020-08-08 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 5 - Xã Diễn Thành - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Trước khi hủy đã giao bưu tá gọi điện liên hệ phát lại nhưng nto không nghe máy
23 EI111101317VN 2020-07-10 TCB Hà Nội KHOI 6 TT. DIEN CHAU H.DIEN CHAU NGHE AN - - - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Trước khi HỦY bưu tá liên hệ phát lại vẫn không tìm ra nto
24 EI111100594VN 2020-07-10 TCB Hà Nội TT DIEN CHAU TT. DIEN CHAU H.DIEN CHAU NGHE AN - - - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Trước khi HỦY bưu tá liên hệ phát lại vẫn không tìm ra nto
25 EB110948874VN 2020-07-10 TCB Hà Nội . TT. DIEN CHAU H.DIEN CHAU NGHE AN - - - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Trước khi HỦY bưu tá liên hệ phát lại vẫn không tìm ra nto
26 EB110948004VN 2020-07-10 TCB Hà Nội XOM 7 XA DIEN PHUC H.DIEN CHAU NGHE AN - - - Nghệ An 12 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Trước khi HỦY bưu tá liên hệ phát lại vẫn không tìm ra nto
27 EC193824359VN 2020-11-13 CTY TNHH phần mềm FPT Xóm 2, , xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnXã Diễn ThànhHuyện Diễn ChâuTỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 35 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 EE078810831VN 2020-09-29 ĐH Duy Tân -Đà Nẵng XÓM PHỨC NGUYÊN , DIÊN PHÚC , DIỄN CHÂU , NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Nto từ chối không nhận trả lời không đi học trường này nên không nhận c,NGÂN bcg yc HỦY tại bcp
29 EE078771599VN 2020-09-29 ĐH Duy Tân -Đà Nẵng XÓM PHÚC NGUYÊN, X. DIỄM PHÚC, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Nto từ chối không nhận trả lời không học nên không nhận c,Ngân bcg yc HỦY tại bcp
30 EV063323798VN 2020-06-08 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội KHỐI 3 - Thị Trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Trước khi Hủy theo chỉ dẫn trên bg, bưu tá liên hệ phát lại nhưng vẫn không tìm ra nto
31 EM073498476VN 2020-06-12 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài XÓM 1 XÃ DIỄN THÀNH HUYỆN DIỄN CHÂU Nghệ An - - - Nghệ An 20 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/BƯU TÁ LIÊN HỆ PHÁT NHIỀU LẦN VẪN KO TÌM RA NTO, ĐIỆN THOẠI 2 SM KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC, HỦY THEO CHỈ DẪN TRÊN BG KHI HẾT THỜI GIAN LƯU GIỮ
32 EQ063849147VN 2020-09-07 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 6 ĐÔNG THỌ - Xã Diễn Thọ - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 EMS TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/người nhận thường xuyên đi vắng phát cho người nhà không nhận
33 EB190651107VN 2020-10-10 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài XÓM 12 NAM LÂM XÃ DIỄN CHÂU HUYỆN DIỄN CHÂU NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 EMS TL 1.Người nhận không có nhà/16.Người nhận đến lấy/(DingDong) khách chuyển đi nơi khác.
34 ER046847509VN 2020-10-12 CTy CP thương mại và CPN Nội Bài XÓM 10 DiỄN VẠN DiỄN CHÂU NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 EMS TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/không tìm thấy người nhận diễn vạn không có xóm 10 điện thoại máy thuê bao
35 EV063324419VN 2020-06-08 Cty tài chính TNHH MB Shinsei- Hà nội XÓM 8 - Diễn Tân - Diễn Châu - Nghệ An - - - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo quy định bưu gửi .
36 ER154507915VN 2020-10-09 Trương Thị Thu Hà -VPBank Hà Nội Xóm 6, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An - - - Nghệ An 14 EMS TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/chị hà yêu cầu hủy
37 ER154513363VN 2020-10-09 Trương Thị Thu Hà -VPBank Hà Nội xóm 1, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An - - - Nghệ An 20 EMS TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/chị hà yêu cầu hủy
38 EE078730719VN 2020-09-18 ĐH Duy Tân-Đà Nẵng XÓM 7 - DIỄN TÂN - DIỄN CHÂU - NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/KHÁCH ĐÃ ĐI HỌC . ANH TRUNG YÊU CẦU HỦY .
39 EE078810859VN 2020-09-29 ĐH Duy Tân-Đà Nẵng XÓM 7, DIỄN TÂN , DIỄN CHÂU , NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 EMS TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/anh trung yêu cầu hủy
40 EG462930404VN 2021-05-13 nguyễn nha trang thanh tiên thanh chương nghệ an nguyễn thị bính an bình biên hòa đòng nai 16 TL Thư chuyển hoàn về người gửi k nhận
41 EM190923193VN 2021-06-23 tập đoàn cienco 4 Nguyễn Thị Ngọc Thúy thanh tiên thanh chương nghệ an 20 TL Thư Không tìm thấy người nhận
42 EM199481127VN 2021-06-16 123071 KHL EMS CẦU GIẤY Nguyễn Văn Dũng thanh tiên thanh chương nghệ an 15 TL thư Không tìm thấy người nhận
43 ED132294140VN 2021-11-06 trịnh thúy hằng -cán bộ xử lý nợ Nguyễn Văn Hải thanh tiên thanh chương nghệ an 15 TL Thư từ chối
44 EG060461628VN 2021-04-05 cty tài chính mcredit Vương Viết Lượng thanh tiên thanh chương nghệ an 15 TL Thư từ chối
45 EG060086896VN 2021-06-09 cty tài chính mcredit Nguyễn Văn Dũng thanh tiên thanh chương nghệ an 15 TL Thư Không tìm thấy người nhận
46 EG060017771VN 2021-05-24 tổng cty thép việt nam Hoàng Văn Dũng xóm 12 thanh tiên thanh chương nghệ an 15 TL Thư Không tìm thấy người nhận
47 EG060463297VN 2021-04-06 cty tài chính mcredit Nguyễn Thị Thùy Linh liên tân thanh liên thanh chương nghệ an 15 TL Thư không tìm thấy người nhận
48 EE463911242VN 2021-09-06 BĐVH XÃ THANH DƯƠNG Nguyễn Thị Thủy dương bắc thanh dương thanh chương nghệ an 45 TL Thư Từ chối nhận
49 EM478377691VN 2021-06-13 476520 Chợ Cồn Trần Thị Phượng xóm 6 thanh lương thanh chương nghệ an 851 GN thực phẩm Từ chối nhận
50 EG468647108VN 2021-06-16 476520 Chợ Cồn Nguyễn Thị Như dương nam thanh dương thanh chương nghệ an 180 GN thực phẩm Từ chối nhận