BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RH063185204VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Thái PhúcĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
2 RH063192620VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Lê Như ThếĐô Lương, Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 RH063184402VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Thái Đình ChiếnĐô Lương - Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
4 RH063184668VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Phương NămĐô Lương -NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RH063191187VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Hoàng Đình TrungHuyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 RH063191045VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Hoàng Văn HuyĐô Lương -NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 RH063186709VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Văn DiệuĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
8 RH063191831VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Hồ Sỹ TùngĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
9 RH063185076VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Thanh TiếnĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 RH063190133VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Chu Quang ThànhĐô Lương, Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 RH063191805VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Hồ Sỹ NghiêmĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 RH063186859VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Văn HùngĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 RH063187633VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Nguyễn Đăng TâmĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
14 RH063189869VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Bùi Đình CườngĐô Lương - NA - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
15 RH063180900VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Võ Văn MinhXóm 9- Thị trấn Đô lương- Nghệ an - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
16 RH063180578VN 2018-12-29 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Trần Đăng HàĐà Sơn - Đô Lương - Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RU066176095VN 2019-01-14 fe credit PHẠM THỊ THU HÀ., ., ., MINH SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
18 RU067293323VN 2019-01-19 fe credit THÁI BÁ ĐẠO., ., XÓM 4, VĂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
19 RN068745104VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN VĂN ĐIỆP,,XÓM 6,Xã Đại Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
20 RU067072809VN 2019-01-19 fe credit TRẦN HỮU SƠN., ., THÔN 9, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
21 RN068746759VN 2019-01-13 fe credit LƯƠNG THỊ NGHĨA., ., XÓM 6, LẠC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
22 RU067293473VN 2019-01-19 fe credit NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG., ., KHỐI 8, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
23 RU067292742VN 2019-01-19 fe credit NGUYỄN THỊ HOA., ., KHỐI 2, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
24 RN068744055VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN THỊ HOÀI THANH,,XÓM 8,Xã Văn Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RU066334361VN 2019-01-14 fe credit ĐÀO VĂN MẠO,,XÓM LONG MINH,Xã Minh Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RU066176325VN 2019-01-14 fe credit ĐÀO VĂN MINH., ., XÓM YÊN MINH, MINH SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RN068745118VN 2019-01-13 fe credit HOÀNG THỊ HƯƠNG., ., XÓM 6, TÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RN068746674VN 2019-01-13 fe credit PHẠM VĂN PHƯƠNG,,xóm 8,Xã Xuân Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RN068408115VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN THỊ THÔNG,,xóm 1,Xã Đại Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RN068742099VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN ĐỨC NHÀN., ., XÓM 6, TÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RN068406018VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN THỊ DUYÊN,XÓM 5,,Xã Đà Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RN068409371VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN VĂN BẢO. . XÓM 11 XÃ TRÀNG SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RN068188879VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN VĂN TÀI, , TRUNG SƠN, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
34 RN068410088VN 2019-01-13 fe credit VÕ THỊ OANH,,XÓM 11,Xã Đại Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
35 RN068406976VN 2019-01-13 fe credit PHẠM THỊ ĐỊNH,,KHỐI 3,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
36 RU066334211VN 2019-01-14 fe credit NGUYỄN THỊ THỦY. . XÓM 1 . Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 RN068743531VN 2019-01-13 fe credit PHẠM THỊ HƯƠNG,,KHỐI 8,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
38 RN068745991VN 2019-01-13 fe credit NGUYỄN CẢNH LONG,,KHỐI 5,Thị trấn Đô Lương,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 RV066089480VN 2019-01-31 fe credit VŨ THỊ NGA., ., BÌNH MINH, MINH SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 RN068407265VN 2019-01-13 fe credit THÁI THỊ HÀDEFAULT DEFAULT KHỐI 9 THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
41 RU068321595VN 2019-01-30 fe credit LƯƠNG THỊ NGHĨA., ., XÓM 6, LẠC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
42 RN066810627VN 2018-12-27 fe credit NGUYỄN THỊ HẰNG,XÓM 6,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Quang Sơn - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
43 RU068324044VN 2019-01-30 fe credit NGUYỄN VĂN VINH,,XÓM 6,Xã Nam Sơn,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
44 RU068487250VN 2019-01-30 fe credit NGUYỄN SỸ PHÁP, ,XÓM 8,XÃ XUÂN SƠN,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
45 RU068882706VN 2019-01-30 fe credit NGUYỄN THỊ TÌNH., ., XÓM TRUNG MINH, Xã Minh Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 RU068882269VN 2019-01-30 fe credit NGUYỄN ĐÌNH TRÁNG., ., ĐẠI MINH, MINH SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
47 RN067221967VN 2018-12-28 fe credit NGUYỄN THỊ PHƯƠNG., ., ., ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
48 RN066811931VN 2018-12-27 fe credit NGUYỄN THỊ THANH., ., XÓM 8, ĐÀ SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
49 RM068895355VN 2018-12-28 fe credit NGUYỄN THỊ THU HIỀN.,.,XÓM 4,ĐÀ SƠN,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
50 RN067726452VN 2018-12-29 fe credit NGUYỄN VĂN AN., XÓM 5, ., Xã Đà Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 GHI S? thư 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)