BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RM067103245VN 2018-11-28 fe credit NGUYỄN HỒNG SƠNKHỐI 4, ., ., ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
2 RM066595897VN 2018-11-23 fe credit NGUYỄN THỊ HÀ., ., KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
3 RM066814195VN 2018-11-23 fe credit NGUYỄN THỊ HOÀI., ., . . . . YÊN QUANG, YÊN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
4 RM066813359VN 2018-11-23 fe credit LƯU VĂN HIẾU., ., KHỐI 7, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RJ067682558VN 2018-08-11 fe credit NGUYỄN VÕ VINH., ., XÓM 8, NHÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 RM066595906VN 2018-11-23 fe credit NGUYỄN VĂN HOÀNG., ., XÓM 6, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
7 RM067773877VN 2018-11-30 fe credit NGUYỄN THỊ HIỀN., ., XÓM 7, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
8 RM067773863VN 2018-11-30 fe credit NGUYỄN THỊ PHÚC., ., XÓM 6, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
9 RM067773452VN 2018-11-30 fe credit NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG., ., XÓM 8, THÁI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 RM067841603VN 2018-08-12 fe credit HỒ THỊ THỦY., ., XÓM 7, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
11 RJ068349868VN 2018-10-11 fe credit LÊ THỊ NGA,XÓM 3,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Tràng Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 RJ068936545VN 2018-11-13 fe credit DƯƠNG THỊ SÂM., ., KHỐI 2, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 35.Lý do khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 RJ067963765VN 2018-10-11 fe credit NGUYỄN VĂN LONG,XÓM 5,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Tràng Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto làm ăn ở sài gàn từ lâu, hủy theo qđ
14 RJ067965262VN 2018-10-11 fe credit TRẦN NGỌC HOÀNG. . XÓM 12 TRÀNG SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/không có tên ở địa chỉ trên, điện thoại không trả lời, hủy theo qđ
15 RJ067794055VN 2018-08-11 fe credit NGUYỄN VĂN ĐỨCXÓM CẦU KHUÔN, , ., XÃ HÒA SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/không tìm thấy nto, hủy theo qđ
16 RJ067964151VN 2018-10-11 fe credit NGUYỄN THỊ LOAN,,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Hiến Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RJ068349766VN 2018-10-11 fe credit NGUYỄN ĐỨC HOÀN. . XÓM 1 MINH SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 35.Lý do khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto không có tại địa chỉ, điện thoại không liên lạc
18 RJ068349960VN 2018-10-11 fe credit NGUYỄN VĂN CƯƠNGKHỐI 10,,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
19 RJ067334147VN 2018-10-29 fe credit CHU VĂN THÀNH., XÓM 2, ĐẶNG SƠN, ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO ĐÃ CHẾT
20 RJ067682592VN 2018-08-11 fe credit LÊ THỊ THẢO., ., XÓM 1, TT ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto làm ăn tại Hà nội, hủy theo qđ sdr
21 RJ067743875VN 2018-09-11 fe credit DƯƠNG TẤT THÀNH., ., XÓM 5, NHÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
22 RJ067743226VN 2018-09-11 fe credit TRẦN ĐỨC ANH3, , ., ĐĂNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 35.Lý do khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/không tìm thấy nto
23 RJ067964355VN 2018-10-11 fe credit TRẦN THỊ HƯƠNG. . KHỐI 5 THỊ TRẤN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 23.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO LÀM ĂN XA LÂU KHÔNG VỀ QUÊ, HỦY THEO QĐ
24 RJ067743756VN 2018-09-11 fe credit HỒ THỊ THỦY., ., XÓM 7, XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RJ067332469VN 2018-10-29 fe credit NGUYỄN BÁ LUÂN, , XÓM 7, NHÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RJ067333067VN 2018-10-29 fe credit NGUYỄN VĂN AN,XÓM 8,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Tân Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RJ067332013VN 2018-10-29 fe credit NGUYỄN THỊ BẢO LY, , KHỐI 10, TT ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RJ067125245VN 2018-10-27 fe credit LƯU THỊ TRANG., ., KHỐI 6, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Lấy chồng về Hà Tĩnh
29 RJ067331432VN 2018-10-29 fe credit HOÀNG THẾ TIẾN, , XÓM 4, XÃ XUÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RJ067496175VN 2018-10-29 fe credit NGUYỄN SỸ PHÁP, ,XÓM 8,XÃ XUÂN SƠN,Đô Lương,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RJ067331450VN 2018-10-29 fe credit TRẦN THỊ THƯƠNG, , XÓM HÒA THỌ, HIẾN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RJ067331154VN 2018-10-29 fe credit NGUYỄN QUỐC THÂN., ., XÓM 11, VĂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RJ066942778VN 2018-10-24 fe credit NGUYỄN KHẮC TUẤN., ., KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 35.Lý do khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO ĐI LÀM ĂN XA KHÔNG LL ĐƯỢC
34 RJ066719115VN 2018-10-18 fe credit NGUYỄN DUY HÒA., ., XÓM 2, Xã Nhân Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO ĐÃ ĐI LÀM ĂN XA, HỦY THEO YC SDR
35 RJ066163208VN 2018-10-25 fe credit TRẦN NGỌC HOÀNG. . XÓM 12 TRÀNG SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
36 RI068045827VN 2018-10-18 fe credit LÊ ĐÌNH MƯỜI., ., XÓM 6, NGỌC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 35.Lý do khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 RI068239125VN 2018-10-18 fe credit NGUYỄN VĂN ĐÔNG., ., KHỐI 7, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
38 RI068238884VN 2018-10-15 fe credit NGUYỄN THỊ HUYỀN., ., KHỐI 2, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 RI068839291VN 2018-10-19 fe credit VI THỊ HẢI., ., XÓM ĐÔNG XUÂN, HÒA SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 RJ066162865VN 2018-10-19 fe credit NGUYỄN VĂN BẰNG. . XÓM 1 VĂN SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/BTO ĐÃ CHUYỂN VỀ QUÊ
41 RJ066162794VN 2018-10-19 fe credit NGÔ THỊ THƯƠNG. . XÓM 7 VĂN SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
42 RJ066163168VN 2018-10-19 fe credit PHẠM THỊ HƯƠNG,KHỐI 8,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Đông Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
43 RJ066163070VN 2018-10-20 fe credit HOÀNG ĐÌNH BẢODEFAULT DEFAULT XÓM 1 XUÂN SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 23.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/người nhận ở Hà nội lâu dài
44 RI068679285VN 2018-10-23 fe credit ĐẶNG ÁNH TUYẾTDEFAULT DEFAULT KHỐI 7 THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
45 RJ066815482VN 2018-10-23 fe credit HOÀNG THỊ HOAN., ., KHỐI 4, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 RJ066162882VN 2018-10-24 fe credit NGUYỄN THỊ LOAN,,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Hiến Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
47 RI068045915VN 2018-09-10 fe credit PHẠM THỊ NGHĨA, , XÓM 8, LAM SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
48 RI068524709VN 2018-10-10 fe credit NGUYỄN THỊ THỦYXÓM 12, ., TRÀNG SƠN, ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
49 RI068410750VN 2018-10-10 fe credit NGUYỄN DUY TRƯỜNG., ., XÓM 2, NHÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
50 RI068046235VN 2018-09-10 fe credit NGUYỄN VÕ VINH., ., XÓM 8, NHÂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)