BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RP716053977VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Ngô Văn Thành k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RP716054045VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Văn Tình k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
3 RP715857995VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Bùi Thị minh Giang k3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RP715859452VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thị Mai K1 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RP715433086VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Nhật nam k6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RQ738117025VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Tuấn Anh trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
7 RQ739341818VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Trường Lộc trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
8 RP715432911VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Kim Ngọc Bảo k7 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
9 RQ738179625VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Ngọc Nam k1 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RQ738043058VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Bình Nguyên hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RQ738117780VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Ngô Tiến Tuân Trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 RP715468690VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Đức Thông k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
13 RQ738676381VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Văn Hải k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
14 RQ738118025VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Huyền bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
15 RQ738117847VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Tùng Lâm bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
16 RP715432647VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đặng Trọng Trúc k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
17 RP715306290VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Và Bá Huà k8 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
18 RP715432899VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đậu Cao Huy k15 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
19 RQ738117935VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Huệ k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
20 RP715432960VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị lan k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RP715432465VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Thị Hoàng Thiên k7 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
22 RP715432505VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hồ Đình Chung k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
23 RP715432616VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Quốc Đức k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RP715432735VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Hồng Nhâm K13 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RP715306343VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Anh Tuấn k 11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
26 RP715306224VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Thái Doãn Thắng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
27 RQ738117524VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tiến Dũng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
28 RQ738117277VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Thủy k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
29 RQ738116886VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tuấn Anh nguyễn văn trỗi bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
30 RP715165504VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Phương lan k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RP715167139VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trương Thị Lệ K9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RQ739343249VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
33 RP715468814VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Ngân k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RQ738042548VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Văn Sơn phan đăng lưu trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 RP715166867VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phạm Thị Hương k3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RP715433302VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hoàng Thị hải yên K3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
37 RQ738042786VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Cao Thị Thuý Vinh k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
38 RP715431995VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn THị Tú Oanh k12 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RP715432165VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Công Vũ k15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RP715432117VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Trọng Khôi khách sạn bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, đã chuyển đi nơi khác
41 RP715432810VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Hồng k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 RQ738117569VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Lý k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
43 RP715432845VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phạm Thị Duyên k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
44 RQ738179563VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hà Thị Minh Châu k8 trung đôn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RP715858837VN 1900-01-18 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Duy Long bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
46 RQ739042734VN 1900-01-15 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lương văn Thủ 46 phượng hoàng 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
47 RP716093295VN 1900-01-17 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Văn Tuấn k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RP716204941VN 1900-01-17 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lục thị Kim Oanh k7 trung đô 11 ghi số thư Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RQ739042310VN 1900-01-15 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phùng Thị Quỳnh Trang k13 trung đô 11 ghi số thư Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
50 RC022270557VN 1900-01-24 Sacombank nguyễn thị lợi BIDV nghệ an 15 ghi số thu Có số k tên