BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RQ739042371VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thị lương k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
2 RQ739044409VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đinh Thị thu Hiền k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
3 RP715700241VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng hồ Văn Sơn k8 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
4 RP716204677VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Xuân Bách k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
5 RQ738241835VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Việt nga k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
6 RP715572321VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị hằng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
7 RQ738241787VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đặng Trong Tiến k11 bến thủy 11 ghi số thu Đi không để lại địa chỉ, hủy theo yc người gửi
8 RP715700745VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Cao thị Thủy k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
9 RP715571578VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Bùi Huy Thuần K3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RP715700502VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Đình Hùng k7 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RM722946483VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Duy toàn k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
12 RP715571051VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Mai Thế Song 180 nguyễn du 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , có số k tên
13 RQ739044315VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Trọng Hòa hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
14 RP715700136VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Dương Xuân Đức k5 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
15 RP715699375VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Thị liễu k9 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
16 RQ737976455VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Hiền k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
17 RQ737895712VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Võ Duy Trung k11 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
18 RQ737896655VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Mai Tuấn Hải k5 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
19 RQ737896077VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Hằng Nga k8 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
20 RQ737896810VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Thùy linh k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 RQ737896196VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Nam Giang bến thủy 11 ghi số thu có số không tên, điện thoại không liên lạc
22 RQ737896165VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Hoàng Anh k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
23 RQ737895774VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Ngọc Hiếu k10 bến thủy 11 ghi số thu không có ngõ 68
24 RQ737950475VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Ngô thị Nghĩa k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RQ737895859VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Viết Bình trà lân trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
26 RQ738572262VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hoàng thị thịnh k7 trung dô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RQ738572801VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Minh Trọng k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
28 RQ738573461VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Viết Hiếu k4 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RQ738574609VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Thúy k11 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
30 RQ738574325VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Đặng thị Quỳnh Nga k6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RQ738571806VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Dương Xuân Hoài k13 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RQ738574453VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thị Nga k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
33 RQ738574158VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thị Hoài Thanh k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RQ738574175VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Mạnh Hiền K4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 RQ738572545VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Anh Tuấn bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RQ738798782VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Đức Tâm K3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RQ738800234VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Cao Trung Kiên bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RQ738799981VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn K2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RQ738801084VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Hoàng Nghĩa Tuất k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RP715165570VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị lan Chung K7 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 RQ739342190VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trần Thị Yến k3 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 RP716054102VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Thúy Hằng trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
43 RQ739341225VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Trịnh Thị Dung k10 hồng sơn 11 ghi số thu Người nhận yc hủy , địa chỉ thiếu
44 RP715166884VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Lê Thế Minh hồng sơn 11 ghi số thu Đi không để lại địa chỉ, hủy theo yc người gửi
45 RQ739343663VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu k có ads này
46 RP716249846VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Tuấn Linh k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RP715859228VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn Thiện Quang k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RP715858545VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Nguyễn hương Lê k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RP715857845VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Phùng Thị Tố Nữ k11 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
50 RP715857828VN 1900-01-16 Cty tài chính TNHH ngân hàng Vn Thịnh vượng Vi văn Chung k3 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu