BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RC022721415VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Thị Lam k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
2 RD022228302VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Thị Thịnh k7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
3 RD022229648VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Công K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
4 RC022475768VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Bách k13 bến thủy 11 ghi số thu có số không tên
5 RC022540736VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thị Kim Liên k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
6 RC022540855VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Ngô Thị Hương Ly k12 trung đô 11 ghi số thu có số k tên
7 RC022606168VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Minh k12 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
8 RC022574814VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thế Kiện k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
9 RC022834995VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bạch thị liệu k12 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
10 RC022835126VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Quốc Tiến k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
11 RC022796263VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Sỹ Thọ k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
12 RC022864184VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Hồng Linh k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
13 RC022834987VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thị Mai Hiền k5 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
14 RC022834783VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bùi Đại Dương k13 trường thi 11 ghi số thu có số không tên, điện thoại không liên lạc
15 RC022834899VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Xuân Trường k14 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
16 RC022796215VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Hoàng Văn Quyền nguyễn kiệm trường thi 11 ghi số thu không có ngõ 68
17 RC022674211VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Nữ Lê Na k11 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
18 RC022721398VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Duy Hoàn nguyễn du bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
19 RC022759243VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung phong định cảng 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
20 RC022758835VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Thu Oanh k1 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
21 EÉ742612475VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn thị Quỳnh Huế k15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
22 ES742612626VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Anh 35 nguyễn văn trỗi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, có số k tên
23 RN716000444VN 1900-01-23 Cty tnhh Thiên Bình VN Nguyễn Thị Hằng K8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
24 RN716056409VN 1900-01-20 Cty tnhh Thiên Bình VN Lê Tuấn Anh hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
25 RN715982794VN 1900-01-20 Cty tnhh Thiên Bình VN Phan Văn Hiếu phường bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
26 RB022784937VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Tuấn Anh hưng hòa 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
27 RC022101173VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị An K6 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
28 RB022045595VN 2017-03-05 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Văn Công K7 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
29 RC022101403VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lô Thị Bằng phong định cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
30 RB022784906VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Ngân k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
31 RM755503721VN 1900-01-16 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Hiền k15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
32 RN703671450VN 2017-03-03 Cty tnhh CATALOGUE SHOPPING Phan Văn Cảnh cao bá quát trường thi 35 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
33 RN716044343VN 1900-01-14 Cty tnhh Thiên Bình VN Lê Tuấn Anh hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RM732348771VN 2017-03-03 Cty tnhh Thiên Bình VN Phạm Sương phong định cảng hưng bình 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, k có ads này
35 RB022106900VN 1900-01-14 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Thanh Thủy k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RB022025755VN 2017-03-03 DAI-ICHI LIFE Nguyễn Thị Thanh Thủy k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
37 RB022683862VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Văn Hiếu k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
38 RB022938678VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Tạ Thiên Hà k8 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
39 RB022442892VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Duy Long k3 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
40 RB022968184VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Ngô Thị Tâm K15 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
41 RB022683712VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Văn Hùng k9 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
42 RB022443717VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Hồng Hà k15 bến thủy 11 ghi số thu có số không tên
43 RB022958200VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Văn Chiến k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
44 RB022683902VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Viết Hùng k11 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
45 RB022683893VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Thu Trang k9 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
46 RB022443941VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Công Độ k11 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
47 RB022845534VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần lê Quang k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
48 RB022958037VN 1900-01-15 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lữ Thị Bích Phương k6 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
49 RB022045984VN 2017-05-11 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Minh Trọng k2 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
50 RB022046485VN 2017-05-10 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu