BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RI127958323VN 2017-01-07 trung tâm thương mai đông d nguyễn văn hòa 11 GS TL Thay đổi ADS
2 RE464967296VN 1900-01-19 bảo việt nhân thọ lê thọ năm 15 GS TL Thay đổi ADS
3 RQ737729542VN 2017-01-10 DATAPOST HCM Nguyễn Thị Nhàn- Xóm 3 Hùng Sơn 11 GS TL Không tìm thấy người nhận
4 RP715165929VN 1900-01-13 DATAPOST HCM Nguyễn Thị Tuyết - Thôn 12 Tường Sơn 11 GS TL Không tìm thấy người nhận
5 RC022505155VN 1900-01-26 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đặng Thị Thuỷ Thôn 2 Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
6 RC022101655VN 1900-01-15 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đinh Hồng Dũng Khối 4 P.Nghi Tân Anh Sơn T.Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
7 RB022443456VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Văn Hữu Xóm Long Thành Xã Tam Hợp Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
8 RH206771215VN 2017-03-10 Trường Cao Đẳng Nghề Than - Khoáng Sản Việt Nam Phân hiệu đào tạo Cẩm Phả Km 11 P. Quang Hanh TP Cẩm Phả Quảng Ninh Nguyễn Thị Vinh Xóm 15 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
9 RB022047384VN 2017-03-05 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Đình Lâm Xóm 10 Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
10 RB022047061VN 2017-05-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
11 RA022192214VN 1900-01-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Đình Lâm Xóm 10 Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
12 RA022193974VN 1900-01-03 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Thị Thu Cúc Xóm 5 Hoan Sơn Anh Sơn Nghệ An 10 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
13 RP716092817VN 1900-01-17 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lương Văn Thiên Bản Cáp Chảng Yên Tĩnh Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
14 RQ739342685VN 1900-01-14 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Thị Thu Cúc Xóm 5 Hoan Sơn Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
15 RP715167037VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lê Thị Ngoan Đội 12/09 XN chè Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
16 RP715167045VN 1900-01-13 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Văn Sự Đội 12/9 XN chè Long Sơn H. Anh Sơn . Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
17 RQ738574042VN 2017-02-11 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
18 RQ737435185VN 2017-01-11 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
19 RQ737728666VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lộc Thị Thảo Phúc Sơn H. Anh Sơn T Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
20 RQ737730789VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Nguyễn Hữu Phúc Xóm 9 ĐỨc Sơn H. Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
21 RQ737020400VN 2017-01-10 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Lê Thị Ngoan Đội 12/09 XN chè Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
22 RE464039212VN 1900-01-22 Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An Số 45 đường V.I.Lê Nin TP Vinh Nghệ An Phạm Thị Khuơng Khối 4b TT Anh Son H. Anh Sơn T. Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
23 RE464045629VN 1900-01-23 Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An Số 45 đường V.I.Lê Nin TP Vinh Nghệ An Đàm Thị Thanh Thôn 13 Long Sơn H.Anh Sơn T. Nghệ An 13 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
24 RQ735029627VN 2016-10-12 Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Số 9 Đoàng Văn Bơ Quận 4 TP HCM Trần Thị Mến Thương Thôn 4 Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 11 Ghi Số giấy tờ Không tìm thấy người nhận
25 RC022383430VN 1900-01-30 SACOMBANK Hà Thị Hiên K14 trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
26 RC022431427VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Doãn Tú k6 trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
27 RC022395000VN 1900-01-30 SACOMBANK Đàm Anh Tài bến thủy 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
28 RC022319581VN 1900-01-30 SACOMBANK Hoàng Mạnh Tường vinh tân 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
29 RC022407555VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Mai Hương hồng sơn 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
30 RC022430894VN 1900-01-30 SACOMBANK Phạm Thị Nga trường thi 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
31 RC022324604VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Thị hồng Thúy k8 trung đô 28 ghi số thu Người gửi yc hủy địa chỉ thiếu
32 RC022244923VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Thị Thu Trang k9 bến thủy 28 ghi số thu Đã chuyển đi nơi khác
33 RC022241184VN 1900-01-30 SACOMBANK Nguyễn Đình Luân k8 bến thủy 28 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
34 RB022206275VN 1900-01-30 DAI-ICHI LIFE Võ Thị Châu k13 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
35 RC022574655VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Thái Bá Lương K12 hồng sơn 11 ghi số thu Người gửi yc hủy, địa chỉ thiếu
36 RC022574690VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Nữ Lê Na k11 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
37 RD022232125VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thanh Tuấn k2 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
38 RD022232205VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Thiết Dũng k6 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
39 RD022228231VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Dương Thị Huyền k6 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
40 RD022229585VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Lê Mạnh Hiền k4 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
41 RD022229271VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Anh Tuấn phong đình cảng bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
42 RD022229546VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phan Xuân Hải k17 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
43 RD022232103VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Thị Nga K14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
44 RD022229475VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng đinh Văn Lam k10 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
45 RD022232094VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Bảo Trung k14 bến thủy 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
46 RD022232196VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trịnh Tuấn Anh k5 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
47 RD022232151VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Phạm Thị Thúy Dung k3 trường thi 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
48 RC022759019VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Vũ Trọng Thạch k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
49 RC022674110VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Nguyễn Tuấn Minh k12 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu
50 RC022674401VN 1900-01-30 ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Trần Thế Kiện k13 trung đô 11 ghi số thu Người gửi yc hủy , địa chỉ thiếu