BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - w

w

Tải tải liệu

2 - 2

2

Tải tải liệu

3 - 1

1

Tải tải liệu

4 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

5 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RG469388183VN 2019-06-26 QK4 Cao Xuân HảiXóm Hòa Tiến - Hưng Lộc - Vinh - Nghệ An 12 GHI S? Thư
2 RG467230094VN 2019-04-25 UBND tinh Cao Thị YếnXóm 2 Hưng Chính - - Hưng Nguyên - Nghệ An 15 GHI S? Thư
3 RH462495894VN 2019-06-26 QK4 Phạm Bá GiápCb Phòng Tn Môi Trường - Mường Lát - Mường Lát - Thanh Hoá 15 GHI S? Thư
4 RH462495775VN 2019-06-26 QK4 Ng Đình Đức29 Đường Tx 18 Thanh Xuân - Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh 10 GHI S? Thư
5 RH462496033VN 2019-06-05 QK4 Hà Văn LuầnBản Tắn Tèn - Tén Tằn - Mường Lát - Thanh Hoá 20 GHI S? Thư
6 RH462496912VN 2019-06-26 QK4 Trịnh Thị HuệXóm 7 - Mai Sơn - Yên Mô - Ninh Bình 20 GHI S? Thư
7 RG063294059VN 2019-04-12 công ty luật FBI  Lê Thị Huệ,ấp 5,tỉnh Nghệ An,đô Lương,xã Lam Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/HUY YC HỦY
8 RI068969124VN 2018-03-11 CTY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM Nguyễn Thị ThúyXóm 8, Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 35.Lý do khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/rất nhiều người tên thúy không ai nhận, hủy theo qđ sdr
9 RM558388772VN 2018-11-22 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Văn SơnCát Minh - Minh Sơn - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
10 RM558389680VN 2018-11-17 Công Ty Tnhh Luật Ldl Thái Thị MaiXóm 8 - Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 23.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO ĐÃ BỎ CHỒNG VÀ CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC, GIA ĐÌNH KHÔNG NHẬN
11 RI551454622VN 2018-12-23 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Văn SơnCát Minh Xã Minh Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
12 RM558376160VN 2018-11-22 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Bá CườngXóm Rù Đèn - Hiến Sơn - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
13 RM558395481VN 2018-10-23 Công Ty Tnhh Luật Ldl Nguyễn Bá CườngXóm Rú Đèn Xã Hiến Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/KHÁCH ĐI LÀM ĂN XÃ KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC, HỦY THEO YC SDR
14 RM558394225VN 2018-10-23 Công Ty Tnhh Luật Ldl Lê Thị Anh NgaLam Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/không tìm thấy NTO tại địa chỉ
15 RM558395455VN 2018-10-23 Công Ty Tnhh Luật Ldl Trần Thị MaiXóm 8 Xã Lam Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/không tìm thấy NTO tại địa chỉ
16 RI551458669VN 2018-12-22 Công Ty Tnhh Luật Ldl Lê Thị Anh NgaLam Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
17 RI067359020VN 2018-09-26 fe credit NGUYỄN VĂN VIỆT., XÓM 4, ., Xã Đại Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
18 RI067702748VN 2018-09-27 fe credit LÊ VĂN HẢOXÓM 6, ., ., BẮC SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
19 RI067704298VN 2018-09-27 fe credit TRƯƠNG CÔNG LÝ., ., XÓM 12, VĂN SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
20 RI067439880VN 2018-09-26 fe credit LÊ THỊ LỢI., ., ., . . KHỐI 9, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
21 RI067702385VN 2018-09-27 fe credit NGUYỄN MINH TIẾN,KHỐI 4,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
22 RI067359775VN 2018-09-26 fe credit ĐẶNG MẠNH HÙNG., ., ., KHỐI 3, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
23 RI067705925VN 2018-09-27 fe credit LƯƠNG THỊ HÀ,KHỐI 9,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
24 RN066153333VN 2018-12-12 fe credit NGUYỄN ĐỨC QUANG,KHỐI 2,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
25 RN066153157VN 2018-12-12 fe credit CAO TIẾN DŨNG. . KHỐI 4 THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
26 RM068670278VN 2018-12-12 fe credit NGUYỄN THỌ DŨNG., ., XÓM 11, Xã Đại Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RN066153302VN 2018-12-12 fe credit NGUYỄN THỊ THÔNG,xóm 1,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Đại Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RN066153381VN 2018-12-12 fe credit VÕ THỊ OANH,XÓM 11,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Đại Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RM068065282VN 2018-10-12 fe credit NGUYỄN THỊ THỦY., ., XÓM 3, Xã Văn Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
30 RM068821551VN 2018-12-12 fe credit NGUYỄN THỊ OANH., ., . . XÓM 5, ĐÔNG SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RI551460203VN 2018-12-21 Công Ty Tnhh Luật Ldl  Đoàn Thị ĐàoXóm 7 - Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RI811944348VN 2018-10-31  Cty Cp Taekwang Vina  Vo Thi ThinXom 2 My Son - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RI811939515VN 2018-11-10  Cty Cp Taekwang Vina  Vo Thi ThinXom 2 My Son - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 35.Lý do khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
34 RH814238392VN 2018-10-22  Cty Cp Taekwang Vina  Võ Thị ThìnXóm 2 Mỹ Sơn - - Đô Lương - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/KHÁCH ĐI LÀM ĂN XA KHÔNG VỀ, HỦY THEO QĐ SDR
35 RM068365790VN 2018-10-12 fe credit NGUYỄN VĂN TUẤN,,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Bài Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
36 RN066153378VN 2018-12-12 fe credit NGUYỄN VĂN BẢO. . XÓM 11 XÃ TRÀNG SƠN Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 RJ068349752VN 2018-10-11 fe credit NGUYỄN VĂN TUẤN,,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Bài Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
38 RJ068937444VN 2018-11-13 fe credit PHẠM KIM THÔNG., ., XÓM 1, Xã Nhân Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 RM066445402VN 2018-11-19 fe credit NGUYỄN THỊ TÂM., ., KHỐI 5, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 RM066444781VN 2018-11-19 fe credit TRẦN THỊ THỦY., ., KHỐI 1, ĐÔ LƯƠNG, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
41 RM068063732VN 2018-10-12 fe credit BÙI QUỐC HUY., ., KHỐI 3, ., Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
42 RM068365772VN 2018-10-12 fe credit NGUYỄN THỊ NẾTDEFAULT DEFAULT KHỐI 5 THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG Đô Lương TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
43 RM067940053VN 2018-08-12 fe credit NGUYỄN THỊ QUY., ., XÓM 2, ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
44 RM068065631VN 2018-10-12 fe credit LÊ THỊ VÂN., ., XÓM 1, Xã Đại Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
45 RM068201473VN 2018-10-12 fe credit NGUYỄN THỊ CHÂU., ., ., ĐẠI SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 RM068064905VN 2018-10-12 fe credit NGUYỄN ĐÌNH PHÚC., ., xóm 9, Xã Đại Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
47 RM067773568VN 2018-11-30 fe credit NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG., ., XÓM VẠN YÊN, HÒA SƠN, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
48 RM067102063VN 2018-11-28 fe credit NGUYỄN HỮU HẠNH, , XÓM 1, THƯỢNG SƠN , Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
49 RM067101730VN 2018-11-28 fe credit NGUYỄN THỊ HOA,XÓM 2,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Xã Tràng Sơn - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
50 RM067103996VN 2018-11-28 fe credit VÕ THỊ NGỌC,KHỐI 1,Tỉnh Nghệ An,Đô Lương,Thị trấn Đô Lương - - - Nghệ An 11 GHI S? thu 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)