BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - 20211122

test

Tải tải liệu

2 - 20211121

test

Tải tải liệu

3 - 2021111

111

Tải tải liệu

4 - test

test

Tải tải liệu

5 - 202111

33213

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RJ752214014VN 2020-03-24 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MANULIFE VN, TP HCM Nguyễn Duy Đắc, Khối 6A TT Anh Sơn TT. Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An 15 BPBÐ TL 27.Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto đã bán nhà chuyern đi nơi khác không phát được hủy vtn theo chir dân trên bưu gửi
2 RZ650645679VN 2020-05-20 CTY CP THU HỒI NỢ NGUYỄN THỊ HUYỀN, Xóm 4, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 23.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Trước khi hủy bcp đã giao bưu tá phát thêm 1 lần nữa, nto vẫn ko có nhà, cửa đóng hỏi hàng xóm sđt nto, hàng xóm trả lời không biết _----
3 RJ752215099VN 2020-03-24 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MANULIFE VN, TP HCM Nguyễn Thị Huệ, Xóm 2 X. Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An 15 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/bà nguyên thị huệ là mẹ cuer chị bế bưu tá đến nhà phát từ chối ko nhận vì nói cái này con vay nợ ko liên quạn đến mình nên ko nhận ==> ko phát được hủy theo chỉ dẫ trên bưu gửi
4 RH467627901VN 2020-06-30 CHI CỤC THUẾ NGHỆ AN Chi Nhánh Tương Dương Phòng Giao Dịch Sài Đồng - - Long Biên - Hà Nội 20 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
5 RH467626866VN 2020-06-20 CHI CỤC THUẾ NGHỆ AN Vchi Nhánh Phủ Diễn - - - Nghệ An 20 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
6 RZ650781328VN 2020-06-08 CTY CP THU HỒI NỢ BÙI VĂN TRUNG-Xóm 6, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/BCP CẬP NHẬT RÕ THÔNG TIN PHÁT KTC TRÊN HT VÀ HUỶ TẠI BCP . KB
7 RZ650646285VN 2020-05-20 CTY CP THU HỒI NỢ TRẦN THỊ HOA- Khối 1 , Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 23.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/BCP CẬP NHẬT TT PHÁT KHÔNG TC TRÊN PHẦN MỀM VÀ HỦY TẠI BCP. KÍNH BÁO.- hủy theo yc trang cps
8 RW063241073VN 2020-05-30 CTY TÁI CHÍNH CP ĐIỆN LỰC PHẠM THANH HẢI-K2 Thị trấn Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An - - - Nghệ An 18 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/bưu tá đã liên hệ phát nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nto, hỏi ko ai biết bcp lưu theo quy định -HỦY theo chỉ dẫn khi hết t,gian lưu giữ
9 RZ650705475VN 2020-06-16 CTY CP THU HỒI NỢ PHAN THỊ HẰNG-Xóm 5, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/BCP CẬP NHẬT TT PHÁT KHÔNG TC TRÊN PHẦN MỀM VÀ HỦY TẠI BCP. KÍNH BÁO.
10 RJ751454897VN 2020-03-22 MANULIFE NGUYỄN ĐÌNH NAM-Xóm 2 X. Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Lộc - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/21.Chờ xử lý vô thừa nhận/người nhạn từ chối
11 RH062144883VN 2020-02-05 FECREDIT Đinh Viết Thành khối 4 thị trấn 11 BPBÐ fri người nhận chuyển đi nơi khác
12 RJ062263483VN 2020-03-11 catalogue cshopping kha thị luận trảng bàng ngọc lâm thanh chương 10 BPBÐ thư người nhận chuyển đi nơi khác
13 RJ751361550VN 2020-03-22 manulife Nguyễn Thị Duyên xóm 2 tt thanh chương 11 BPBÐ fri Địa chỉ thiếu
14 RJ740190797VN 2020-03-26 manulife nguyễn gia lương xóm 5 tt thanh chương 10 BPBÐ thư Địa chỉ thiếu
15 RS063636875VN 2020-06-05 luật phương đông nguyễn thị thu thủy thôn 3 thanh đồng 10 BPBÐ thư người nhân chuyển đi nơi khác
16 RJ751337754VN 2020-03-22 manulife Nguyễn Thị Hà tt thanh chương 10 BPBÐ thư ko có địa chỉ này
17 RJ738536565VN 2020-06-12 lê hồng cường Đội 7, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An - Nghi Thịnh - Nghi Lộc - Nghệ An 25 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
18 RJ738480084VN 2020-11-06 bùi thị ngọc anh Xóm 15, Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An - Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An 25 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh đã đi khỏi địa phương k ai nhận hộ
19 RJ738467264VN 2020-06-11 nguyễn thị quỳnh chi Xóm 3, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An 25 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/k có người nhạn tại đc, đt thuê bao
20 RJ740632455VN 2020-05-21 bùi thị ngọc anh Xóm 15, Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An - Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An 25 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/gđ đã chuyển đi nới khác k để lại đc , vtn theo quy định trên bg
21 RA062127899VN 2019-08-29 hoàng văn trường ., ., . XÓM 8 ., XÃ NGHI VẠN, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 25 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/ĐÃ ĐI KHỎI ĐỊA PHƯƠNG, LIÊN HỆ K CHỊU NGHE MÁY
22 RZ650559995VN 2020-03-16 đinh thị thu hà Xóm 10, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An - - - Nghệ An 25 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh đã đi khỏi địa phương k để lại đc , hỷ theo quy định trên chỉ dẫn phát
23 RU063448223VN 2020-03-23 hồ viết sơn Xóm 22 N Trung Nghi Lộc Nghệ An - - - Nghệ An 25 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/liên hệ đt kh nói nhầm máy, hỏi k ai biết , huye theo quy định trên bg
24 RU063119409VN 2020-03-20 nguyễn thị quỳnh chi Xóm 3, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/k tìm được người nhận , đt k liên lạc được
25 RJ738246930VN 2020-05-22 nguyễn thị quỳnh chi Xóm 3, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/k tìm được, đt thuê bao
26 RJ752220536VN 2020-03-24 nguyễn thị sơn Xóm 8 X. Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh tc k nhận vi k mua bảo hiểm , hủy theo quy định trên bg
27 RS063390228VN 2020-06-03 nguyễn văn tuấn , XÓM 05, Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh đã đi khỏi địa pbhuwowng, hủy theo quy định trên bg
28 RZ068416275VN 2019-10-08 nguyễn văn lư ., ., XÓM4, NGHI LONG, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/không tìm ra người nhận, không có số điện thoại
29 RA062734908VN 2019-09-09 nguyễn thị thuận XÓM 8, , ., NGHI LONG, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh đi khỏi địa phuwong
30 RG062906951VN 2020-01-22 lê văn dũng XÓM 2 NGHI VẠN Vinh Tỉnh Nghệ An VIETNAM - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo yc sdr trên viber đh (bt)
31 RG062906174VN 2020-01-22 nguyễn văn hòa .. Xóm 9 Xã Nghi Diên Nghi Lộc Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo yc sdr trên cps (bt|)
32 RG062907855VN 2020-01-22 nguyễn bá kiên XÓM 4 . . XÃ NGHI THẠCH Nghi Lộc Tỉnh Nghệ An VIETNAM - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 23.Người nhận không có nhà/16.Người nhận đến lấy/SMPChuyển
33 RD062082296VN 2019-10-11 nguyễn thị thuận XÓM 8, ,.,NGHI LONG,Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An,VIETNAM - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh đã đi nước ngoài
34 RJ740039295VN 2020-03-26 ngô thị nhung Xóm 5 X. Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - Nghi Phương - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh nói nhầm máy
35 RS063656141VN 2020-05-06 nguyễn chí thông XÓM 7, NGHI LỘC, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/địa chỉ k rõ, liên hệ ng nhận k đc. hủy theo yc
36 RZ650706269VN 2020-06-16 hoàng đức kiều , Xóm 12, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
37 RK062607419VN 2020-05-27 nguyễn thị thân XÓM 4, XÃ NGHI PHƯƠNG, NGHI LỘC, Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/khách bảo sai k phải của họ. hủy theo quy định
38 RJ812199625VN 2020-04-23 nguyễn thị nhẫn Xóm 7 - Nghi Thạch - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
39 RS063536078VN 2020-05-05 hà thị hương Xóm 12 - Nghi Thạch - Nghi Lộc - Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo quy định bg
40 RS063656169VN 2020-05-06 pham thị thanh huyền XÓM 14,Xã Nghi Phương,Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/k tìm thấy ng nhận, chuyển đi nơi khách rồi. hủy
41 RJ814696203VN 2020-04-14 nguyễn thị nhẫn Xóm 7, Nghi Thạch - - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL Nguyễn Thị Nhẫn. . Số GT:
42 RS063656115VN 2020-05-06 nguyễn xuân thanh XÓM 6, NGHI YÊN, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 10 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/khách đi xa k nhận. hủy theo yc
43 RJ751283115VN 2020-03-21 nguyễn thị nhẫn Khối 3 TT. Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh tc k nhận, hủy theo quy định trên bg
44 RJ752714412VN 2020-03-24 nguyễn xuân thanh Xóm 9 X. Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh đã đi nước ngaoif k ai nhận hộ , hủy theo quy định trên bg
45 RJ740183345VN 2020-03-26 hoàng thị mỹ hoa Xóm 11 X. Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - Nghi Vạn - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/kh đã chuyển đi nơi khác k để lại đc
46 RJ740151714VN 2020-03-25 nguyễn thị trần Xóm 22 X. Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - Nghi Trung - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/k liên hệ được kh, k tìm thấy , hủy theo quy định trên bg
47 RJ751435907VN 2020-03-22 mai thị tám Xóm 14 X. Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/k gọi được, tìm k thấy
48 RJ750575885VN 2020-03-19 nguyễn văn hoàng Xóm Bắc Phúc Hoa X. Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - Hưng Tây - Hưng Nguyên - Nghệ An 10 BPBÐ TL 26.Địa chỉ nhận thiếu hoặc không đúng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/đc k đúng, chuyển tiếp nghi lộc liên hệ nhầm máy.
49 RJ752220085VN 2020-03-24 nguyễn thị vân anh Xóm 14 X. Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 29.Người nhận từ chối nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/liên hệ kh nói nhầm máy , tc k nhận
50 RJ751160076VN 2020-03-21 lê thị thu hiền Xóm Kim Liên TT. Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An 10 BPBÐ TL 28.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/k tìm thấy nguwoif nhận tại địa chỉ , đt liên hệ được