BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023

Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023 (Từ tháng 9/2023 trở đi, Bưu điện Nghệ An thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023).

Tải tải liệu

2 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

3 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

4 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

5 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 CB436365595VN 2022-05-29  Hạt Giống BTM  Trương Nhung  Quang Phong - Thái Hoà - Nghệ An 0 BK mp 7.Không thể liên lạc được/Liên lạc nhiều lần không gặp/21.Chờ xử lý vô thừa nhận
2 RA157480029VN 2022-01-10 Công ty Luật Đại Kim Phan Thị Khánh Yên -Xóm 9, Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An 16 BPBĐ TL Hủy khi không phát được theo yc người gửi
3 RH718442144VN 2022-01-19 CN CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) Hoang Thị Hồng Loan -Công ty HAIVINA Kiêm Liên Nam Giang Nam Đàn Nghệ An 27 BPBĐ TL Hủy khi không phát được theo yc người gửi
4 RB156894801VN 2022-02-11 Công ty Luật Đại Kim Phan Thị Khánh Yên -Xóm 9, Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An 26 BPBĐ TL Hủy khi không phát được theo yc người gửi
5 RH710329118VN 2022-04-21 CN CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) Trần Đình Kiên -Xóm 4 nam giang nam đàn -Tỉnh Nghệ An 30 BPBĐ TL Hủy khi không phát được theo yc người gửi
6 RH710329104VN 2022-04-21 CN CTY CP TM VÀ CPN NỘI BÀI (TP.HÀ NỘI) Trần Đinh Kiên -Xóm 4 nam giang nam đàn -Tỉnh Nghệ An 30 BPBĐ TL Hủy khi không phát được theo yc người gửi
7 RC158909407VN 2022-07-02 Công ty Luật Đại Kim NGUYEN VAN THANH -Xóm 5, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An 16 BPBĐ TL Hủy khi không phát được theo yc người gửi
8 RH060548390VN 2021-07-10 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 16, DIỄN TRUNG, H.DIỄN CHÂU, NGHỆ AN,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
9 RN552536985VN 2021-07-27 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 5 DIỄN TÂN DIỄN CHÂU NGHỆ AN - Diễn Tân - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
10 RZ062237293VN 2021-12-01 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 5, DIỄN LÂM, DIỄN CHÂU, Nghệ An - Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
11 RY062798165VN 2021-11-11 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / ., XÃ DIỄN HOÀNG, DIỄN CHÂU, Nghệ An - Diễn Hoàng - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
12 RX062970946VN 2021-10-19 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 3, DIỄN LÂM, DIỄN CHÂU, Nghệ An - Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
13 RT062424778VN 2021-05-14 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / . . Xóm 12 Xã Diễn Lâm Diễn Châu TỈNH NGHỆ AN - Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
14 RX062079062VN 2021-09-28 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 2, DIỄN LÂM, DIỄN CHÂU, Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHỆ AN - Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
15 RY062155206VN 2021-10-26 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / , Xóm7, Xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHE AN - Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
16 RY062574429VN 2021-10-28 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / , XÃ DIỄN HOÀNG, DIỄN CHÂU, Nghệ An - Diễn Hoàng - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
17 RA154421145VN 2021-07-13 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 14, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
18 RA154291573VN 2021-07-13 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 5, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
19 RA154418402VN 2021-07-13 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
20 RH060553514VN 2021-07-14 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / *, XÓM 13, DIỄN PHÚ, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
21 RH060548430VN 2021-07-10 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 1, DIỄN PHÚ, H.DIỄN CHÂU, NGHỆ AN,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
22 RT105855432VN 2021-07-21 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Xóm 10, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
23 RI112934921VN 2021-07-26 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Xóm 9, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
24 RH060787148VN 2021-10-16 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 3, X. Diễn Trung, H. Diễn Châu, Nghệ An,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
25 RH060696495VN 2021-10-10 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / * , XÓM 02, DIỄN AN, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
26 RY062155064VN 2021-10-26 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / xóm 10, Xã Diễn Phú, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHE AN - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
27 RP111161046VN 2021-10-19 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 5, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
28 RK112305492VN 2021-11-23 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Xóm 9, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 14 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
29 RH060861166VN 2021-11-05 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / *, XÓM 14 , XÃ DIỄN AN, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - - Diễn Châu - Nghệ An 14 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
30 RY062155444VN 2021-10-26 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / , XÓM 5, DIỄN AN, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHE AN - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 14 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
31 RH060696455VN 2021-10-10 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / *, XÓM 3, XÃ DIỄN HẠNH, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An 14 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
32 RH060851115VN 2021-11-05 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / *, XÓM 2, DIỄN HẠNH, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An 14 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
33 RX062623632VN 2021-10-15 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 09, DIỆN THÁI, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Thái - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
34 RY062155311VN 2021-10-26 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / , DIỄN THÁI, DIỄN THÁI, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHE AN - Diễn Thái - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
35 RY062154877VN 2021-10-26 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / , Xóm 3, Xã Diễn Cát, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHE AN - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 14 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
36 RY062155634VN 2021-10-26 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 7, Xã Diễn Cát, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHE AN - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
37 RH060696416VN 2021-10-10 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / *, XÓM 6, DIỄN THÁI, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Thái - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
38 RN060244464VN 2022-06-07 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / TT Diễn Châu - Nghệ An, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
39 RP742598703VN 2022-06-08 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / *, Thị Trấn Diễn Châu, DIỄN CHÂU, Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
40 RM115019332VN 2022-04-27 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Xóm 5, Xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, X. Diễn Thành, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
41 RN060503036VN 2022-07-07 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Khối 3, -, Tt. Diễn Châu, H.Diễn Châu, Nghệ An,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
42 RL060673021VN 2022-05-12 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / *, Xóm 3, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An,Huyện Diễn Châu,NGHỆ AN - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
43 RH723256635VN 2022-04-19 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / KHỐI 1-Thị Trấn Diễn Châu-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
44 RH723256649VN 2022-04-19 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / KHỐI 1-Thị Trấn Diễn Châu-Huyện Diễn Châu-Tỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
45 RC069837283VN 2022-03-12 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Khối III Thị Trấn Diễn Châu Nghệ AnH. Diễn ChâuTỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 11 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
46 RP738974439VN 2022-03-31 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / CA huyện Diễn Châu, Khối 3, TT Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ AnTT. Diễn ChâuH. Diễn ChâuTỉnh Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
47 RJ739646908VN 2022-03-26 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Xóm 4, Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
48 RJ739608961VN 2022-03-25 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, Thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 14 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
49 RH710519085VN 2022-05-18 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 2 , XÃ DIỄN THÀNH, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL Hủy khi không phát được
50 RH707614617VN 2021-11-20 CN CTY CPTM& CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI/PHÒNG PHÁP CHẾ MB / XÓM 4 - Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An - Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL Hủy khi không phát được