BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023

Kế hoạch, phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8.2023 (Từ tháng 9/2023 trở đi, Bưu điện Nghệ An thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023).

Tải tải liệu

2 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

3 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

4 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

5 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RP755537005VN 2023-06-08 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC / NGUYỄN THỊ KIỀU / Bình Chuẩn - Con Cuông - Nghệ An 10 BPĐB TL không thể liên lạc được, hủy VTN theo yêu cấu
2 RP755462602VN 2023-06-08 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC / KHA THỊ HOA /Bình Chuẩn - Con Cuông - Nghệ An 10 BPĐB TL không thể liên lạc được, hủy VTN theo yêu cấu
3 RP755439820VN 2023-06-08 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC / CHƯƠNG CHUNG THỦY / Bình Chuẩn - Con Cuông - Nghệ An 10 BPĐB TL không thể liên lạc được, hủy VTN theo yêu cấu
4 RP755486970VN 2023-06-08 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC / LÔ VĂN HOẠCH / Bình Chuẩn - Con Cuông - Nghệ An 10 BPĐB TL không thể liên lạc được, hủy VTN theo yêu cấu
5 RP755475654VN 2023-06-08 cty smb hoàng văn thông xuân tường 10 BPĐB thư Không tìm được người nhận. Huỷ theo yêu cầu
6 EH467886954VN 2023-05-26 CC HẢI QUAN THANH THUỶ NGUYỄN THỊ HOA 40 EMS Tài liệu Đã liên hệ nhiều lần không đến nhận, quá hạn chuyển VTN
7 EA460243782VN 2023-05-26 HOÀI AN SHOP GIA DỤNG 200 EMS đền đuổi muỗi Từ chối nhận hàng. Huỷ theo yêu cầu
8 ER060099152VN 2023-02-10 ÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI / Lương Thị Nhung / Thạch Ngàn - Con Cuông - Nghệ An 15 EMS tài liệu không tìm được nto tại địa chỉ, quá hạn hủy VTN
9 EE073728452VN 2023-04-11   CTY NETCO  TRìNH ĐứC TUYếN /Con Cuông - Con Cuông - Nghệ An 20 EMS TL không tìm được nto tại địa chỉ, quá hạn hủy VTN
10 RH703039340VN 2023-03-29 HOÀNG VĂN CƯỜNG Giang Sơn Tây, Huyện Đô Lương, Nghệ An - Giang Sơn Tây - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/4.Chuyển hoàn cho người gửi/(DingDong) huy theo quy đinh
11 RP755452675VN 2023-06-08 13820/HOÀNG VĂN LÝ XÃ NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
12 RP755444538VN 2023-06-08 13006/HOÀNG THỊ VINH , NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
13 RP755534763VN 2023-06-08 22029/NGUYỄN THỊ THÚY , THÔN THỐNG NHẤT, XÃ NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
14 RP755511949VN 2023-06-08 19747/CAO TIẾN CƯỜNG NA, XÓM 9, XÃ NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
15 RP755420196VN 2023-06-08 10572/NGUYỄN THỊ NHI , XÓM 2, LAM SƠN,, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
16 RP755556392VN 2023-06-08 24192/NGUYỄN VĂN QUÂN , XÃ LAM SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
17 RP755416245VN 2023-06-08 10177/HOÀNG THỊ VINH XÃ NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
18 RP755484452VN 2023-06-08 16998/NGUYỄN QUANG THỦY , XÃ NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
19 RP755482394VN 2023-06-08 16792/TRẦN THỊ HẠNH , XÓM 3, XÃ NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
20 RP755486100VN 2023-06-08 17163/CAO THỊ NGA , XÓM 7, NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
21 RP755422166VN 2023-06-08 10769/LÊ NGỌC CƯỜNG NA, NA, XÃ NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
22 RP755508658VN 2023-06-08 19418/NGUYỄN VĂN MINH , XÃ NGỌC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
23 RE712398062VN 2023-11-21 21323/TRẦN THỊ MÃO Xóm 2, Xã Bồi Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - Bồi Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
24 RD710634687VN 2023-09-19 216764/NGUYỄN ĐÌNH TÚ NA, XÓM 4, XÃ LẠC SƠN, ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
25 RD102273319VN 2022-10-22 Công ty TNHH Kido Vinh Khu công nghiệp Lạc Sơn, Quốc lộ 15, Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo y.c người gữi
26 RD102454333VN 2022-10-10 Nguyễn Văn Hà Xóm 3,Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương,Nghệ An, X. Lạc Sơn, H. Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y.C NGƯỜI GỮI
27 RH711658438VN 2022-10-08 Công ty TNHH Kido Vinh Cụm công nghiệp xã Lạc Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y.C SỬ VỤ
28 RC158833028VN 2022-10-06 NGUYỄN VĂN HÙNG XÓM 1 - LẠC SƠN - ĐÔ LƯƠNG, ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
29 RC158556072VN 2022-06-21 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH PREX VINH Cụm Công Nghiệp, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) CÔNG TY TỪ CHỐI NHẬN , HỦY THEO Y.C NGƯỜI GỮI
30 RH710419604VN 2022-06-09 Công ty TNHH Kido Vinh Cụm công nghiệp xã Lạc Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An 0 0 0 - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) CÔNG TY TỪ CHỐI NHẬN , HỦY THEO Y.C NGƯỜI GỮI
31 RK060316753VN 2022-03-08 TRẦN DOÃN ĐỨC *, Xóm 5, Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An,Huyện Đô Lương,NGHỆ AN - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y,C NGƯỜI GỮI
32 RB157589879VN 2022-03-14 Công ty TNHH Kido Vinh Cụm công nghiệp Lạc Sơn, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y/C CỦA SHOP
33 RH710660554VN 2022-07-08 Công ty TNHH Kido Vinh Cụm công nghiệp xã Lạc Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An - Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO Y/C CỦA SHOP
34 RA713205744VN 2023-07-06 ĐINH VĂN NHỊ - 0972945771 XÓM VĂN MỸ, XÃ NHÂN SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN - Nhân Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) NTO đi vắng lâu ngày ko về, không có người nhận thay. Hủy theo chỉ dẫn
35 RA714445953VN 2023-07-11 NGUYỄN TRỌNG LỰC - 0352458592 XÓM THÁI MINH,, XÃ MINH SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN - Minh Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) NTO đi vắng lâu ngày ko về, không có người nhận thay. Hủy theo chỉ dẫn
36 RA713048981VN 2023-07-07 NGÂN THỊ CHUNG - 0352701592 XÓM 3, XÃ MỸ SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN - Mỹ Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) NTO đi vắng lâu ngày ko về, không có người nhận thay. Hủy theo chỉ dẫn
37 RA712714269VN 2023-07-13 NGUYỄN BÁ PHI - 0342991254 XÓM VĂN KHUÊ (NOTE: .), XÃ NHÂN SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN - Nhân Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) NTO đi vắng lâu ngày ko về, không có người nhận thay. Hủy theo chỉ dẫn
38 RG104740901VN 2023-07-08 NGUYỄN THỊ HIỀN Khối 6, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - Đô Lương - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 25.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) ngọc yc hủy vô thừa nhận
39 RH761345401VN 2023-03-17 SGN130323010367 Hồ Thị Lịch Na-Xã Yên Sơn-Huyện Đô Lương-Tỉnh Nghệ An - Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yêu cầu trên bao bì
40 RH761326328VN 2023-03-18 Khối I-Thị Trấn Đô Lương-Huyện Đô Lương-Tỉnh Nghệ An - Đô Lương - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yêu cầu trên bao bì
41 RH761363688VN 2023-03-17 SGN110323006582 Trần Thị Phúc Xóm 13-Xã Trù Sơn-Huyện Đô Lương-Tỉnh Nghệ An - Trù Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yêu cầu trên bao bì
42 RH761310994VN 2023-03-17 SGN130323006661 Nguyễn Thị Hương Xóm 5-Xã Tràng Sơn-Huyện Đô Lương-Tỉnh Nghệ An - Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yêu cầu trên bao bì
43 RH761369694VN 2023-03-17 SGN140323003477 Nguyễn Thị Trang Xóm 2-Xã Đại Sơn-Huyện Đô Lương-Nghệ An - Đại Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yêu cầu trên bao bì
44 RH760727347VN 2023-02-15 SGN130223009315 TRẦN NAM TIẾN XÃ NGỌC SƠN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG TỈNH NGHỆ AN - Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yêu cầu trên bao bì
45 RH745460301VN 2023-02-15 1708 SGN130223004053 NGUYỄN THỊ LAI Xóm 2Xã Trù SơnHuyện Đô Lương Nghệ An - Trù Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) nto từ chối bảo đi xa ko có nhà hủy tại bcp
46 RH745472724VN 2023-02-15 1085 SGN130223006880 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Xóm 5Xã Tràng SơnHuyện Đô Lương Nghệ An - Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) nto ko liên hệ được ads ko có hủy vtn tại bcp
47 RH760727554VN 2023-02-15 SGN130223009188 HOÀNG DUY MẠNH Xóm 4-Xã Trung Sơn-Huyện Đô Lương-Tỉnh Nghệ An - Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 15.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) nto ko liên hệ được ads ko có hủy vtn tại bcp
48 RA711100468VN 2023-06-02 HỒ THỊ ANH - 3489652 XÓM 5, XÃ THƯỢNG SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN - Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong)
49 RB702656915VN 2023-06-16 NGUYỄN ĐÌNH HÒA - 0978016411 XÓM 6, XÃ QUANG SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN - Quang Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hủy theo yc
50 RA712703354VN 2023-07-04 HỒ THỊ ANH - 0384852219 XÓM 5, XÃ THƯỢNG SƠN, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN - Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An 20 BPĐB Tài liệu 2. Địa chỉ sai thiếu/không rõ ràng/không hợp lệ/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong)