BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - Vietnam Post ban hành chính sách chất lượng

Nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp với xã hội, khách hàng và chính tổ chức, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành chính sách chất lượng trên toàn quốc. (chi tiết file đính kèm)

Tải tải liệu

2 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

3 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

4 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RV062391598VN 2021-06-24 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ,Xã Diễn Lộc,Diễn Châu,Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHỆ AN - Diễn Lộc - Diễn Châu - Nghệ An 12 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) không tiomf thấy nto tại địa chỉ trên bg
2 RE060679996VN 2021-03-16 FPT HÀ NỘI XÓM 4, DIỄN LỘC, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN. ĐT: 989194599 - - - Nghệ An 12 BPBĐ TL 4.Người nhận đi vắng thường xuyên hoặc trong một thời gian /5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) nto đang ở nước ngoài
3 RH060325605VN 2021-06-09 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI ., XÓM 1, X. Diễn Cát, H. Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 12 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong)
4 RA150417931VN 2021-06-29 CTY LUẬT TNHH FBI HÀ NỘI Xóm 1 - Xã Diễn Phú - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL 40.Lý do khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) nto k tìm thấy . anh ccong yêu cầu hủy
5 RA150651832VN 2021-06-02 CTY LUẬT TNHH FBI HÀ NỘI (BỐ: ÔNG ĐẶNG QUANG HỢI) Xóm 01, X. Diễn An, H.Diễn Châu, Nghệ An - - Diễn Châu - Nghệ An 18 BPBĐ TL ()THỂ. (DingDong) . Số GT:
6 RH060324335VN 2021-06-09 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG ĐÔNG HÀ NỘI *, XÓM 8, DIỄN PHÚ, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 17 BPBĐ TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) CẢ NHÀ Ở NAM . HỦY THEO QUY ĐỊNH BƯU GỬI
7 RA150482419VN 2021-06-09 CÔNG TY LUẬT TNHH NAM DƯƠNG HÀ NỘI XÓM 14, DIỄN TRUNG, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN, VIETNAM - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 16 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) ĐT NTO SAI SỐ . HỎI K AI BIẾT . CHỊ HẠNH YÊU CẦU HỦY
8 RA150694807VN 2021-06-03 CÔNG TY LUẬT TNHH NAM DƯƠNG HÀ NỘI XÓM 5, X. DIỄN AN, H. DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN - - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) CHỊ QUỲNH YÊU CẦU HỦY
9 RT103294805VN 2021-06-05 TRUNG TÂM TROGNJ TÀI THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG HÀ NỘI Xóm 10, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 16 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hỏi k ai biết . hủy theo quy định bưu gửi
10 RH060059745VN 2021-05-12 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG HÀ NỘI *, XÓM 2, DIỄN AN, DIỄN CHÂU, Nghệ An, Vietnam - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hỏi k ai biết . k nghe máy . hủy theo quy định bưu gửi
11 RV062391730VN 2021-06-24 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Na,Na,XÓM 1,Xã Diễn Phú,Diễn Châu,Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHỆ AN - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 16 BPBĐ TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) cả nhà đi nam . hủy theo quy định bưu gửi
12 RV062391615VN 2021-06-24 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG , , XÓM 3, DIỄN AN, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Huyện Diễn Châu, NGHỆ AN - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) hỏi k ai biết . hủy theo quy định bưu gửi
13 RU062012865VN 2021-05-22 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG . . XÓM 14 DIỄN AN Diễn Châu TỈNH NGHỆ AN - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 16 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo quy định bưu gửi .
14 RZ652437455VN 2021-05-18 CTY LUẬT TNHH MTV HPDR -KHÁNH HÒA , , XÃ DIỄN TRUNG, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/chị thanh yê cầu hủy
15 RT102646090VN 2021-02-04 CTY LUẬT TNHH NAM DƯƠNG HÀ NỘI XÓM 2, DIỄN AN, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/chị hạnh yêu cầu hủy .đt nto luôn thuê bao
16 RK117459270VN 2021-03-09 CTY LUẬT TNHH NAM DƯƠNG HÀ NỘI 7, Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL 38.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/chị hạnh yêu cầu hủy
17 RT107783194VN 2021-03-11 CTY LUẬT TNHH ĐẠI KIM HÀ NỘI Thôn 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 12 BPBĐ TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/k có ai ở nhà .báo anh dũng yêu cầu hủy
18 RQ110557184VN 2021-04-13 CTY LUẬT TNHH ĐẠI KIM HÀ NỘI Thôn 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An 12 BPBĐ TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO KHÔNG Ở NHÀ . BÁO ANH DŨNG YÊU CẦU HỦY
19 RA150274098VN 2021-04-07 ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI, CTY LUẬT ĐẠI KIM Xóm 10, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 12 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/anh thạnh yêu cầu hủy
20 RL116125522VN 2021-04-07 TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG HÀ NỘI Xóm 7B, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL 38.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo quy định bưu gửi.
21 RL113866295VN 2021-05-08 TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG HÀ NỘI Xóm 10, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Diễn Trung - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO Ở HÀ NỘI . HỦY THEO QUY ĐỊNH BƯU GỬI
22 RO062998723VN 2020-12-14 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG . . XÓM 2 DIỄN AN, Diễn Châu TỈNH NGHỆ AN - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 16 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/huyre theio quy định bưu gửi
23 RO062223467VN 2020-11-14 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG BÌNH ĐƯỜNG 2 . DIỄN TÂN Diễn Châu Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/LƯU HỦY THEO QUY ĐỊNH BƯU GỬI
24 RO062612453VN 2020-12-06 CTY TNHH NHÂN THỌ ĐAI-I-CHI LIFE Xóm 1, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 19 BPBĐ TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo quy định bưu gửi
25 RP062139852VN 2020-12-19 CTY BHNT ĐAI-I-CHI LIFE Xóm 1, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 17 BPBĐ TL 16.Người nhận đã chuyển đi nơi khác/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/(DingDong) HỦY THEO QUY ĐỊNH BƯU GỬI
26 RE060413715VN 2021-04-16 CTY Luật Hợp Danh Phương ĐÔng Xóm 1, X. Diễn Cát, H. Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 17 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
27 RQ062058178VN 2021-03-15 ĐAI-I-CHI LIFE HCM Xóm 8, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An 16 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
28 RC060892795VN 2021-03-05 CTY LUẬT TNHH IMF -HÀ NỘI XÓM 1, X. DIỄN CÁT, H. DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
29 RC060892781VN 2021-03-05 CTY LUẬT TNHH IMF -HÀ NỘI XÓM 1, X. DIỄN CÁT, H. DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto đã chuyển đi nơi khác
30 RC060443173VN 2021-01-08 CTY LUẬT TNHH IMF -HÀ NỘI XÓM 1, X. DIỄN CÁT, H. DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 17 BPBĐ TL 38.Không liên lạc được với người nhận/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
31 RC060443187VN 2021-01-08 CTY LUẬT TNHH IMF -HÀ NỘI XÓM 1, X. DIỄN CÁT, H. DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 16 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
32 RC060443195VN 2021-01-08 CTY LUẬT TNHH IMF -HÀ NỘI XÓM 1, X. DIỄN CÁT, H. DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
33 RC060798392VN 2021-01-09 CTY LUẬT HỢP DANH PHƯƠNG ĐÔNG -HÀ NỘI , XÓM 1, XÃ DIỄN CÁT, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 13 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
34 RO062141025VN 2020-11-14 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG . . XÓM HỒNG THỊNH Xã Diễn Hồng Diễn Châu TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 16 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
35 RO062861209VN 2020-12-14 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG . . XÓM 1 DIỄN CÁT Diễn Châu TỈNH NGHỆ AN - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An 15 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto đi xa không ở nhà
36 RN062567839VN 2020-10-12 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG xóm 1,,,Xã Diễn Lâm,Diễn Châu,Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 1.Người nhận không có nhà/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/NTO ĐI XA KHÔNG AI NHẬN HỘ. HỦY THEO QUY ĐỊNH TRÊN BP
37 RP113304887VN 2020-08-11 CTY LUẬT TNHH FBI HÀ NỘI CON TRAI NGƯỜI NHẬN:CAO VĂN VINH0977582765, CAO VĂN BẢY, XÓM 16, XÃ DIỄN ĐOÀI, H.DIỄN CHÂU, NGHỆ AN - - - Nghệ An 16 BPBĐ TL 3.Từ chối nhận hàng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/nto từ chối nhận. báo quỳnh cho hủy thưu
38 RM062279996VN 2020-08-13 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Xã Diễn Cát Diễn Châu Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 2.Địa chỉ thiếu/không rõ ràng/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/địa chỉ thiếu xóm.
39 RC060011779VN 2020-10-12 CTY LUẬT TNHH FBI -HÀ NỘI Xóm 4 - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An - - - Nghệ An 14 BPBĐ TL 4.Người nhận đi vắng thường xuyên hoặc trong một thời gian /5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
40 RZ650843545VN 2020-09-11 CTY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP -KHÁNH HÒA Số 5 Klk, Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 13 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/BCP CẬP NHẬT RÕ THÔNG TIN PHÁT KTC TRÊN HT VÀ HUỶ TẠI BCP . KÍNH BÁO
41 RJ762408173VN 2020-07-16 KHL PHAN ĐĂNG LƯU -hcm XÓM 2 DIỄN KHÁNH DIỄN CHÂU NGHỆ AN - Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An 13 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
42 RZ650820733VN 2020-08-15 CTY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP -KHÁNH HÒA Chung Cư Mường Thanh Diễn Châu, Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 13 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Tìm không ra nto, hỏi không ai biết, số điện thoại không có anh TÀI bcg yc hủy tại bcp.Trân Trọng
43 RZ650801586VN 2020-08-12 CTY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP -KHÁNH HÒA Khối 4 Số 10 Tầng 8 Chung Cư Mường Thanh . Thị Trấn Diễn Châu Diễn Châu Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 12 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Tìm không ra nto, hỏi không ai biết, số điện thoại không có anh TÀI bcg yc hủy tại bcp.Trân Trọng
44 RM062149917VN 2020-08-14 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG . . xóm 7 Xã Diễn Phúc Diễn Châu TỈNH NGHỆ AN - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/hủy theo chỉ dẫn
45 RM062760960VN 2020-09-13 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Thị trấn Diễn Châu Diễn Châu Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
46 RZ650804904VN 2020-08-13 CTY CỎ PHẦN THU HỒI NỢ HP -KHÁNH HÒA Xóm Nghĩa Trung, 0, H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ads này ở diễn châu không có, thiếu số điện thoại không có , c,OANH bcg yc Hủy tại bcp
47 RL062544529VN 2020-07-11 CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ., ., ., DIỄN THÀNH, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL PPF_Không có địa chỉ nhận_không có tầng, lầu/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/lưu theo quy định _HỦY theo chỉ dẫn
48 RZ650926585VN 2020-11-14 CTY LUẬT TNHH MTV HPDR-KHÁNH HÒA Xóm 7,, , H. Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - - - Nghệ An 16 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)/Ads nto không có xã, không có điện thoại không thể phân hướng bưu tá đi phát được,anh Tài yc hủy
49 RO062033366VN 2020-11-11 TP BANK 0 0, THỊ TRẤN, DIỄN CHÂU, Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)
50 RO062331855VN 2020-11-13 TP BANK KHỐI 5, THỊ TRẤN DIỄN CHÂU, DIỄN CHÂU, Nghệ An - - - Nghệ An 15 BPBĐ TL 20.Không tìm được người nhận tại địa chỉ trên bưu gửi/5.Hủy (chuyển vô thừa nhận)