BẢN TIN BƯU CHÍNH

1 - DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN

Tải tải liệu

2 - BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tải tải liệu

3 - Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017

Tải tải liệu

Bảng thông báo thông tin bưu gửi vô thừa nhận

STT Số hiệu Ngày gửi Người gửi Người nhận Trọng lượng Loại BG Nội dung Ghi chú
1 RL063210218VN 2019-09-03 Cty Luật TNHH LDL Nguyễn Thị Lương, xã Quỳnh Ngọc 10 gs thư không tìm được người nhận
2 RZ066266692VN 2019-03-07 DAI - ICHI LIFE Phạm Thế Anh, xóm 4 Quỳnh Bá 10 gs thư không tìm được người nhận
3 RG068990405VN 2019-12-05 DAI - ICHI LIFE Nguyễn Thị Hằng, xóm 4 Quỳnh Hưng 10 gs thư không tìm được người nhận
4 RM068850266VN 2018-12-15 DAI - ICHI LIFE Phan Thị Huyên, Xóm 4 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
5 RM067802834VN 2018-04-12 DAI - ICHI LIFE Phan Thị Huyên, Xóm 4 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
6 RI551473198VN 2019-01-24 Cty Luật TNHH LDL Vũ Văn Tâm ( 1978) ấp 12 Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
7 RM558375969VN 2018-11-22 Cty Luật TNHH LDL Nguyễn Văn Tiến ( 1991), Xóm 4 Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
8 RI551463315VN 2018-12-25 Cty Luật TNHH LDL Hồ Hữu Sơn ( 1976), xóm 11 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
9 RI551471705VN 2019-01-25 Cty Luật TNHH LDL Hồ Hữu Sơn ( 1976), xóm 11 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
10 RI551471682VN 2019-01-25 Cty Luật TNHH LDL Nguyễn Danh Nguyên, xã Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
11 RI551822168VN 2019-01-29 Cty Luật TNHH LDL Hồ Văn Châu ( 1984), xã Quỳnh mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
12 RI551454809VN 2018-12-23 Cty Luật TNHH LDL Nguyễn Văn Tiến ( 1991), Xóm 4 Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
13 RI551462487VN 2018-12-25 Cty Luật TNHH LDL Vũ Văn Tâm ( 1978) ấp 12 Quỳnh Lâm 10 gs thư không tìm được người nhận
14 EL063090047VN 2019-05-28 VPBank Dao Thi Hue, Khoi 4 Cau giat 10 gs thư không tìm được người nhận
15 EG063732735VN 2019-02-16 VPBank Ho Huu Bac, Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
16 EL063966333VN 2019-06-27 VPBank Nguyen Thi An, tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
17 EG063803247VN 2019-04-03 VPBank Lê Xuân Triều, Khối 9 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
18 RJ704404897VN 2019-03-28 MANULIFE Lê Thị Mộng Dung, xóm 3 Quỳnh Minh 10 gs thư không tìm được người nhận
19 RN063048469VN 2019-07-04 EVN Nguyễn Trọng Thủy, Chi nhánh điện Quỳnh Lưu 10 gs thư không tìm được người nhận
20 RY068203664VN 2019-06-17 FE Credit Đậu Thị Thực, Thôn 6 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
21 RY068422642VN 2019-06-22 FE Credit Hoàng Nguyên Thế, Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
22 RY068958872VN 2019-06-27 FE Credit Nguyễn Văn Trọng, Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
23 RY067885961VN 2019-09-06 FE Credit Đậu Đức Chi, Quỳnh Mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận
24 RY067665166VN 2019-09-06 FE Credit Lê Thúy An, khối 12 Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
25 RY068898989VN 2019-06-27 FE Credit Đậu Đức Sửu, Thôn 10 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
26 RY067301002VN 2019-09-06 FE Credit Nhữ Văn Hưng, xã Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
27 RY068744894VN 2019-06-27 FE Credit Nguyễn Hồng Hà, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
28 RY067669021VN 2019-09-06 FE Credit Lê Tiến Hải, xã Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
29 RY067668423VN 2019-09-06 FE Credit Hồ Văn Minh, khối 4 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
30 RY067666643VN 2019-09-06 FE Credit Đào Hà Giang, tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
31 RX068307871VN 2019-12-05 FE Credit Lê Công Phong, xã Quỳnh Nghĩa 10 gs thư không tìm được người nhận
32 RY066806675VN 2019-05-30 FE Credit Nguyễn Thị Sâm, Tiến Mỹ Tiến Thủy 10 gs thư không tìm được người nhận
33 RX068306672VN 2019-12-05 FE Credit Trần Thị Lan, khối 4 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
34 RS066212875VN 2019-05-30 FE Credit Nguyễn Chí Công, xóm 2 Quỳnh Thạch 10 gs thư không tìm được người nhận
35 RW068112393VN 2019-03-04 FE Credit Lê Minh Mẫn, Xóm 4 Quỳnh Nghĩa 10 gs thư không tìm được người nhận
36 RW068504531VN 2019-04-13 FE Credit Hồ Văn Tuấn, xóm 8 Quỳnh Hoa 10 gs thư không tìm được người nhận
37 RX066268906VN 2019-12-04 FE Credit Lê Thị Hiệp, xóm 7 Quỳnh Thạch 10 gs thư không tìm được người nhận
38 RX066262506VN 2019-12-04 FE Credit Hoàng Hương Sen, xóm 11 Quỳnh Thạch 10 gs thư không tìm được người nhận
39 RX066265140VN 2019-12-04 FE Credit Trương Tuấn Dũng, Xóm 11 Quỳnh Thạch 10 gs thư không tìm được người nhận
40 RW068504655VN 2019-04-13 FE Credit Nguyễn Thị Thủy, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
41 RW068503071VN 2019-04-13 FE Credit Lê Tiến Hải, xã Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
42 RW066265051VN 2019-12-03 FE Credit Nguyễn Thùy Ly, Khối 2 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
43 RW066271247VN 2019-12-03 FE Credit Hồ Thị Sinh, thôn 6 Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
44 RW067543255VN 2019-03-28 FE Credit Nguyễn Thị Lài, 4, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
45 RQ066453315VN 2019-04-25 FE Credit Trần Văn Mận, 3B, Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
46 RW066270895VN 2019-12-03 FE Credit Hoàng Ngọc Lương, Thôn 5 Quỳnh Tân 10 gs thư không tìm được người nhận
47 RW067544715VN 2019-03-28 FE Credit Hồ Hữu Tùng, Quỳnh Văn 10 gs thư không tìm được người nhận
48 RW066264379VN 2019-12-03 FE Credit Trần Mạnh Hà, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
49 RW066266366VN 2019-12-03 FE Credit Trần Mạnh Hà, Khối 3 tt Cầu Giát 10 gs thư không tìm được người nhận
50 RW066645324VN 2019-11-03 FE Credit Hồ Thị Hồng Thơm, Xóm 4 Quỳnh Mỹ 10 gs thư không tìm được người nhận